Nawigacja

Komunikaty

Były prezydent Słupska Maciej K. podejrzany o represje wobec działaczy podziemnej „Solidarności” w 1988 r

W dniu 18.12.2008 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku przedstawił Maciejowi K. zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej. Jest on podejrzany o to, że jako funkcjonariusz publiczny - Prezydent Miasta Słupska w okresie od 5 do 9.10.1988 r. w Słupsku stosował represje wobec członków nieformalnej struktury Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność" Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk w ten sposób, że przekraczając swoje uprawnienia i niedopełniając obowiązków kierował wydaniem przez podległych sobie urzędników Urzędu Miejskiego w Słupsku niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej zakazującej odbycia i jednocześnie rozwiązującej zgromadzenie odbywające się z naruszeniem przepisów ustawy o zgromadzeniach, w następnie czego doszło do rozwiązania zebrania członków MKK NSZZ „Solidarność" Pomorza Środkowego w dniu 9.10.1988 r. odbywającego się w mieszkaniu prywatnym w Słupsku, czym działał na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego.
Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień w sprawie.
W toku prowadzonego śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku dotyczącego zbrodni komunistycznych polegających na stosowaniu represji w latach 1987 i 1988 w Słupsku przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w stosunku do członków MKK NSZZ „Solidarność" Pomorza Środkowego Koszalin - Słupsk między innymi ujawniono okoliczności przekroczenia uprawnień przez słupskich przedstawicieli organów administracji państwowej, organów MO i SB w dniu 9.10.1988 r. w Słupsku - poprzez podjęcie działań mających na celu rozwiązanie nielegalnego zgromadzenia członków MKK NSZZ „Solidarność" Pomorza Środkowego. WUSW w Słupsku uzyskał informacje operacyjne o mającym odbyć się w mieszkaniu prywatnym zebraniu członków byłego NSZZ „Solidarność". W dniu 5.10.1988 r. funkcjonariusze SB, po uzgodnieniu na wcześniejszym spotkaniu z Prezydentem Miasta Słupska Maciejem K. planu postępowania, wystąpili do Urzędu Miejskiego w Słupsku o administracyjne rozwiązanie nielegalnego zgromadzenia. Kierownik Wydziału Społeczno Administracyjnego UM w Słupsku wydał pisemną decyzję na podstawie przepisów ustawy o zgromadzeniach o zakazie odbycia zgromadzenia i jednocześnie o jego rozwiązaniu. W dniu 9.10.1988 r. pracownik UM w Słupsku w asyście funkcjonariuszy MO i SB udał się do mieszkania Wandy D. Okazując w/w decyzję usiłowali oni wejść do wnętrza mieszkania, dokonać wylegitymowania znajdujących się tam osób i „rozwiązać" zgromadzenie. Przebywające wewnątrz osoby odmówiły podporządkowania się postanowieniom decyzji. Uniemożliwiono wejście funkcjonariuszom do wnętrza mieszkania. Doszło do szarpaniny pomiędzy funkcjonariuszami MO, a Robertem D. i Tadeuszem W. W wyniku czego oskarżono i skazano ich za przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariuszy.

 

 

 

 

 

W tej sprawie zarzuty popełnienia zbrodni komunistycznych związanych z przedmiotowym zdarzeniem przedstawiono również Barbarze S. ówczesnemu Zastępcy Kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Czesławowi D. byłemu Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego WUSW w Słupsku.


Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko narodowi Polskiemu
w Gdańsku
Maciej Schulz
prokurator

 

Informacji w sprawie udziela prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku Mirosław Roda tel. 058 660 67 32 lub 058 660 67 30
 

do góry