Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Instytut Pamięci Narodowej poszukuje spadkobierców praw autorskich (II)

Barbara Niedzielko
Data publikacji 14.09.2020

Instytut Pamięci Narodowej poszukuje spadkobierców następujących osób:

Józef Budzyński, Zenon Hartman, Antoni Krachelski, Konstancja Jaworowska, Piotr Górecki, Walery Sławek, Ignacy Hanczak, Grosglik-Warski, Zenon Łopuski-Kmicic, Dr. Mieczysław Naramowski, Stanisław. Gilowski, Ks. Paszko-Rysz, Władysław Przerwic-Horyd, Bolesław Kusiński, Anatol Minkowski, Mariusz Zaruski, Kazimierz Kierzkowski, Stanisław Barzykowski, dr. Rudolf Tatkowski, Stanisław Kulczycki, Roman Śliwa, Dr. Bertold Merwin, Karol Rudolf, Karol Masny, Albin Kita, Bazyli Rogowski (Surowiec), Stefan Benedykt, Jan Mikołajski, Ewa Czarnocka-Majewska, Bronisław Barylski, Dr. Władysław Jarecki, R. Paszkowski, Kazimierz Sosnkowski, Michał Sokolnicki, Kordjan Zamorski, Mieczysław Brodziński, Jerzy Radomski, Stanisław Trella, Roman Starzyński, Tadeusz Zwisłocki, Stefan Kozłowski, Wacław Kobytecki, Stanisław Pewnicki, Wacław Sokolewicz, Tadeusz Münnich, Roman Górecki, Norbert Okołowicz, Alfred Wallner, Zygmunt Popiołek, Jan Wilczyński, Tadeusz Malinowski, Wanda z Czarnockich Bielańska, Tadeusz Teslar, Wacław Przeździecki, Adolf Akrom, Bolesław Wieniawa Długoszowski

IPN dokłada wszelkich starań w celu odnalezienia wszystkich dysponentów autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w publikacjach Za kratami więzień i drutami obozów (Wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914–1921) t. I–II , wydanych przez Komitet Organizacyjny Zjazdu byłych Więźniów Ideowych z lat 1914–1921, wydanych w 1927 i 1928, celem pozyskania zgody na wykorzystanie tekstów do ponownego wydania.

W związku z powyższym IPN prosi o kontakt osoby, które dysponują wiedzą na temat podmiotów uprawnionych z tytułu majątkowych praw autorskich do utworów.

Prosimy o kontakt z redakcją rafal.ziatek@ipn.gov.pl  tel. 22 581 87 72

do góry