Nawigacja

Видання IPN укр

Struktura

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Adres do korespondencji:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

e-mail dla wnioskodawców krajowych archiwumipn@ipn.gov.pl
e-mail dla wnioskodawców zagranicznych archives@ipn.gov.pl

Dyrektor – Marzena Kruk

Sekretariat:
tel. 22 581 89 04
fax 22 581 86 37

Zastępca Dyrektora – dr Mariusz Żuławnik
Zastępca Dyrektora – Mariusz Kwaśniak

tel. 22 581 86 01
fax 22 581 86 37

W skład Archiwum IPN wchodzą:

 • #
  •  
 • Wydział Informacji i Sprawdzeń 
  • Naczelnik – Monika Wyszyńska-Teśniarz 
   Tel. (0-22) 566 25 70
   Zastępca Naczelnika – Marek Możejko
   Tel. (022) 581 86 17
   Sekcja Kwerend dla Uprawnionych Podmiotów 
   Sekcja Kwerend do Celów Służbowych
   Sekcja Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
 • Wydział Zarządzania Zasobem Archiwalnym 
  • Naczelnik – Grzegorz Trzyna
   Tel. (0-22) 581 89 27, Fax (0-22) 581 86 37
   Zastępca Naczelnika – Mariusz Jonczyk
   Tel. (0-22) 581 89 45
   Sekcja Przechowywania i Wypożyczania Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Weryfikacji Klauzul Materiałów Archiwalnych
   Sekcja Konserwacji Zasobu Archiwalnego
   Archiwum Zakładowe
 • Wydział Zasobów Cyfrowych 
  • Naczelnik – Marek Lipiński
   Tel. (0-22) 581 89 84
   Zastępca Naczelnika – Tomasz Stempowski
   Tel. (0-22) 581 89 13
   Sekcja Digitalizacji
   Sekcja Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej
   Sekcja Digitalizacji i Opisu Zbiorów Kartotecznych 
 • Wydział Udostępniania 
  • Naczelnik – Agata Zabrocka-Jędrzejczyk
   tel. (0-22) 581 86 81

   Sekcja Realizacji Wniosków Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych
   Sekcja Kwerend i Udostępniania Dokumentów do Celów Służbowych
   Sekcja Udostępniania Dokumentów Uprawnionym Podmiotom

  • PRACOWNIA NAUKOWA ARCHIWUM IPN
   Adres: ul. Kłobucka 21, 02-699 Warszawa, tel. (0-22) 581 85 32
   Czynna: poniedziałek w godzinach: 8.00–18.00
                   wtorek- piątek w godzinach: 8.30–15.30 

   WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
   Adres: ul. Kłobucka 21, 02-699 Warszawa
   Poniedziałek w godzinach 7.30–18.00
   Wtorek-piątek w godzinach: 7.30–15.00

 • Wydział Obsługi Bieżącej
  • Naczelnik – Paweł Oskroba  
   Tel. (0-22) 581 86 66
   Sekcja Obsługi Kancelaryjnej
   Sekcja Organizacji
 • Wydział Badań i Edukacji Archiwalnej
  • Naczelnik – Magdalena Mołczanowska
   Tel. (0-22) 581 86 41
   Zastępca Naczelnika – dr Marcin Majewski
    Tel. (0-22) 581 89 00 
   marcin.majewski@ipn.gov.pl
   Sekcja Badań Archiwalnych
   Sekcja Prac Redakcyjnych
   Sekcja Edukacji Archiwalnej
 • Wydział Gromadzenia i Opracowywania Zasobu Archiwalnego
  • Naczelnik – Teresa Gallewicz-Dołowa
   Tel. (0-22) 581 89 05
   Zastępca Naczelnika – Agnieszka Sodel

   Sekcja Gromadzenia Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Opracowywania Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Tworzenia Opisu Zasobu Archiwalnego
 • Wydział Zarządzania i Rozwoju Cyfrowego Archiwum
  • Naczelnik – Bożena Cisek
   Tel. (0-22) 566 25 40
   Zastępca Naczelnika – Marek Dąbrowski
    
do góry