Nawigacja

Видання IPN укр

Współpraca polsko-ukraińska

Mając na uwadze poszerzanie wiedzy dotyczącej najnowszych dziejów Polski, a w szczególności tragicznych losów Polaków w na terenach byłego ZSRS, Archiwum IPN współpracuje w zakresie prac archiwalno-historycznych z Wydzielonym Państwowym Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (HDA SBU). Pierwsze kontakty w tej dziedzinie nawiązało w latach 90. polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zainicjowano wówczas serię wydawnictw źródłowych "Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych", którą od 2001 r. ze strony polskiej kontynuuje pion archiwalny IPN. W jego ramach współpracę z SBU prowadzi Wydział Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł.

do góry