Nawigacja

Видання IPN укр

Druki zwarte

Z archiwum IPN

Z archiwum IPN, pod red. Bernadetty Gronek, Warszawa 2005, s. 78 (seria „Materiały pomocnicze IPN”, t. 6)

Materiały prezentowane w niniejszej publikacji to prace archiwistów z Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. Pozwalają one zorientować się w organizacji i zasobach archiwów IPN, poznać zasady udostępniania akt i pomoce ułatwiające poruszanie się po zasobie. Autorzy kilku artykułów przedstawili zagadnienia bardziej szczegółowe, pokazując różnorodne możliwości wykorzystania dokumentów z archiwum IPN.

Spis treści

• Bernadetta Gronek – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
• Janusz Kuligowski – Charakterystyka zasobu aktowego Instytutu Pamięci Narodowej
• Beata Jałtuszyk – Pomoce ewidencyjne do materiałów archiwalnych Biura Udostępniania i Archiwizacji
• Leszek Postołowicz – Kartoteka ogólnoinformacyjna Służby Bezpieczeństwa
• Julita Gałuszka – Zasady udostępniania archiwaliów IPN
• Wojciech Fedorowicz – Charakterystyka Wydziału „C” KW MO w Białymstoku oraz próba określenia stanu zachowania akt i kartotek
• Radosław Peterman – Proces brakowania i niszczenia akt organów bezpieczeństwa państwa w latach 1954-1990 na przykładzie województwa łódzkiego
• Rafał Leśkiewicz, Rafał Kościański – Mozaika antykomunistycznego podziemia w Poznaniu w latach 1945-1956 w świetle dokumentów aparatu represji
• Maciej Sobieraj – Źródła do dziejów opozycji na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX w. w zbiorach lubelskiego Oddziału IPN

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry