Nawigacja

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2009 r.)

Artykuły naukowe

Badura A., Dziechciarz R., Wobec legalnej opozycji i jej działaczy [w:] Fundament systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945-1956, pod red. A. Dziuroka i A. Dziuby, Katowice 2009.

Balbus T., „Jeden z najlepszych zastępców operacyjnych szefów WUBP”. Płk Eliasz Koton (1915-1974) [w:] Nie ma wolności bez Pamięci. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków 2009.

Balbus T., Nawrocki Z., Stanisław Imiołek, bojówkarz AL/PPR, szef WUBP w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu, funkcjonariusz MBP/MSW, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2008, t. 1.

Bednarek J., Marian Beck (1907–1969). Sylwetka pierwszego kierownika PUBP w Krotoszynie [w:] Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945–1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2008.

Białek S., Brakowanie i niszczenie dokumentacji SB w województwie opolskim w latach 1987-1990. Ustalenia wstępne, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Białek S., Stefanicki M., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Białuński D., Archiwum Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie [w:] Olsztyńskie archiwa. Informator, pod red. D. Kasparek, Olsztyn 2009.

Białuński D., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Delegatura w Olsztynie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie, oprac. zbiorowe [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Borowiec J., Zbrodnie popełnione na Żydach przez oddział Gwardii Ludowej „Iskra” w świetle dokumentów sądowych [w:] Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, pod red. E. Czop i E. Rączy, Rzeszów 2009.

Busse K., Wybory 1989 w oficjalnej prasie radomskiej [w:] Wybierzmy wolność. Wybory parlamentarne w czerwcu 1989 roku w Radomiu i regionie radomskim, pod red. K. Słowińskiego, Radom 2009.

Byszuk D., Kublicka J., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Chojnacki P., Morawski R., Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w systemie „ZEUS”, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Chrzanowski R., Nadarzyńska A., Materiały audiowizualne zgromadzone w archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 2.

Chrzanowski R., Nadarzyńska A., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Ciaputa P., Okres Polski Ludowej 1944-1989 [w:] Z kart historii radomskiej Policji. W 90 rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej, pod red. S. Kowalika, Radom 2009.

Czyżewski P. (recenzja), Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, z. 1-3, Białystok 2002-2005, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, „Verbum Nobile” 2008, t. 18.

Dardzińska J., Konrad Królik (1931-2001), naczelnik Wydziału „W” WUSW we Wrocławiu, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2009, t. 1.

Dźwigał T., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Fedorowicz W., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Fornal P., Michał Barć (1903-1979), żołnierz ZWZ-AK, informator, agent celny, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimach „Andrzej”, „Bąk”, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2009, nr 1.

Fornal P., Preidl Jan Roman (1913-1992), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30.

Fornal P., Zamach na Ludwika Bojanowskiego, funkcjonariusza WUBP w Rzeszowie (24 listopada 1945 r.), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30.

Fornal P., Żydzi w strukturach aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 [w:] Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, pod red. E. Czop, E. Rączy, Rzeszów 2009.

Graduszewski L., Sposób dokumentowania pracy operacyjnej WUBP i WUdsBP w Bydgoszczy na podstawie resortowych aktów normatywnych, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Jedynak M., Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Wykus” – rozpracowanie uroczystości kombatanckich żołnierzy AK „Ponurego” i „Nurta”, „Zeszyty Historyczne Win-u” 2009, nr 30.

Joniec G., Biogram Cyglera Czesława [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Joniec G., Biogram Głowackiego Mikołaja [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Joniec G., Biogram Lelucha Jana [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Joniec G., Biogram Maćko Stefana [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Joniec G., Biogram Pietruszyńskiego Stefana [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Joniec G., Ludzie tomaszowskiej bezpieki. Portret zbiorowy [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Joniec G. (oprac.), Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zabójstwa Wacka Michała [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Joniec G., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1945. Struktura organizacyjna, obsada personalna oraz główne kierunki działań operacyjnych [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Joniec G., Romanek J., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Kenar T., Ruch Młodej Polski w opinii ugrupowań neoendeckich w PRL [w:] Nie ma życia bez swobody. 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009), red. K. Marulewska, A. Meller, A. Lewandowski, Toruń 2009.

Kolasa K., Likwidacja placówek oświatowo-wychowawczych ss. Salezjanek w Łodzi, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2008, nr 1.

Kolasa K. (oprac.), Nota edytorska oraz Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki we wspomnieniach Edwina Klessy [w:] Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984–1989, red. W. Handke, J. Wąsowicz SDB, Poznań 2009.

Kolasa K., Obrończyni wolnego szkolnictwa. Siostra Maria Aleksandrowicz (1913–1985) [w:] Bohaterowie trudnych czasów, zbiór IV, Łódź 2009.

Kolasa K. (wspólnie z J. Wąsowiczem), Posługa duszpasterska salezjanów podczas strajków studenckich w Łodzi 21.01.–18.02. 1981 r. Wybór tekstów źródłowych, „Seminare” 2009, t. 26.

Kolasa K. (wspólnie z J. Wąsowiczem), Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919–2009. Wybór materiałów źródłowych [w:] Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919–2009. Studia i materiały źródłowe, red. J. Wąsowicz SDB, Piła 2009.

Kolasa K., Rabiega R., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Koller S. (rec.), Jan Paweł II w Łodzi – w dwudziestą rocznicę wizyty, red. Milena Przybysz, ks. Mieczysław Różański, Janusz Wróbel, Łódź 2007, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Kościański R., Kontrola nastrojów i komentarzy wśród społeczeństwa w związku z procesami poznańskich robotników w 1956 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 2.

Kościelna B., Naznaczeni, potępieni i sprzedani. Z dziejów „ekskluzji” w PRL na przykładzie osób wyrzuconych z pracy po protestach robotników z Czerwca 76 roku w Szczecinie, „Glaukopis” 2009, nr 15-16.

Kościelna B, Wbrew propagandzie sukcesu. Społeczeństwo Pomorza Zachodniego wobec indoktrynacji, „Glaukopis” 2009, nr 13-14.

Krupa W., Malczak L., Marszałek T., Salbert D., Wiecha Ł., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Leśkiewicz R., Sprawa obiektowa kryptonim „Debiut”. Pierwszy Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Przemyślu (1986 r.) w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Leśkiewicz R., Wybrane problemy dotyczące badania procesów archiwotwórczych na przykładzie zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu [w:] Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009.

Leśkiewicz R., Wychowanie religijne chłopstwa warmińskiego w epoce nowożytnej [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, red. W. Bernacki, Z. Nawrocki, W. Pasierbek, Z. K. Wójcik, Kraków 2009.

Leśkiewicz R., Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946 - 1955). Procesy archiwotwórcze (autoreferat rozprawy doktorskiej), „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 4.

Małyszka A., Komitet Obywatelski „Solidarność” w Swarzędzu w 1989 r., „Zeszyty Swarzędzkie” 2009, nr 1.

Małyszka A., Marzec '68 w Swarzędzu, „Zeszyty Swarzędzkie” 2009, nr 1.

Małyszka A., Nieuzasadnione żądania budowy. Władze województwa poznańskiego wobec budownictwa kościelnego w latach 1957-1970 [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w latach 1956-1970, pod red. K. Białeckiego, Poznań 2009.

Małyszka A., Solidarność Walcząca w poznańskim podziemiu 1983-1990, pierwsze spojrzenie na relacje z innymi organizacjami opozycyjnymi [w:] Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983-1990, pod red. K. Brzechczyna i P. Zwiernika, Poznań 2009.

Małyszka A., „...Zwracamy się z usilną prośbą o pozwolenie na budowę kościoła w Kobylnicy..” Dokumenty dotyczące powstania parafii w Kobylnicy, „Zeszyty Swarzędzkie” 2009, nr 1.

Marciniak R., Wpływ Służby Bezpieczeństwa na walki frakcyjne w łonie nomenklatury partyjnej województwa koszalińskiego w 1968 roku [w:] Z dala od centrum. Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim. Materiały pokonferencyjne, red. R. Kościelny, Szczecin 2009.

Marcinkiewicz A., Akta dotyczące żołnierzy PSZ na Zachodzie w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Nagel P., Konferencja „Polacy w Guberni Archangielskiej w XIX–XX wieku”. Pułtusk 4–9 grudnia 2007 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Delegatura w Bydgoszczy, oprac. zbiorowe [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, oprac. zbiorowe [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Orzechowski P., Referendum 1946 r. i wybory 1947 r. w gminie Swarzędz, „Zeszyty Swarzędzkie” 2009, nr 1.

Oszytko J., Pomarcowa działalność naukowa Maurycego Horna [w:] Marzec '68 z czterdziestoletniej perspektywy, pod red. D. Kisielewicz, M. Świder, Opole 2009.

Oziębłowski M., Szczerba A., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Delegatura w Kielcach [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Pawlak-Weiss K. (współautor), The United States Holocaust Memorial Museum encyclopedia of camps and ghettos: 1933 – 1945. Volume 1, Early camps, youth camps, and concentration camps and subcamps under the SS – Business Administration Main Office (WVHA), ed. G.P. Megargee, Washington 2009.

Pawlik D., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Delegatura w Radomiu [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.

Perzyna P., Problematyka rozpoznania struktury zasobu i zespołowości akt cywilnych organów bezpieczeństwa oraz ich informatycznego opisu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Piekaruś D., Działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1948 [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Piekaruś D., Obraz Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej w prasie lubelskiej w listopadzie 1918 roku [w:] Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, red. E. Maj, Lublin 2009.

Piekaruś D. (oprac.), Sprawozdanie Instruktora terenowego z lustracji dokonanej w dniu 4 i 5 XI 1945 r. w Powiatowym Komitecie PPS w Tomaszowie Lubelskim [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Pilarski S., Cele i metody ankietyzacji działaczy politycznych i funkcjonariuszy służb mundurowych II Rzeczypospolitej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Pilarski S., Polskie koła oficjalne wobec rozwoju stosunków czechosłowacko-sowieckich w drugiej połowie lat trzydziestych XX w., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2009, t. 44.

Pilarski S., Władze polskie wobec kwestii czechosłowackiej w 1939 roku [w:] Militarne i polityczne aspekty udziału polski w II wojnie światowej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w dniu 9 września 2009 r. w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego.

Popek L., Dyskusja [w:] Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 11, Warszawa 2009.

Popek L., Fotografie – 233 sztuki [w:] H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na Kresach południowo-wschodnich 1939-1947, Wrocław 2008.

Popek L. (współautor z E. Siemaszko), Przywracanie pamięci. Stowarzyszenia i organizacje, „Niepodległość i Pamięć” 2008, nr 27.

Popek L., Świątynie Wołynia, „Niepodległość i Pamięć” 2008, nr 27.

Popek L., Wstęp [w:] J. Białowąs, Pogrzeb po sześćdziesięciu czterech latach, Lublin 2009.

Romanek J., Działania PUBP w Tomaszowie Lubelskim wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945-1947 [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Romanek J., Polityka kadrowa Komendy Powiatowej MO w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1946 [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Romanek J., Polityka kadrowa w KP Milicji Obywatelskiej w Łukowie w latach 1944-1946 [w:] Na straży ładu i bezpieczeństwa. Formacje milicyjno-policyjne ziem polskich od czasów najdawniejszych do współczesności, red. A. Duszyk, K. Latawiec, Radom 2009.

Romanek J., Polityka władz sowieckich względem społeczeństwa BSRR w ocenie „Polski Zbrojnej” lat 1921-1939, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 31, Białystok 2009.

Romanek J., Powstanie i działalność Stronnictwa Ludowego w powicie krasnostawskim w latach 1944-1949, „Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego” 2009, nr 38.

Romanek J. (oprac.), Raport w sprawie stanu PUBP w Tomaszowie Lubelskim w dniu 29 IV 1947 r. [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Romanek J., Rozpracowanie środowiska żołnierzy BCh w powiecie tomaszowskim [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.

Romanek J., Ruch ludowy w powiecie łukowskim w latach 1944-1949, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2009, t. 7.

Roś J., Więzienia i obozy podległe WUBP w Katowicach w latach 1945–1956 [w:] Fundament systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945-1956, pod red. A. Dziuroka i A. Dziuby, Katowice 2009.

Sawicki W. (wspólnie z A. Laszuk), Przydatność dokumentacji zgromadzonej w archiwum Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen w ustalaniu strat osobowych Polaków w II wojnie światowej [w:] Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009.

Słowińska K., Od „Okrągłego Stołu” do wyborów czerwcowych 1989 roku  [w:] Wybierzmy wolność. Wybory parlamentarne w czerwcu 1989 r. w Radomiu i regionie radomskim, red. K. Słowiński, Radom 2009.

Stanuch Z., Kościół katolicki w województwie koszalińskim wobec wydarzeń roku 1968 w świetle dokumentów z archiwum szczecińskiego IPN [w:] Z dala od centrum. Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim. Materiały pokonferencyjne, red. R. Kościelny, Szczecin 2009.

Stempowski T., Ślusarski K., Zasób fotograficzny Instytutu Pamięci Narodowej i jego cechy specyficzne, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Stopyra A., Figurantka „Roxana”. Inwigilacja Julii Brystiger przez Służbę Bezpieczeństwa (1962–1974), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2.

Superson-Haładyj M., Leon Getz (1896-1971) w aktach bezpieki, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2008, nr 26.

Szopa P., Paszek Rafał, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30.

Szopa P., Stosunek żołnierzy konspiracji niepodległościowej do Żydów w świetle wspomnień i dokumentów organizacyjnych na terenie Rzeszowszczyzny [w:] Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, red. E. Czop, E. Rączy, Rzeszów 2009.

Włodarczyk-Sętorek A., Konferencja „Przeszłość dla przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów”. Kraków 13–14 października 2008 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2009, t. 2.

 

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

Bagieński W., Na ścieżkach zdrady, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 10/11.

Bis A., Skubisz Ł., Zaginiony akt erekcyjny, „sedina.pl magazyn. Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina” 2009.

Dąbrowski F., Co bezpieka wiedziała o ucieczce Stanisława Mikołajczyka?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 10/11.

Jagodzińska A., Dachau we wspomnieniach księży-więźniów, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 4.

Jedynak M., 11 listopada w oddziałach Armii Krajowej, „Kuryer Kielecki” (dodatek do „Echa Dnia” 10-11 XI 2009, nr 262.

Jedynak M., Odszedł uczestnik akcji pińskiej – Henryk Fedorowicz ps. „Pakunek”, „Cichy”, „Wykus” 2009, nr 14.

Jedynak M., Wspomnienie. Stanisław Zasacki „Sobota”, „Słoński”, „Tygodnik Konecki” 2009, cz. I, nr 47; cz. II, nr 48; cz. III, nr 49; cz. IV, nr 50; cz. V, nr 51-52.

Jedynak M., Wykus po raz ostatni w oczach SB, „Wykus” 2009, nr 14.

Jedynak M., Zanim powstała kapliczka na Wykusie, „Wykus” 2009, nr 14.

Karbarz-Wilińska J., Problematyka Wielkiego Głodu (1932-1933) w ramach serii Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku, „Nowa Ukraina” 2008, nr 1-2.

Kolasa K., „Nie wejdziecie, chyba po trupach”. S. Maria Aleksandrowicz (1913–1985), salezjanka, „Nasz Dziennik” 12–13 XII 2009.

Kruk B., Początki kolei żelaznej w Oławie, „Serwis Społeczno-Samorządowy Oławy” 2009, nr 3(57).

Krzysztofik M., Represje w czerwcu 1976 r., „Biuletyn NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska” nr 695.

Krzysztofik M., Welter J., W służbie partii, przeciw Kościołowi, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 1-2.

Małyszka A., Solidarność Walcząca a Okrągły Stół, „Niezależna Gazeta Polska” 2009, nr 6.

Misiejuk D., Kara śmierci za pożyczenie książki. Tragiczny los Kazimierza Czarnieckiego nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, „Głos Głubczyc” 2009, R. XVIII, nr 8/9.

Mysiakowska J. (rec.), Komunistyczna bezpieka wobec kard. Henryka Gulbinowicza w latach 1970–1990, „Glaukopis” 2009, nr 15-16.

Mysiakowska J., Ksiądz Jerzy Popiełuszko w donosach TW ps. „Jankowski”, „Glaukopis” 2009, nr 13-14.

Mysiakowska J. (rec.), O filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas” – raz jeszcze, „Glaukopis” 2009, nr 15-16.

Mysiakowska J. (rec.), Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, „Glaukopis” 2009, nr 13-14.

Mysiakowska J., Wrogowie „Władzy ludowej” po Październiku '56, „Glaukopis” 2009, nr 13-14.

Perzyna P. (wywiad), Chore państwo chciało zaglądać w każdy kąt. Z Pawłem Perzyną, szefem pionu archiwalnego w łódzkim IPN, rozmawia Marek Obszarny, „Tygodnik 7 Dni” 2009, nr 14 (3 IV).

Piekaruś D., Wspomnienie o braciach Wareckich, „Nestor. Czasopismo artystyczne” 2009, nr 3(9).

Pilarski S. (wywiad), SB na ostatnich nogach. Z dr. Sebastianem Pilarskim z łódzkiego IPN, przygotowującym książkę „SB wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1988 – 1990” rozmawia Joanna Leszczyńska, „Polska. Dziennik Łódzki”, 11–12 VII 2009.

Popek L. (wywiad), Sindrom pamiati, „Swoboda słowa” (Kijów) 3-9 IV 2009, nr 14.

Popek L., Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, „Ziemia Jastkowska” 2009, nr 3.

Romanek J., Działania krasnostawskiej „bezpieki” wobec PSL i jego działaczy w latach 1945-1947, „Zaczyn” 2009, nr 1.

Romanek J., Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie łukowskim w latach 1945-1947, „Zaczyn”, 2009, nr 2.

Romanek J., Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie tomaszowskim w latach 1945-1947, „Zaczyn” 2009, nr 3.

Sawicki J., Walka o pomnik, „Tygodnik Powszechny” 2 VIII 2009, nr 31.

Sawicki J., Stempowski T., Znane i nieznane. Wrzesień w fotografii, „Tygodnik Powszechny” (dodatek specjalny Wojna zwykłych ludzi) 6 IX 2009 r., nr 36.

Stempowski T., Siostry, „Tygodnik Powszechny” (dodatek specjalny Wojna zwykłych ludzi) 6 IX 2009 r., nr 36.

Stempowski T., Złamany szlaban, „Tygodnik Powszechny” (dodatek specjalny Wojna zwykłych ludzi) 6 IX 2009 r., nr 36.

Skubisz Ł., Gniazdo Orłów. Rozmowa z Gustawem Zemłą, „sedina.pl magazyn. Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina” 2009.

Sołtysiak M., Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Jana Sońty „Ośki”, „Życie Powiśla” 2009, nr 2.

Wołk G., Polska Partia Niepodległościowa, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 12.

Wójcik B., „Nie walczymy pięścią, ale ideą”. Polskie Stronnictwo Ludowe na Rzeszowszczyźnie wobec represji komunistycznych w latach 1945-1949, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2009, nr 10-11.

do góry