Nawigacja

Struktura

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Adres do korespondencji:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

e-mail dla wnioskodawców krajowych archiwumipn@ipn.gov.pl
e-mail dla wnioskodawców zagranicznych archives@ipn.gov.pl

Dyrektor – Marzena Kruk

Sekretariat:
tel. 22 581 89 04
fax 22 581 86 37

Zastępca Dyrektora – dr Mariusz Żuławnik
Zastępca Dyrektora – Mariusz Kwaśniak

 

tel. 22 581 86 01
fax 22 581 86 37

W skład Archiwum IPN wchodzą:

 • #
  •  
 • Wydział Informacji i Sprawdzeń 
  • Naczelnik – Monika Wyszyńska-Teśniarz 
   Tel. (0-22) 566 25 70
   Zastępca Naczelnika – Marek Możejko
   Tel. (022) 581 86 17
   Sekcja Realizacji Kwerend na Potrzeby Uprawnionych Podmiotów 
   Sekcja Realizacji Kwerend do Celów Służbowych
   Sekcja Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
 • Wydział Zarządzania Zasobem Archiwalnym 
  • Naczelnik – Grzegorz Trzyna
   Tel. (0-22) 581-89-27, Fax (0-22) 581-86-37
   Zastępca Naczelnika – Agnieszka Sodel 
   Tel. (0-22) 123-46-22
   Zastępca Naczelnika – Mariusz Jonczyk
   Tel. (0-22) 581-89-45
   Sekcja Gromadzenia Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Przechowywania Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Konserwacji Zasobu Archiwalnego
   Archiwum Zakładowe
   Sekcja Weryfikacji Klauzul Materiałów Archiwalnych
   Sekcja Opracowywania Zasobu Archiwalnego
 • Wydział Zasobów Cyfrowych 
  • Naczelnik – Bożena Cisek
   Tel. (0-22) 566-25-40
   Zastępca Naczelnika – Marek Lipiński
   Tel. (0-22) 581-89-84
   Sekcja Digitalizacji
   Sekcja Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej
   Sekcja Tworzenia Pomocy Archiwalnych
   Sekcja Digitalizacji i Opisu Kart Kartotecznych 
 • Wydział Udostępniania 
  • Naczelnik – Agata Zabrocka-Jędrzejczyk  
   Zastępca Naczelnika – Luiza Lubańska 

   Tel. (0-22) 581-86-81, 581-86-62
   Sekcja Realizacji Wniosków Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych
   Sekcja Udostępniania Dokumentów do Celów Służbowych
   Sekcja Udostępniania Dokumentów Uprawnionym Podmiotom

   Pracownia Naukowa Archiwum IPN
   Adres: ul. Kłobucka 21, 02-699 Warszawa, tel. (0-22) 581-85-32
   Czynna: poniedziałek, czwartek w godzinach: 8.00–18.00
                   wtorek, środa, piątek w godzinach: 8.30–15.30 

   Wydawanie i przyjmowanie wniosków
   Adres: ul. Kłobucka 21, 02-699 Warszawa
   Poniedziałek w godzinach 7.30–18.00
   Wtorek-piątek w godzinach: 7.30–15.00

 • Wydział Obsługi Bieżącej
  • Naczelnik – Paweł Oskroba  
   Tel. (0-22) 581-86-66
   Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Organizacji
   Sekcja Nadzoru, Analiz i Sprawozdań
 • Wydział Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł
  • Naczelnik – dr Marcin Majewski
    Tel. (0-22) 581-89-00 
   marcin.majewski@ipn.gov.pl
   Sekcja Badań Archiwalnych
   Sekcja Edycji Źródeł
do góry