Nawigacja

Komunikaty

Informacja dot. działań podjętych przez BPiI IPN w związku z ujawnieniem na terenie Górek Czechowskich w Lublinie fragmentów kostnych w maju 2020 r.

Barbara Niedzielko
Data publikacji 18.06.2020

W związku z licznymi zapytaniami przedstawicieli środowisk społecznych, kierowanymi do Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w sprawie ujawnienia na terenie Górek Czechowskich w Lublinie w maju 2020 r. fragmentów kostnych, przedstawiamy wyniki ustaleń zespołu BPiI, dokonanych w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz przeprowadzone czynności terenowe. Szczegółowe informacje dot. działań podjętych przez BPiI w sprawie zostały przekazane właściwym organom administracji rządowej i samorządowej.

wyniki ustaleń przedstawiamy na portalu poszukiwania.ipn.gov.pl

do góry