Nawigacja

Видання IPN укр

Druki zwarte

Z archiwum IPN, t. 2

Z archiwum IPN, t. 2, pod red. Leonarda Smołki, Warszawa – Wrocław 2005, s. 77 (seria „Materiały pomocnicze IPN”, t. 7)

Prezentowany tom zawiera referaty wygłoszone na konferencji archiwalnej, która odbyła się w Szklarskiej Porębie w dniach 17–19 listopada 2004 r.

Spis treści

• Leonard Smołka – Wstęp
• Stefan Białek – Gromadzenie materiałów archiwalnych przez Oddziałowe Biuro Udostępniana i Archiwizacji Dokumentów IPN we Wrocławiu. Próba podsumowania
• Tomasz Rojek – Wykorzystanie materiałów archiwalnych IPN w śledztwach Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu
• Paweł Piotrowski – Charakterystyka materiałów archiwalnych przejętych przez Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów e Wrocławiu z UOP/ABW
• Janusz Borowiec – Akta wojskowego wymiaru sprawiedliwości jako źródło do badań nad komunistycznym systemem represji (1944-1956) na podstawie zbiorów archiwalnych
• Janusz Oszytko – Akta Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Opolu (1965-1999) w zasobie Oddziału IPN we Wrocławiu
• Monika Polakowska – Zespół archiwalny Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu (1945-1998) w zasobie Oddziału IPN we Wrocławiu
• Robert Bednarz – Akta Służby Więziennej w zbiorach archiwalnych Oddziału IPN we Wrocławiu. Próba charakterystyki
• Leonard Smołka – Dokumentacja fotograficzna w zbiorach Archiwum IPN we Wrocławiu
• Paula M. Napora – Problemy i charakterystyka archiwaliów Oddziału IPN we Wrocławiu dotkniętych powodzią w 1997 roku
• Daniela Kuchar – Wydawanie i przyjmowanie wniosków – spostrzeżenia po trzech latach pracy

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry