Nawigacja

Видання IPN укр

Druki zwarte

Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953–1990

  • Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953–1990
    Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953–1990

Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953–1990, red. nauk. Witold Bagieński, wybór i oprac. Witold Bagieński, Anna Karolina Piekarska, Warszawa 2020, 920 s., ISBN 978-83-8098-203-1

Seria wydawnicza: Centralny projekt badawczy IPN „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989”

Oddana w ręce czytelników edycja źródłowa zawiera instrukcje, przepisy, zarządzenia, rozkazy i inne akty normatywne wywiadu cywilnego PRL. Są to dokumenty dotyczące organizacji i funkcjonowania Departamentu I Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, istniejącego od pierwszej połowy stycznia 1955 r., oraz jego następcy – Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, istniejącego od 28 listopada 1956 do 31 lipca 1990 r. W niniejszej publikacji zamieszczono jedynie wybrane akty normatywne wywiadu – te, które zdaniem autorów opracowania miały największe znaczenie dla funkcjonowania Departamentu I, a także te, które – mimo formalnie mniejszej wagi – mogą zawierać informacje interesujące współczesnych badaczy i być dla nich przydatne.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry