Nawigacja

Publikacje zwarte

Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej

  • Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej
    Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej

Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, wstęp Paweł Skubisz, wybór dokumentów i opracowanie A. Chrzanowska, S. Koller, W. Kujawa, K. Langowski, M. Majewski, S. Pilarski, P. Skubisz, D. Wolska, Warszawa 2013, 400 s. + 16 s. wkł. zdj. (seria „Dokumenty", t. 53)

Żołnierze Korpusu OchronyPogranicza i funkcjonariusze Straży Granicznej po II wojnie światowej znaleźlisię pod szczególnym nadzorem aparatu represji Polski Ludowej. Obiektemprześladowań stali się z racji służby w formacjach granicznych II Rzeczypospolitej,z ich związków z Oddziałem II Sztabu Generalnego/Głównego WP oraz zaangażowaniaw zwalczanie ruchu komunistycznego w II Rzeczypospolitej.

W niniejszym tomie zostałyopublikowane dokumenty wytworzone przez Główny Zarząd Informacji WP,Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,Wojska Ochrony Pogranicza, dotyczące Korpusu Ochrony Pogranicza i StrażyGranicznej. Źródła te stanowią tylko część materiałów zgromadzonych w zasobieInstytutu Pamięci Narodowej, przy czym w zamyśle autorów wybór ma ukazaćmożliwie najszerszy zakres działań podejmowanych wobec funkcjonariuszy KOP iSG.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry