Nawigacja

Komunikaty

Zarzuty dla funkcjonariuszy KW MO z Radomia w wątku śledztwa S 17/06/Zk dotyczącym Anny Walentynowicz

W śledztwie o sygn. S 17/06/Zk prowadzonym w sprawie funkcjonowania w okresie od 28 listopada 1956 r. do 31 grudnia 1989 r. w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych związku, kierowanego przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe, który miał na celu dokonywanie przestępstw, w tym zabójstw działaczy opozycji politycznej i duchowieństwa, to jest o czyn z art. 258 § 1 i 3 kk i art. 231 § 1 kk i inne w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w dniu 29 05 2009 r. i w dniu 1 06 2009 r. przedstawiono zarzuty:

Wiesławowi S. o to, że:

• w okresie od 19 do 21 października 1981 r. w Radomiu będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego – kierownikiem sekcji IX w Wydziale III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu w stopniu porucznika działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami państwa komunistycznego, tj. starszym inspektorem Wydziału III Departamentu IIIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, por. Markiem K. oraz inspektorem Wydziału III Departamentu IIIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ppor. Tadeuszem G. przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wbrew ciążącemu na nim z mocy przepisów art. 6 pkt 3 dekretu z dnia 21 grudnia 1955 r. o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej obowiązkowi ochrony życia i zdrowia obywateli oraz wbrew przepisom § 6 oraz § 14 ust. 3 Instrukcji o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 006/70 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lutego 1970 r. nakazującym kierowanie się przy realizowaniu wyznaczonych zadań Służby Bezpieczeństwa m. in. zasadami praworządności i zakazującym zlecania tajnemu współpracownikowi zadań polegających na udziale w czynach stanowiących przestępstwa wziął udział w opracowaniu kombinacji operacyjnej zmierzającej do podania działaczce NSZZ „Solidarność”, Annie W. środka farmakologicznego o nazwie Furosemidum za pośrednictwem tajnego współpracownika o pseudonimie „Karol” w celu co najmniej ograniczenia możliwości poruszania się przez wymienioną i uniemożliwienia jej odbywania spotkań z załogami zakładów pracy, przez co działał na szkodę interesu prywatnego Anny W. usiłując tym samym narazić ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia, albowiem jednorazowe podanie 160-200 mg Furosemidum mogło spowodować objawy zatrucia wywołane odwodnieniem i zaburzeniami elektrolitowymi przejawiające się spadkiem ciśnienia krwi prowadzącym do zapaści oraz zaburzenia rytmu serca i osłabienie mięśni, zaś większej dawki nawet śmierć, którego to zamiaru nie osiągnął, z uwagi na wcześniejszy od zakładanego wyjazd Anny W. z Radomia, co stanowiło zbrodnię komunistyczną w formie stosowania represji wobec jednostki,

- tj. o przestępstwo określone w art. 231 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

• w okresie od 19 do 21 października 1981 r. w Radomiu będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego – kierownikiem sekcji IX w Wydziale III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu w stopniu porucznika wziął udział wraz z innymi funkcjonariuszami państwa komunistycznego, tj. starszym inspektorem Wydziału III Departamentu IIIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, por. Markiem K. oraz inspektorem Wydziału III Departamentu IIIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ppor. Tadeuszem G. w związku mającym na celu popełnianie przestępstw na szkodę działaczy opozycji antykomunistycznej funkcjonującym w strukturach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, gdzie za wiedzą i aprobatą kierownictwa przygotowywano i realizowano działania przestępcze wobec osób zaangażowanych w działalność antykomunistyczną, a następnie składano raporty z ich wykonania w ten sposób, że podjął opisane w pkt. I pozaprawne czynności o charakterze przestępczym wobec działaczki NSZZ „Solidarność”, Anny W. dopuszczając się zbrodni komunistycznej w postaci represji wobec jednostki,

- tj. o czyn z art. 258 § 1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

oraz

Tadeuszowi G. zarzuty o to, że:

• w okresie od 19 do 21 października 1981 r. w Radomiu będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego – inspektorem Wydziału III Departamentu IIIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w stopniu podporucznika działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami państwa komunistycznego, tj. starszym inspektorem Wydziału III Departamentu IIIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, por. Markiem K. oraz kierownikiem sekcji IX w Wydziale III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu, por. Wiesławem S. przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wbrew ciążącemu na nim z mocy przepisów art. 6 pkt 3 dekretu z dnia 21 grudnia 1955 r. o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej obowiązkowi ochrony życia i zdrowia obywateli oraz wbrew przepisom § 6 oraz § 14 ust. 3 Instrukcji o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 006/70 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lutego 1970 r. nakazującym kierowanie się przy realizowaniu wyznaczonych zadań Służby Bezpieczeństwa m. in. zasadami praworządności i zakazującym zlecania tajnemu współpracownikowi zadań polegających na udziale w czynach stanowiących przestępstwa wziął udział w opracowaniu kombinacji operacyjnej zmierzającej do podania działaczce NSZZ „Solidarność”, Annie W. środka farmakologicznego o nazwie „Furosemidum” za pośrednictwem tajnego współpracownika o pseudonimie „Karol” w celu co najmniej ograniczenia możliwości poruszania się przez wymienioną i uniemożliwienia jej odbywania spotkań z załogami zakładów pracy, przez co działał na szkodę interesu prywatnego Anny W. usiłując tym samym narazić ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia, albowiem jednorazowe podanie 160-200 mg „Furosemidum” mogło spowodować objawy zatrucia wywołane odwodnieniem i zaburzeniami elektrolitowymi przejawiające się spadkiem ciśnienia krwi prowadzącym do zapaści oraz zaburzenia rytmu serca i osłabienie mięśni, zaś większej dawki nawet śmierć, którego to zamiaru nie osiągnął, z uwagi na wcześniejszy od zakładanego wyjazd Anny W. z Radomia, co stanowiło zbrodnię komunistyczną w formie stosowania represji wobec jednostki,

- tj. o przestępstwo określone w art. 231 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

• w okresie od 19 do 21 października 1981 r. w Radomiu będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego – inspektorem Wydziału III Departamentu IIIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w stopniu podporucznika wziął udział wraz z innymi funkcjonariuszami państwa komunistycznego, tj. starszym inspektorem Wydziału III Departamentu IIIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, por. Markiem K. oraz kierownikiem sekcji IX w Wydziale III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu, por. Wiesławem S. w związku mającym na celu popełnianie przestępstw na szkodę działaczy opozycji antykomunistycznej funkcjonującym w strukturach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, gdzie za wiedzą i aprobatą kierownictwa przygotowywano i realizowano działania przestępcze wobec osób zaangażowanych w działalność antykomunistyczną, a następnie składano raporty z ich wykonania w ten sposób, że podjął opisane w pkt. I pozaprawne czynności o charakterze przestępczym wobec działaczki NSZZ „Solidarność”, Anny W. dopuszczając się zbrodni komunistycznej w postaci represji wobec jednostki,

- tj. o czyn z art. 258 § 1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Prokurator zastosował wobec podejrzanego Wiesława S. środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 8.000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju, natomiast wobec podejrzanego Tadeusza G. środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10.000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju.


Naczenik OKŚZpNP  w Warszawie,  prokurator Bogusław T. Czerwiński
 

do góry