Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 22.09.2020
W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 86 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 15 nowych publikacji dot.:
  • 1 członka Rady Ministrów
  • 1 burmistrz
  • 2 wójtów
  • 1 starosty
  • 4 wicestarostów
  • 6 członków zarządu powiatu

oraz 71 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 12 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 128 osób (126 nowych publikacji oraz 2 reedycje) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”
  • 158 osób (150 nowych publikacji i 8 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”
  • 814 osób (790 nowych publikacji i 24 modyfikacje) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1186 publikacji (w tym 1081 nowych rekordów i 105 modyfikacji).

do góry