Nawigacja

Видання IPN укр

Współpraca polsko-gruzińska

W 2013 r. Archiwum IPN podjęło współpracę naukowo-archiwalną z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Obie strony zdecydowały o przygotowaniu w oparciu o archiwa polskie i gruzińskie publikacji dotyczących m.in. problematyki Wielkiego Terroru – „operacji polskiej” NKWD w Gruzji w latach 1937–1938 oraz represji wobec Polaków na terenie Gruzji w latach 1921–1956. Grupa robocza została powołana wiosną 2015 r. Prace nad publikacjami koordynuje Wydział Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł.

do góry