Nawigacja

Struktura

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów

 


 

Naczelnik Dariusz Byszuk
Tel. (0-17) 860-60-02, 860-60-03
Fax (0-17) 860-60-43

e-mail:  archiwum.rzeszow@ipn.gov.pl

Z-ca Naczelnika
dr Robert Witalec
 tel. (0-17) 860-60-04

Referat Informacji i Sprawdzeń
Kierownik dr Joanna Federkiewicz
Tel. (0-17) 860-60-15

Referat Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
Kierownik Joanna Kublicka
Tel. (0-17) 860-60-27 

Referat Udostępniania
Kierownik Maria Winter
Tel. (0-17) 860-60-57

Czytelnia akt czynna w godzinach od 9.00 do 14.00

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – udostępniane akt na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o IPN-KŚZpNP (badania naukowe, publikacje prasowe, zadania ustawowe)
  • środa  – realizacja pozostałych wniosków ustawowych

Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, z zachowaniem zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. W sprawie ustalenia terminu udostępnienia prosimy o kontakt pod nr tel. 17 86 06 006 lub 17 86 06 038. Prosimy również, aby użytkownicy czytelni zaopatrzyli się w rękawiczki oraz maseczki, zakrywające usta i nos, korzystanie z których jest warunkiem udostępnienia dokumentów. W pomieszczeniach czytelni dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.

Jednocześnie, mając na celu minimalizację zagrożenia zarażeniem Covid-19, w sprawach zapytań i wniosków zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.

do góry