Nawigacja

Komunikaty

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu skierował do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział III Karny akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Z.

Poznań, dnia 29 listopada 2013 r.

S. 60/12/Zk

W dniu 29 listopada 2013 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu skierował do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział III Karny akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Z., oskarżonemu o to, że:

1. w bliżej nieustalonej dacie, w okresie pomiędzy 13 lipca 1950 roku a 29 marca 1951 roku w Poznaniu, będąc funkcjonariuszem śledczym tamtejszego WUBP, działając w celu uzyskania określonej treści wyjaśnień, znęcał się fizycznie nad pozbawionym wolności członkiem grupy wyznaniowej – Świadków Jehowy Stanisławem W. w ten sposób, że uderzał wymienionego po twarzy i zmuszał do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych, co wypełnia znamiona zbrodni komunistycznej oraz zbrodni przeciwko ludzkości, stanowiąc wobec osoby postrzeganej jako wroga ideologicznie poważne prześladowanie polegające na naruszeniu prawa do nietykalności cielesnej i prawa do humanitarnego traktowania w trakcie prowadzonego śledztwa.

2. w bliżej nieustalonej dacie, w okresie pomiędzy 13 lipca 1950 roku a 5 maja 1951 roku w Poznaniu, będąc funkcjonariuszem śledczym tamtejszego WUBP, działając w celu uzyskania określonej treści wyjaśnień, znęcał się fizycznie nad pozbawionym wolności członkiem grupy wyznaniowej – Świadków Jehowy Bronisławem J. w ten sposób, że uderzał wymienionego po twarzy i zmuszał do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych, co wypełnia znamiona zbrodni komunistycznej oraz zbrodni przeciwko ludzkości, stanowiąc wobec osoby postrzeganej jako wroga ideologicznie poważne prześladowanie polegające na naruszeniu prawa do nietykalności cielesnej i prawa do humanitarnego traktowania w trakcie prowadzonego śledztwa.

Oskarżony liczy obecnie 82 lata. W toku przesłuchania odmówił ustosunkowania się do zarzucanych mu przestępstw. Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu
prok. Józef Krenz

do góry