Nawigacja

Komunikaty

Nagroda im. Ireny i Franciszka Skowyrów dla Biura Edukacji Publicznej IPN

Nagrodę im. Ireny i Franciszka Skowyrów, przyznawaną przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za działalność na rzecz Polonii oraz publikacje poświęcone tej tematyce, otrzymało w 2008 roku Biuro Edukacji Publicznej IPN.

***

Biuro Edukacji Publicznej IPN uruchomiło w styczniu 2007 roku „Program Polonijny BEP IPN”. Program ten jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli polonijnych oraz Polaków – nauczycieli pracujących poza granicami kraju. W zamierzeniu projektem objęte są osoby nauczające historii i języka polskiego w polskich szkołach lub polskich klasach na Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie, Słowacji, w Kazachstanie, Rosji, Mołdawii, Rumunii, Czechach. Adresatami projektu są także osoby nauczające w szkołach sobotnio-niedzielnych, szkołach parafialnych na całym świecie. Oddzielną grupę adresatów projektu stanowią obywatele polscy, kierowani do pracy wśród polskiej diaspory przez ośrodki krajowe. Są to przede wszystkim nauczyciele kierowani do pracy na Wschodzie przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz kadra szkół i punktów konsultacyjnych, mieszczących się przy polskich placówkach.

W ramach „Programu...” pracownicy Wydziału Wystaw i Edukacji Historycznej BEP IPN nawiązują kontakty z polonijnymi placówkami oświatowymi, prezentując ofertę edukacyjną BEP, prowadzą zajęcia dla nauczycieli polonijnych, organizują prezentacje wystaw historycznych itp.

W 2008 roku odbyła się już druga edycja „Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą”. W tegorocznych Polonijnych Spotkaniach wzięli udział pedagodzy z różnego typu placówek edukacyjnych (od szkół sobotnio-niedzielnych po uniwersytety) z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Węgier, Rosji, Grecji, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA.

W IPN prowadzony jest również projekt badawczy „Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji i Polonii”, którego celem jest przygotowanie obszernego tomu studiów monograficznych, poświęconych różnym aspektom inwigilacji emigracji i Polonii przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.

***

Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów przyznawana jest corocznie od 1981 r. przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Zagranicznym KUL za osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii, szeroko rozumianej filozofii, kultury oraz teologii. W sposób szczególny promuje prace podejmujące problematykę Polaków i Polonii świata. Wyróżniane są prace z dziedziny historii najnowszej, problematyki religijnej i polonijnej, zwłaszcza prace ukazujące wkład Kościoła i duchowieństwa w rozwój kultury narodowej oraz walkę o wolność i niepodległość Polski, sprawiedliwość społeczną i prawa człowieka. Wśród laureatów nagrody znalazło się wiele wybitnych osobistości z kraju i spoza jego granic. Fundatorami Nagrody są mgr Franciszek Skowyra, zmarły w 1978 r. w USA wybitny działacz Polonii amerykańskiej oraz jego małżonka Irena Skowyra, mieszkająca od 1993 r. w Polsce.

Uroczystość wręczenia odbyła się 11 grudnia 2008 roku w Gmachu Głównym KUL. Nagrodę odebrał dyrektor BEP IPN prof. Jan Żaryn.
 

do góry