Nawigacja

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2010 r.)

Artykuły naukowe

Adamus A. M. (rec.), Zofia Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 1
Badura A., Musiał G., Wstęp [w:] UB a młodzieżowe organizacje antykomunistyczne w latach 1945–1954 na Górnym Śląsku i Podbeskidziu. Metody operacyjne aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów, wybór i oprac. A. Badura, L. Malczak, G. Musiał, D. Salbert, Katowice 2010
Bagieński W., O wywiadzie inaczej i polemicznie. Uwagi na temat pracy Zbigniewa Siemiątkowskiego »Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL«, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 3
Bagieński W., Przyczynek do historii emigracyjnej prasy „prokrajowej”  [w:] Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945–1990, Warszawa 2010
Balbus T., „Nie chcemy osiemnastej republiki!” Odwetowa akcja oddziału Wiktora Wójcika w Czastarach (19 II 1946 r.), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 32-33
Balbus T., Edward Baszniak (1898-1956) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Balbus T., Franciszek Boroch (1898-1965) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Balbus T., Henryk Trojanowski (1923-2006) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Balbus T., Kazimierz Tumidajski (1925-1991) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Balbus T., Marian Sikorski (1925-1949) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Balbus T., Michał Mlejnek (1907-?) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Balbus T., Mieczysław Koziara (1922-1985) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Balbus T., Romuald Baczyński (1893-1964) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Balbus T., Stanisław Stachowicz (1914-1981) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Balbus T., Tadeusz Jurkiewicz (1913-1971) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Barczykowski G., Przybyłka Ł., Projekt ewidencji elektronicznej ksiąg i skorowidzów więziennych okresu stalinowskiego w zasobie archiwum oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Bednarek J., (rec.), Mirosław Surdej, Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941–1948, Rzeszów–Mielec 2009, ss. 368 + ilustracje ss. 32, „Rocznik Mielecki” 2009–2010, t. XII–XIII
Bednarek J., Józef Kubiak (1912–1946) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Bednarek J., Józef Ślęzak (1925–1955) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Bednarek J., Ossowski A., Kazimierz Skalski (1924–1948) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Bednarek J., Stanisław Przybylak „Marianna” [w:] Ostatni komendanci, ostatni żołnierze, red. G. Kuczyński i inni, Warszawa 2010
Biełaszko M., Bohdan Pilarski  [w:] B. Pilarski, Szkice muzyczne, Warszawa 2010
Biełaszko M., Rola prasy w kształtowaniu się środowisk katolickich w latach 1945–1948, Casus „Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnika Warszawskiego” i „Dziś i Jutro”  [w:] Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945–1956, Warszawa 2010
Błaszak T., Wydział IV KW MO/WUSW w Szczecinie w latach 1962–1989 (struktura, kadry, działalność) [w:] Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, red. T. Ceynowa, P. Knap, Szczecin 2010
Borowiec J., Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła” [w:] Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski i M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009
Brzeziński P., Chrzanowski R., Nadarzyńska-Piszczewiat A., Bunt robotników. Gdyński Grudzień '70 z perspektywy czterdziestolecia, „Rocznik Gdyński” 2010, nr 22
Burczyk D., Metody opracowania i rekonstrukcji zespołu archiwalnego: Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Cieślak T., Życie polityczne w powiecie jarocińskim, „Zapiski Jarocińskie” 2010, nr 1(18)
Czocher A., Humor w okupowanym Krakowie, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2009, nr 27
Dardzińska J., Pomarańczowa Alternatywa w źródłach z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Dufrat K., Cywilne struktury Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w Bieszczadach (1945-1947) [w:] Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski i M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009
Dyrcz R., Kotarba R., Spuścizna Wincentego Heina, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Dyrcz R., Kubik J. (oprac.), Eksperyment chrzanowski. Nowe formy i metody działań operacyjnych SB w województwie krakowskim w latach 1962-1963 [w:] Historia i pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2010, nr 32-33
Dyrcz R., Teczki na księży, biskupów i parafie, czyli podstawowe formy inwigilacji Kościoła katolickiego przez komunistyczne organy bezpieczeństwa [w:] J. Duda, 155 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: „Wieliczka za Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL-u) w latach 1944-1989” (2.): „Ksiądz Józef Kalemba (1914-1966), wikary w parafii p.w. św. Klemensa w Wieliczce, katecheta w szkołach podstawowych w Koźmicach Wielkich, Mietniowie, Grajowie, Pawlikowicach, Raciborsku, LO w Wieliczce, proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Serca najświętszej Marii Panny w Strumianach”, „Biblioteczka Wielicka” 2010, Zeszyt 100
Dyrcz R., Zasób ewidencyjny archiwum krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie – gromadzenie, struktura, digitalizacja i udostępnianie [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Dziuba A., Mrzyk M., Represje stanu wojennego wobec naukowców Uniwersytetu Śląskiego [w:] Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, red. P. Franaszek, Warszawa 2010
Dziuba A., Mrzyk M., Skala i metody inwigilacji Uniwersytetu Śląskiego w latach osiemdziesiątych [w:] Myśl na uwięzi. Kontrola operacyjna środowisk akademickich województwa katowickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Studia i szkice, red. A. Dziuba i M. Sikora, Katowice 2010
Dziuba A., Mrzyk M., Stan wojenny i „stan oblężenia”. Działania SB wobec Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w latach osiemdziesiątych [w:] Myśl na uwięzi. Kontrola operacyjna środowisk akademickich województwa katowickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Studia i szkice, red. A. Dziuba i M. Sikora, Katowice 2010
Dziuba A., Mrzyk M., Wydział III-1 KW MO/WUSW Katowice i jego funkcjonariusze [w:] Myśl na uwięzi. Kontrola operacyjna środowisk akademickich województwa katowickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Studia i szkice, red. A. Dziuba i M. Sikora, Katowice 2010
Fedorowicz W., Wojciulik A., Źródła archiwalne do historii Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego / Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w latach 1944-1956 [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań-Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Fornal P., Edward Rysz (1916-1996) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Fornal P., Stefan Misiąg (1909-1972) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Gronek-Gola M., Kowalczyk Kazimierz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Hrom–Morawska A., Zimowska–Grabarczyk K., Udostępnianie akt zakończonych postępowań lustracyjnych w działalności Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Jasiński G., Służba Bezpieczeństwa na tropie Bernharda Maxina. Przyczynek do walki z „niemieckim rewizjonizmem” w województwie olsztyńskim w latach siedemdziesiątych XX wieku, „Rocznik Mazurski” 2010, t. XIV
Jedynak M., Zasób archiwalny Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w  Kielcach jako źródło do badań nad historią Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Kapusta M. (oprac.), „Niepokorne harcerstwo” w dokumentach SB, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Karbowiak G., Kandydat na tajnego współpracownika ps. „Te”. Przyczynek do dyskusji nad współpracą z SB, „Zeszyty Historyczne WIN-u” 2010, nr 32–33
Kasprzykowski A., Bobowski Antoni [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Chamik Mieczysław [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Frączek Jan [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Grajewski Andrzej [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Juszczyk Henryk [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Kabat Andrzej [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Kosmowski Patrycjusz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Okrzesik Janusz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Pawlusiak Alicja Ewa [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Podstawa Kazimierz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Pyzio Wiesław [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Staniszewska Grażyna [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Styczeń Mirosław [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Tyrlik Aleksandra [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Kasprzykowski A., Węgrzyn D., NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie [w:] „NSZZ »Solidarność« 1980–1989”, t. 6 Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Kenar T., Geneza „Szańca Bolesławów”. Myśl zachodnia w ideologii Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska 1922–1939 [w:] Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, red. R. Sierchuła, Warszawa 2010
Kenar T., Horyzonty wobec sytuacji w PRL w latach 1956–1971, „Glaukopis” 2010, nr 17-18
Kenar T., Oddział Wojewódzki PAX w Szczecinie wobec Kościoła katolickiego [w:] Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, red. T. Ceynowa, P. Knap, Szczecin 2010
Kenar T., Paleo- i neoendecy. Drugoobiegowa działalność wydawnicza narodowego nurtu opozycji demokratycznej w latach 1976–1989, „Glaukopis” 2010, nr 19-20
Kolasa K., Działania władz terenowych oraz aparatu bezpieczeństwa wobec placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi i ich likwidacja, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 1
Kolasa K., Stadionowy fenomen – J. Wąsowicz SDB. Biało-zielona »Solidarność«, „Kronika Miasta Łodzi” 2010, nr 3
Kościańska M., Dzieje parafii w Mazewie, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2010, t. XIV
Kościelna B., Czerwiec 76 na Pomorzu Zachodnim w świetle akt Wydziału III SB KWMO w Szczecinie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Kruk B. [biogramy w:] „Twarze Dolnośląskiej Bezpieki”. Obsada kierowniczych stanowisk UB i SB na Dolnym Śląsku 1945-1990, red. i oprac. P. Piotrowski, K. Szwagrzyk, W. Trębacz, Wrocław 2010
Kruk B., Działalność Ekspozytury Kolejowej Bezpieczeństwa Publicznego przy DOKP we Wrocławiu i jej oddziałów w latach 1946-1949 [w:] Budujemy Socjalizm. Materiały pokonferencyjne, pod red. R. Klementowskiego i S. Figarskiego, Wrocław 2010
Kruk M., Sylwester Kończal (1915-1991) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Kruk M., Wanda Minkiewicz (1921-2001) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Kruk M., Władysława Żurawska (1919-2008) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Krupa W., Łabowicz J., Informacja o dokumentacji pochodzącej z tzw. worków ewakuacyjnych przekazanych przez Urząd Ochrony Państwa do zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Krzysztofik M., Protokół z narady pracowników Wydziału IV KWMO w Lublinie z 3 VII 1972 r., „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 1
Kubik J., Rozpracowanie operacyjne ks. Jozefa Kalemby przez Urząd Bezpieczeństwa (UB) i Służbę Bezpieczeństwa (SB) [w:] J. Duda, 155 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: „Wieliczka za Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL-u) w latach 1944-1989” (2.): „Ksiądz Józef Kalemba (1914-1966), wikary w parafii p.w. św. Klemensa w Wieliczce, katecheta w szkołach podstawowych w Koźmicach Wielkich, Mietniowie, Grajowie, Pawlikowicach, Raciborsku, LO w Wieliczce, proboszcz parafii  p.w. Niepokalanego Serca najświętszej Marii Panny w Strumianach”, „Biblioteczka Wielicka” 2010, Zeszyt 100
Kujawa W., Sprawa kryptonim „Pallotyni”. Służba Bezpieczeństwa wobec warszawskiego duszpasterstwa prawników (1960–1965), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Leśkiewicz R. (rec.), Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego, praca zbiorowa pod redakcją Natalii Bujniewicz, Warszawa 2008, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Leśkiewicz R., Rodzaje archiwalnych pomocy informacyjnych zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Leśkiewicz R., Znaczenie dokumentów aparatu represji PRL w badaniach historycznych [w:] Kronika. 10 lat IPN, red. D. Koczwańska-Kalita, Warszawa 2010
Majewski M., Ukraińskie formacje zbrojne w służbie niemieckiej (Sipo, Orpo, Waffen SS) na Lubelszczyźnie w 1944 r. [w:] Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40-tych XX wieku, pod red. M. Białokura, M. Patelskiego, Toruń 2010
Małyszka A., „Solidarność” w gminie Swarzędz w czasach „rewolucji” 1980–1981, „Zeszyty Swarzędzkie. Rocznik regionalny” 2010, nr 2
Małyszka A., Duchowni Archidiecezji Poznańskiej w obronie wolności religijnej. Listy do rządu PRL z 1965 r. [w:] Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Toruń 16-17 X 2009, red. W. Polak, W. Rozynkowski, M. Białkowski, J. Kufel, Toruń 2010
Małyszka A., Obóz pracy przymusowej dla Żydów w Kobylnicy w świetle zeznań świadków, „Zeszyty Swarzędzkie. Rocznik regionalny” 2010, nr 2
Małyszka A., Przed Sierpniem był Lipiec '80, „Magazyn Swarzędzki” 2010, nr 7(26)
Marcinkiewicz A., Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Marszałek T., Franciszek Żymełka (1914-1977) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Maruszak M., Oddział Franciszka Rejmana „Bicza” i Leona Słowika „Uzdy”. Geneza, struktury i działalność (1944–1947), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2010, nr 32-33
Michalski R., Wokół Katynia, „Biuletyn Izby Notarialnej” 2010, nr 2
Misiejuk D. (rec.)  Arkadiusz Szymczyna, Społeczne i polityczne problemy przyłączenia powiatu głubczyckiego do Polski (1945-1948), Branice: Oficyna Wydawnicza - Zakład Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II w Branicach, 2008, ss. 273, „Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”" 2010, nr 4
Misiejuk D., Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Głubczycach (1946-1955), „Kalendarz Głubczycki” 2010, nr 17
Muszyński W. J., Mysiakowska-Muszyńska J. (rec.), Życie i śmierć dla narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku (red.) A. Meller, P. Tomaszewski, „Glaukopis” 2010, nr 17-18
Mysiakowska-Muszyńska J. (rec.), Dariusz Węgrzyn, Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956, „Glaukopis” 2010, nr 17–18
Mysiakowska-Muszyńska J. (rec.), Piotr Litka, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską, „Glaukopis” 2010, nr 17–18
Mysiakowska-Muszyńska J., Aparat represji wobec elit Obozu Narodowego w Polsce – życiorys niedokończony Tadeusza Łabędzkiego (1917–1946) [w:] Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, red. R. Sierchuła, Warszawa 2010
Mysiakowska-Muszyńska J., Koncepcje ideowe i polityczne środowiska Komitetu Legalizacyjnego Stronnictwa Narodowego (lipiec – październik 1945 r.), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2010, nr 32-33
Mysiakowska-Muszyńska J., Rok 1945 – okupacja sowiecka w Polsce oczyma narodowców,  „Glaukopis” 2010, nr 19–20
Mysiakowska-Muszyńska J., Tadeusz Łabędzki (1917-1946) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław2010
Mysiakowska-Muszyńska J., Władysław Jaworski (1908-1974) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław2010
Nadarzyńska A., Kampania polska 1939 r. w materiałach archiwalnych Oddziału gdańskiego IPN [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum, Suczawa 2010
Nagel P., Udział polskich zesłańców w rozwoju Rosji w XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem guberni archangielskiej (cz. 1), „Kasztanka. Biuletyn Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego” 2010, nr 3
Nagel P., Udział polskich zesłańców w rozwoju Rosji w XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem guberni archangielskiej (cz. 2), „Kasztanka. Biuletyn Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego” 2010, nr 4-5-6
Nawrocki Z., Ostasz G., Adam Wohański (1907-1985) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Nawrocki Z., Ostasz G., Antoni Stefan Słabosz (1901-1991) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Orzechowski P., Zdobycie Komisariatu MO w Swarzędzu 28 czerwca 1956 r., „Zeszyty swarzędzkie. Rocznik regionalny” 2010, nr 2
Oszytko J., Stan zdrowia rabina Leo Baecka podczas jego pobytu w Opolu w latach 1897-1907 w świetle zachowanych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu [w:] Leo Baeck (1873-1956). Najsławniejszy Żyd z Leszna,  Leszno 2010
Palonek M., W rękach wroga – polscy oficerowie w sowieckich obozach specjalnych. Indoktrynacja i propaganda, „Kasztanka. Biuletyn Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego” 2010,  nr 7
Pawlik D., Busse K., Organizacja pracy oraz zadania Wydziału Studiów i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Pazda J., Charakterystyka zasobu archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku jako zbioru źródeł pierwotnych [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Perzyna P., Polańska-Bergman M., Dzieje kartoteki niemieckiej listy narodowościowej (Deutsche Volksliste) i jej znaczenie w działalności informacyjnej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Piekarska A. K., Jan Pietrzak w „Tercecie”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec kabaretu „Pod Egidą” w latach siedemdziesiątych [w:] Artyści władzy, władza artystom, red. A. Chojnowski, S. Ligarski, Warszawa 2010
Piekaruś D., Biogram Andrzeja Kolano [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Piekaruś D., Biogram Bolesława Komińczyka [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Piekaruś D., Biogram Wojciecha Kity [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Piekaruś D., Romanek J., Działania PUBP wobec Mariana Wardy „Polakowskiego”, „Małego” dowódcy Rejonu V Obwodu AK-WiN Tomaszów Lubelski [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Pietrzyk E. (oprac.), Ostafin Józef (biogram), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2010, nr 31
Pietrzyk E., Kryptonim „Klasa” i „Zielony” – sprawa Ignacego Jakubca [w:] Historia i pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2010, nr 32-33
Pilarski S., Chrześcijańska Demokracja wobec ČSR w okresie narastania antagonizmu polsko-czechosłowackiego (1936–1937) [w:] W kręgu historii Europy Wschodniej. Studia i szkice, red. P. Chmielewski, A. Głowacki, Łódź 2009
Pilarski S., Łódzka prasa oficjalna wobec procesu przemian politycznych w 1989 r. [w:] Wolne media? Środowisko dziennikarskie w 1989 roku, red. P. Szulc, T. Wolsza, Szczecin – Warszawa 2010
Pilarski S., Piłsudczycy wobec narastania kryzysu w stosunkach polsko-czechosłowackich w 1934 r. [w:] Od Rosji po Bliski Wschód. Studia historyczne z XX w., red. D. Rogut, Zelów 2010
Pilarski S., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Jeńcy wojenni z Łódzkiego – ofiary zbrodni NKWD w 1940 r.”, „Dzieje Najnowsze” 2010, z. 3
Pilarski S., Uciekinierzy z PRL – casus Andrzeja Perki, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Popek L., 17 września 1939 roku na Wołyniu w świetle relacji i wspomnień [w:] Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie, Lublin 2009
Popek L., Fotografie – 8 sztuk [w:] S. Agnieszka Michna, Siostry zakonne – ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947, Warszawa 2010
Popek L., Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939-1948. Powiat Lubaczów. Gmina Cieszanów, Rzeszów 2010 [recenzja publikacji Tomasza Roga]
Popek L., Straty ludności polskiej w wyniku zbrodni ludobójstwa dokonanych w latach czterdziestych XX wieku przez nacjonalistów ukraińskich (koreferat) [w:] Wołyń 1943 - rozliczenie. Materiały przeglądowej konferencji naukowej „W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich”, Warszawa 10 lipca 2008, Warszawa 2010
Popek L., Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej [w:] „Ziemia Jastkowska” 2009, nr 3
Popek L., Zbrodnie OUN-UPA w powiecie lubomelskim w 1943 r. [w:] Pamięć i nadzieja, Chełm 2010
Przewłoka A., Ginter Sleziona (Śledziona) (1928-1989) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Przewłoka A., Służba Bezpieczeństwa wobec próby założenia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w latach 1956–1957, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2010,  t. 43, z. 1
Rabiega R., Gustaw Eligiusz Grabowski (Brandszteter) (1919–1998) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków–Warszawa–Wrocław 2010
Romanek J. (oprac.), Raport z przebiegu rozpracowania oddziału Witolda Kopcia „Ligoty” pod kryptonimem „Zdrajcy” [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Romanek J., Bataliony Chłopskie [w:] Ziemia radzyńska 1939-1944, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2010
Romanek J., Biogram Wójcika Wacława [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Romanek J., Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w województwie lubelskim wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1947) [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-1989) Między apologią a negacją, red. J. Gmitruk, E. Leniart, Warszawa 2010
Romanek J., Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie Tomaszów Lubelski w latach 1945-1947, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2010, nr 26
Sawicki W., Inwentarz archiwalny akt Wojskowej Służby Wewnętrznej (1943/1957-1990) [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Słowiński K., Busse K., Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Radoskór [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Sołtysiak M., Bembiński Stefan [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Sołtysiak M., Jerz Antoni Jacek [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989,  t. 1, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa 2010
Stanuch Z., Duchowieństwo katolickie województwa szczecińskiego wobec protestów z grudnia 1970 i stycznia 1971 r. [w:] Intelektualiści polscy milczą zupełnie. Grudzień 1970 – styczeń 1971 w Szczecinie, red. S. Ligarski, Szczecin 2010
Stanuch Z., Polityka władz państwowych na Pomorzu Zachodnim wobec nauczania religii w latach 1945–1961 [w:] Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, red. T. Ceynowa, P. Knap, Szczecin 2010
Szopa P., Walka o niepodległość regionu niebyleckiego w okresie II wojny światowej [w:] Rola miasta w środowisku wiejskim. Przyczynek do dziejów Niebylca, pod red. A. Chuchli, Niebylec 2010
Szopa P., Zbrodnia katyńska 1940, „Podkarpacki Przegląd Samorządowy” 2010, nr 9
Tomasik P., Międzynarodowa konferencja naukowa „Polski i żydowski ruch oporu pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945”. Warszawa 23–24 marca 2009 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 3
Tomasik P., Nieznany artykuł Adama Doboszyńskiego o gen. Władysławie Sikorskim, „Glaukopis” 2010, nr 17–18
Waligóra G., Wołk G., Konfederacja Polski Niepodległej 1979–1990 [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 7: Wokół „Solidarności”, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Widelska-Własik K., Nie żałuję tych moich młodych lat…, oprac. M. Kruk, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2010, nr 32-33
Wiecha Ł., Józef Melanowski (1895-1957) [w:] Konspiracja i opór społeczny w  Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. IV, oprac. zbiorowe, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010
Wilanowski C. (rec.), Józef Bujnowski, Walka, więzienie, zesłanie. W sześciu odsłonach, wstęp, zarys biografii i opracowanie dokumentów Wanda Krystyna Roman, seria: Archiwum emigracji, t. XXIX, Toruń 2009; „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Witalec R., Mniejszość grecka w Bieszczadach w świetle dokumentów wytworzonych przez UB-SB [w:] Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski i M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009
Witalec R., Wiejska spółdzielczość kredytowa na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1948 [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-1989), red. J. Gmitruk i E. Leniart, Warszawa 2010
Witalec R., Wykorzystanie materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w badaniach naukowych oraz publikacjach dziennikarskich [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. nauk. R. Kościański i R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIII)
Wołk G., Ośrodki odosobnienia dla internowanych [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976-1989, red. nacz. M. Łątkowska, Warszawa-Katowice 2010
Wysocki J., Próby zmian nazw miejscowości na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX w., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Wysocki J., Ukraińcy na Lubelszczyźnie w okresie PRL 1944-1989, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 2
Zieliński A. (rec.), Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2008, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Zieliński A., Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB w latach 1972–1990 i jej wykorzystanie do badań naukowych, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3
Żuławnik M., Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płońsku wobec ruchu ludowego w okresie referendalno-wyborczym (1946–1947), „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2010, nr 26

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

„…A akta zniszczyć.” Archiwa komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych krajach Europy. Katalog wystawy
Bagieński W., Wywiad za uchylonymi drzwiami, „Debata” 2010, nr 3
Balbus T. , Kontrowersyjne In memoriam (o historii w krzywym zwierciadle), „Tygodnik Kępiński”, grudzień 2010
Balbus T., Z dziejów Polski Podziemnej, „Tygodnik Kępiński”, lipiec-wrzesień 2010, cz. I-IX [cykl art. dot. oddziału AK Franciszka Olszówki „Otta”.Śmierć komendanta „Otta” (cz. I), Śmierć komendanta „Otta” (cz. II),Terror i opór (cz. III),Terror i opór (cz. IV), Czastary – odwet (cz. VI),Czastary – odskok i zdrada (cz. VII),Wiewiórka – walka (cz. VIII),Sowiecki odwet (cz. IX)]
Benczew B., Jak Rosjanie rabowali Racibórz, „Nowiny Raciborskie” 6 VII 2010, nr 27
Benczew B., Ludzie Solidarności – Stanisław Szkoc, „Nowiny Raciborskie” 26 X 2010, nr 43
Benczew B., Siła nasza leży w nas samych. Solidarność w Raciborzu, „Nowiny Raciborskie” 14 IX 2010, nr 37
Biełaszko M., Wilanowski C., Janusz Krupski (9 maja 1951–10 kwietnia 2010), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” (numer specjalny 2010)
Busse K., Jak powstawała radomska „Solidarność”. Rozgrywka operacyjna, „Miesięcznik Prowincjonalny” 2010, nr 5
Busse K., Kryptonim „Bystrzy”, czyli z mikrofonem na generała, „Miesięcznik Prowincjonalny” 2010, nr 2
Busse K., Przed rocznicą w prowadzenia stanu wojennego, „Miesięcznik Prowincjonalny” 2010, nr 6
Ceglarz T., Pierwsze w pełni wolne. W 20. rocznicę wyborów samorządowych, „Temat” 2010, nr 514
Dąbrowski F.,  Desperacki krok [w:] Życie w komunistycznym kraju. Polacy 1944-1989: Ucieczka z zamkniętego kraju, dodatek IPN, „Gość Niedzielny” 10 X 2010
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi. Informator, oprac. ze strony OBUiAD IPN w Łodzi: K. Kolasa, M. Kopczyński, S. Pilarski, M. Polańska-Bergman, R. Rabiega, Łódź 2010
Jagodzińska A., Eucharystia w Dachau, „Idziemy”, 20 VI 2010, nr 25; „Miesięcznik Parafialny”, Kórnik, sierpień 2010
Jagodzińska A., Dachau kapłańska Golgota, „Idziemy”, 2 V 2010, nr 18
Jagodzińska A., „Imiona zamiast numerów”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 7-8
Jagodzińska A., Kapłani w pasiakach [w:] Polscy księża w KL Dachau, Dodatek specjalny IPN, „Nowe Państwo – Niezależna Gazeta Polska” 2010, nr 5
Jagodzińska A., Ks. kanonik Marian Wacław Szczerkowski więzień KZ Dachau 1940-1945, „Miesięcznik Parafialny”, Kórnik, czerwiec 2010 (cz. I), lipiec 2010 (cz. II)
Jagodzińska A., Ksiądz Milan Kwiatkowski - więzień KZ Dachau, numer obozowy 28246, „Miesięcznik Parafialny”, Kórnik, grudzień 2010
Jagodzińska A., Księga Pamięci - Imiona zamiast numerów - relacja z pobytu w KZ Dachau 2010 r., „Miesięcznik Parafialny”, Kórnik, październik 2010
Jagodzińska A., W obronie krzyża, „Idziemy” 12 IX 2010, nr 37
Jagodzińska A., Wielkanoc w Dachau, „Idziemy” 4 IV 2010, nr 14
Jedynak M., Mjr cc. Jan Piwnik „Ponury” (1912–1944) [ulotka z okazji nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mominie imienia mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, Momina 30 V 2010]
Jedynak M., Obława na „Jakobbande”, „Wykus” 2010, nr 15
Jedynak M., Pamięci kpr. „Sołtyka”, „Tygodnik Konecki”, 8–14 II 2010, nr 6; „Tygodnik Skarżyski”, 8–14 II 2010, nr 6; „Tygodnik Starachowicki”, 8–14 II 2010, nr 6
Jedynak M., Podharcmistrz „Oset” od „Ponurego” [w:] Harcerze w walce 1939–1945, Dodatek Specjalny IPN do „Niezależnej Gazety Polskiej – Nowe Państwo” 2010, nr 10
Jedynak M., Służył u „Ponurego” i „Nurta”. Wspomnienie o Henryku Dąbczyńskim ps. „Kruk” (1921–2010), „Tygodnik Skarżyski”, 6–11 IV 2010, nr 14
Jedynak M., Stanisław Zasacki „Sobota”, „Słoński”, „Eskulap Świętokrzyski” 2010, nr 3
Jedynak M., Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 5–6
Kalendarium, opracowali: Robert Chrzanowski, Piotr Brzeziński, Anna Nadarzyńska-Piszczewiat, Paweł Miedziński, http://www.grudzien70.ipn.gov.pl/portal/g70/240/Kalendarium.html
Kapusta M., Harcerski Ruch Antykomunistyczny, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 5-6
Kasprzykowski A., Solidarność Podbeskidzia 1980–2010, dodatek do „Tygodnika Solidarność” 2010, nr 25
Kaźmierczak K., Orzechowski P., Czerwiec '56 - jaki poznaniacy zdobywali broń i strzelali do UB, „Głos Wielkopolski” 25 VI 2010
Kenar T., Myśl zachodnia Ruchu Narodowego w czasie II wojny światowej, „Nowe Państwo-Niezależna Gazeta Polska” 2010, nr 1
Kwilosz J., Leśkiewicz R., Nawrocki Z., Sawicki W., Mówił: Archiwa to „serce” IPN, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” (numer specjalny kwiecień 2010)
Leśkiewicz R., Aukcyjne odkrycie, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 3
Misiejuk D., Dr Konstanty Glazor, lekarz powiatowy w Głubczycach w latach 1945-1948, „Głos Głubczyc” 2010, nr 9
Misiejuk D., Niebezpieczny żart, „Kalendarz Głubczycki” 2010, nr 17
Misiesjuk D., „Łączyła nas nienawiść do ZSRR”. Organizacje młodzieżowe w Głubczycach (1946-1955), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 5-6
Nadarzyńska-Piszczewiat A., Chrzanowski R., Przywódcy Gdyńskiego Grudnia '70, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 12
Piekarz A., Jeden z wyklętych... Stanisław Kuchciewicz „Iskra”, 'Wiktor” (1922-1953), „Nestor. Czasopismo artystyczne” 2010, nr 2
Piwko R., Wisła 11. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wobec środowiska Stronnictwa Narodowego w powiecie koneckim, „Tygodnik Konecki” 13–19 XII 2010, nr 50
Popek L., Postawić im krzyże. Pielgrzymka do grobów kapłanów łuckich, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 7-8
Romanek J., Zniszczyć PSL, „Zaczyn” 2010, nr 1
Romanek J., Zniszczyć PSL, cz II. Pierwsza opozycja antykomunistyczna w Polsce, „Zaczyn” 2010, nr 2
Sawicki J. Z., Julien Bryan – świadek oblężenia Warszawy, „Mówią Wieki” 2010, nr 9
Sawicki W., Współpraca Wojciecha Jaruzelskiego z organami Informacji Wojskowej w świetle materiałów wschodnioniemieckiej Stasi (studium źródłoznawcze), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 3
Skorut P., Rozpracowanie dziewczęcej organizacji ps. „Orlęta”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 5-6
Skorut P., Śmierć satrapy, „Dziennik Polski” 5 III 2010, nr 54
Surmacz R., Polska odrębność cywilizacyjna na przestrzeni dziejów, „Przegląd Geopolityczny” 2010, nr 2
Wójcik B., „Stajemy do walki o sprawiedliwość”. Niepodległościowe zmagania młodzieży na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 5-6
Żuławnik M., Bitwa pod Mławą (1–4 IX 1939), Dodatek historyczny IPN do „Naszego Dziennika” 24 IX 2010, nr 224
Żuławnik M., Świętowanie niepodległości u schyłku PRL (Płock 1978–1990), Dodatek historyczny IPN do „Naszego Dziennika” 29 X 2010, nr 254
Żuławnik M., Zamach w Cytadeli Warszawskiej, Dodatek historyczny do „Naszego Dziennika” 30 IV 2010, nr 101

do góry