Nawigacja

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2009 r.)

Artykuły naukowe

Badura A., Dziechciarz R., Wobec legalnej opozycji i jej działaczy [w:] Fundament systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945-1956, pod red. A. Dziuroka i A. Dziuby, Katowice 2009
Balbus T., „Jeden z najlepszych zastępców operacyjnych szefów WUBP”. Płk Eliasz Koton (1915-1974) [w:] Nie ma wolności bez Pamięci. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków 2009
Balbus T., Nawrocki Z., Stanisław Imiołek, bojówkarz AL/PPR, szef WUBP w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu, funkcjonariusz MBP/MSW, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2008, t. 1
Bednarek J., Marian Beck (1907–1969). Sylwetka pierwszego kierownika PUBP w Krotoszynie [w:] Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945–1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2008
Białek S., Brakowanie i niszczenie dokumentacji SB w województwie opolskim w latach 1987-1990. Ustalenia wstępne, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Białek S., Stefanicki M., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Białuński D., Archiwum Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie [w:] Olsztyńskie archiwa. Informator, pod red. D. Kasparek, Olsztyn 2009
Białuński D., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Delegatura w Olsztynie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie, oprac. zbiorowe [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Borowiec J., Zbrodnie popełnione na Żydach przez oddział Gwardii Ludowej „Iskra” w świetle dokumentów sądowych [w:] Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, pod red. E. Czop i E. Rączy, Rzeszów 2009
Busse K., Wybory 1989 w oficjalnej prasie radomskiej [w:] Wybierzmy wolność. Wybory parlamentarne w czerwcu 1989 roku w Radomiu i regionie radomskim, pod red. K. Słowińskiego, Radom 2009.
Byszuk D., Kublicka J., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Chojnacki P., Morawski R., Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w systemie „ZEUS”, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Chrzanowski R., Nadarzyńska A., Materiały audiowizualne zgromadzone w archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 2
Chrzanowski R., Nadarzyńska A., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Ciaputa P., Okres Polski Ludowej 1944-1989 [w:] Z kart historii radomskiej Policji. W 90 rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej, pod red. S. Kowalika, Radom 2009
Czyżewski P. (recenzja), Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, z. 1-3, Białystok 2002-2005, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, „Verbum Nobile” 2008, t. 18
Dardzińska J., Konrad Królik (1931-2001), naczelnik Wydziału „W” WUSW we Wrocławiu, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2009, t. 1
Dźwigał T., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Fedorowicz W., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Fornal P., Michał Barć (1903-1979), żołnierz ZWZ-AK, informator, agent celny, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimach „Andrzej”, „Bąk”, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2009, nr 1
Fornal P., Preidl Jan Roman (1913-1992), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30
Fornal P., Zamach na Ludwika Bojanowskiego, funkcjonariusza WUBP w Rzeszowie (24 listopada 1945 r.), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30
Fornal P., Żydzi w strukturach aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 [w:] Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, pod red. E. Czop, E. Rączy, Rzeszów 2009
Graduszewski L., Sposób dokumentowania pracy operacyjnej WUBP i WUdsBP w Bydgoszczy na podstawie resortowych aktów normatywnych, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Jedynak M., Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Wykus” – rozpracowanie uroczystości kombatanckich żołnierzy AK „Ponurego” i „Nurta”, „Zeszyty Historyczne Win-u” 2009, nr 30
Joniec G., Biogram Cyglera Czesława [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Joniec G., Biogram Głowackiego Mikołaja [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Joniec G., Biogram Lelucha Jana [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Joniec G., Biogram Maćko Stefana [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Joniec G., Biogram Pietruszyńskiego Stefana [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Joniec G., Ludzie tomaszowskiej bezpieki. Portret zbiorowy [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Joniec G. (oprac.), Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zabójstwa Wacka Michała [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Joniec G., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1945. Struktura organizacyjna, obsada personalna oraz główne kierunki działań operacyjnych [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Joniec G., Romanek J., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Kenar T., Ruch Młodej Polski w opinii ugrupowań neoendeckich w PRL [w:] Nie ma życia bez swobody. 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009), red. K. Marulewska, A. Meller, A. Lewandowski, Toruń 2009
Kolasa K., Likwidacja placówek oświatowo-wychowawczych ss. Salezjanek w Łodzi, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2008, nr 1
Kolasa K. (oprac.), Nota edytorska oraz Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki we wspomnieniach Edwina Klessy [w:] Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984–1989, red. W. Handke, J. Wąsowicz SDB, Poznań 2009
Kolasa K., Obrończyni wolnego szkolnictwa. Siostra Maria Aleksandrowicz (1913–1985) [w:] Bohaterowie trudnych czasów, zbiór IV, Łódź 2009
Kolasa K. (wspólnie z J. Wąsowiczem), Posługa duszpasterska salezjanów podczas strajków studenckich w Łodzi 21.01.–18.02. 1981 r. Wybór tekstów źródłowych, „Seminare” 2009, t. 26
Kolasa K. (wspólnie z J. Wąsowiczem), Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919–2009. Wybór materiałów źródłowych [w:] Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919–2009. Studia i materiały źródłowe, red. J. Wąsowicz SDB, Piła 2009
Kolasa K., Rabiega R., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Koller S. (rec.), Jan Paweł II w Łodzi – w dwudziestą rocznicę wizyty, red. Milena Przybysz, ks. Mieczysław Różański, Janusz Wróbel, Łódź 2007, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Kościański R., Kontrola nastrojów i komentarzy wśród społeczeństwa w związku z procesami poznańskich robotników w 1956 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 2
Kościelna B., Naznaczeni, potępieni i sprzedani. Z dziejów „ekskluzji” w PRL na przykładzie osób wyrzuconych z pracy po protestach robotników z Czerwca 76 roku w Szczecinie, „Glaukopis” 2009, nr 15-16
Kościelna B, Wbrew propagandzie sukcesu. Społeczeństwo Pomorza Zachodniego wobec indoktrynacji, „Glaukopis” 2009, nr 13-14
Krupa W., Malczak L., Marszałek T., Salbert D., Wiecha Ł., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Leśkiewicz R., Sprawa obiektowa kryptonim „Debiut”. Pierwszy Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Przemyślu (1986 r.) w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Leśkiewicz R., Wybrane problemy dotyczące badania procesów archiwotwórczych na przykładzie zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu [w:] Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009
Leśkiewicz R., Wychowanie religijne chłopstwa warmińskiego w epoce nowożytnej [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, red. W. Bernacki, Z. Nawrocki, W. Pasierbek, Z. K. Wójcik, Kraków 2009
Leśkiewicz R., Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946 - 1955). Procesy archiwotwórcze (autoreferat rozprawy doktorskiej), „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 4
Małyszka A., Komitet Obywatelski „Solidarność” w Swarzędzu w 1989 r., „Zeszyty Swarzędzkie” 2009, nr 1
Małyszka A., Marzec '68 w Swarzędzu, „Zeszyty Swarzędzkie” 2009, nr 1
Małyszka A., Nieuzasadnione żądania budowy. Władze województwa poznańskiego wobec budownictwa kościelnego w latach 1957-1970 [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w latach 1956-1970, pod red. K. Białeckiego, Poznań 2009
Małyszka A., Solidarność Walcząca w poznańskim podziemiu 1983-1990, pierwsze spojrzenie na relacje z innymi organizacjami opozycyjnymi [w:] Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983-1990, pod red. K. Brzechczyna i P. Zwiernika, Poznań 2009
Małyszka A., „...Zwracamy się z usilną prośbą o pozwolenie na budowę kościoła w Kobylnicy..” Dokumenty dotyczące powstania parafii w Kobylnicy, „Zeszyty Swarzędzkie” 2009, nr 1
Marciniak R., Wpływ Służby Bezpieczeństwa na walki frakcyjne w łonie nomenklatury partyjnej województwa koszalińskiego w 1968 roku [w:] Z dala od centrum. Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim. Materiały pokonferencyjne, red. R. Kościelny, Szczecin 2009
Marcinkiewicz A., Akta dotyczące żołnierzy PSZ na Zachodzie w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Nagel P., Konferencja „Polacy w Guberni Archangielskiej w XIX–XX wieku”. Pułtusk 4–9 grudnia 2007 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Delegatura w Bydgoszczy, oprac. zbiorowe [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, oprac. zbiorowe [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Orzechowski P., Referendum 1946 r. i wybory 1947 r. w gminie Swarzędz, „Zeszyty Swarzędzkie” 2009, nr 1
Oszytko J., Pomarcowa działalność naukowa Maurycego Horna [w:] Marzec '68 z czterdziestoletniej perspektywy, pod red. D. Kisielewicz, M. Świder, Opole 2009
Oziębłowski M., Szczerba A., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Delegatura w Kielcach [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Pawlak-Weiss K. (współautor), The United States Holocaust Memorial Museum encyclopedia of camps and ghettos: 1933 – 1945. Volume 1, Early camps, youth camps, and concentration camps and subcamps under the SS – Business Administration Main Office (WVHA), ed. G.P. Megargee, Washington 2009
Pawlik D., Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Delegatura w Radomiu [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009
Perzyna P., Problematyka rozpoznania struktury zasobu i zespołowości akt cywilnych organów bezpieczeństwa oraz ich informatycznego opisu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Piekaruś D., Działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1948 [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009.
Piekaruś D., Obraz Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej w prasie lubelskiej w listopadzie 1918 roku [w:] Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, red. E. Maj, Lublin 2009
Piekaruś D. (oprac.), Sprawozdanie Instruktora terenowego z lustracji dokonanej w dniu 4 i 5 XI 1945 r. w Powiatowym Komitecie PPS w Tomaszowie Lubelskim [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Pilarski S., Cele i metody ankietyzacji działaczy politycznych i funkcjonariuszy służb mundurowych II Rzeczypospolitej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Pilarski S., Polskie koła oficjalne wobec rozwoju stosunków czechosłowacko-sowieckich w drugiej połowie lat trzydziestych XX w., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2009, t. 44
Pilarski S., Władze polskie wobec kwestii czechosłowackiej w 1939 roku [w:] Militarne i polityczne aspekty udziału polski w II wojnie światowej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w dniu 9 września 2009 r. w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego
Popek L., Dyskusja [w:] Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 11, Warszawa 2009
Popek L., Fotografie – 233 sztuki [w:] H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na Kresach południowo-wschodnich 1939-1947, Wrocław 2008
Popek L. (współautor z E. Siemaszko), Przywracanie pamięci. Stowarzyszenia i organizacje, „Niepodległość i Pamięć” 2008, nr 27
Popek L., Świątynie Wołynia, „Niepodległość i Pamięć” 2008, nr 27
Popek L., Wstęp [w:] J. Białowąs, Pogrzeb po sześćdziesięciu czterech latach, Lublin 2009
Romanek J., Działania PUBP w Tomaszowie Lubelskim wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945-1947 [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Romanek J., Polityka kadrowa Komendy Powiatowej MO w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1946 [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Romanek J., Polityka kadrowa w KP Milicji Obywatelskiej w Łukowie w latach 1944-1946 [w:] Na straży ładu i bezpieczeństwa. Formacje milicyjno-policyjne ziem polskich od czasów najdawniejszych do współczesności, red. A. Duszyk, K. Latawiec, Radom 2009
Romanek J., Polityka władz sowieckich względem społeczeństwa BSRR w ocenie „Polski Zbrojnej” lat 1921-1939, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 31, Białystok 2009
Romanek J., Powstanie i działalność Stronnictwa Ludowego w powicie krasnostawskim w latach 1944-1949, „Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego” 2009, nr 38
Romanek J. (oprac.), Raport w sprawie stanu PUBP w Tomaszowie Lubelskim w dniu 29 IV 1947 r. [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Romanek J., Rozpracowanie środowiska żołnierzy BCh w powiecie tomaszowskim [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 – 1956, red. G. Joniec, Lublin 2009
Romanek J., Ruch ludowy w powiecie łukowskim w latach 1944-1949, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2009, t. 7
Roś J., Więzienia i obozy podległe WUBP w Katowicach w latach 1945–1956 [w:] Fundament systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945-1956, pod red. A. Dziuroka i A. Dziuby, Katowice 2009
Sawicki W. (wspólnie z A. Laszuk), Przydatność dokumentacji zgromadzonej w archiwum Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen w ustalaniu strat osobowych Polaków w II wojnie światowej [w:] Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009
Stanuch Z., Kościół katolicki w województwie koszalińskim wobec wydarzeń roku 1968 w świetle dokumentów z archiwum szczecińskiego IPN [w:] Z dala od centrum. Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim. Materiały pokonferencyjne, red. R. Kościelny, Szczecin 2009
Stempowski T., Ślusarski K., Zasób fotograficzny Instytutu Pamięci Narodowej i jego cechy specyficzne, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Stopyra A., Figurantka „Roxana”. Inwigilacja Julii Brystiger przez Służbę Bezpieczeństwa (1962–1974), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2
Superson-Haładyj M., Leon Getz (1896-1971) w aktach bezpieki, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2008, nr 26
Szopa P., Paszek Rafał, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30
Szopa P., Stosunek żołnierzy konspiracji niepodległościowej do Żydów w świetle wspomnień i dokumentów organizacyjnych na terenie Rzeszowszczyzny [w:] Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, red. E. Czop, E. Rączy, Rzeszów 2009
Włodarczyk-Sętorek A., Konferencja „Przeszłość dla przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów”. Kraków 13–14 października 2008 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2009, t. 2

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

Bagieński W., Na ścieżkach zdrady, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 10/11
Bis A., Skubisz Ł., Zaginiony akt erekcyjny, „sedina.pl magazyn. Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina” 2009
Dąbrowski F., Co bezpieka wiedziała o ucieczce Stanisława Mikołajczyka?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 10/11
Jagodzińska A., Dachau we wspomnieniach księży-więźniów, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 4
Jedynak M., 11 listopada w oddziałach Armii Krajowej, „Kuryer Kielecki” (dodatek do „Echa Dnia” 10-11 XI 2009, nr 262)
Jedynak M., Odszedł uczestnik akcji pińskiej – Henryk Fedorowicz ps. „Pakunek”, „Cichy”, „Wykus” 2009, nr 14
Jedynak M., Wspomnienie. Stanisław Zasacki „Sobota”, „Słoński”, „Tygodnik Konecki” 2009, cz. I, nr 47; cz. II, nr 48; cz. III, nr 49; cz. IV, nr 50; cz. V, nr 51-52
Jedynak M., Wykus po raz ostatni w oczach SB, „Wykus” 2009, nr 14
Jedynak M., Zanim powstała kapliczka na Wykusie, „Wykus” 2009, nr 14
Karbarz-Wilińska J., Problematyka Wielkiego Głodu (1932-1933) w ramach serii Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku, „Nowa Ukraina” 2008, nr 1-2
Kolasa K., „Nie wejdziecie, chyba po trupach”. S. Maria Aleksandrowicz (1913–1985), salezjanka, „Nasz Dziennik” 12–13 XII 2009
Kruk B., Początki kolei żelaznej w Oławie, „Serwis Społeczno-Samorządowy Oławy” 2009, nr 3(57)
Krzysztofik M., Represje w czerwcu 1976 r., „Biuletyn NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska” nr 695
Krzysztofik M., Welter J., W służbie partii, przeciw Kościołowi, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 1-2
Małyszka A., Solidarność Walcząca a Okrągły Stół, „Niezależna Gazeta Polska” 2009, nr 6
Misiejuk D., Kara śmierci za pożyczenie książki. Tragiczny los Kazimierza Czarnieckiego nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, „Głos Głubczyc” 2009, R. XVIII, nr 8/9
Mysiakowska J. (rec.), Komunistyczna bezpieka wobec kard. Henryka Gulbinowicza w latach 1970–1990, „Glaukopis” 2009, nr 15-16
Mysiakowska J., Ksiądz Jerzy Popiełuszko w donosach TW ps. „Jankowski”, „Glaukopis” 2009, nr 13-14
Mysiakowska J. (rec.), O filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas” – raz jeszcze, „Glaukopis” 2009, nr 15-16
Mysiakowska J. (rec.), Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, „Glaukopis” 2009, nr 13-14
Mysiakowska J., Wrogowie „Władzy ludowej” po Październiku '56, „Glaukopis” 2009, nr 13-14
Perzyna P. (wywiad), Chore państwo chciało zaglądać w każdy kąt. Z Pawłem Perzyną, szefem pionu archiwalnego w łódzkim IPN, rozmawia Marek Obszarny, „Tygodnik 7 Dni” 2009, nr 14 (3 IV)
Piekaruś D., Wspomnienie o braciach Wareckich, „Nestor. Czasopismo artystyczne” 2009, nr 3(9)
Pilarski S. (wywiad), SB na ostatnich nogach. Z dr. Sebastianem Pilarskim z łódzkiego IPN, przygotowującym książkę „SB wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1988 – 1990” rozmawia Joanna Leszczyńska, „Polska. Dziennik Łódzki”, 11–12 VII 2009
Popek L. (wywiad), Sindrom pamiati, „Swoboda słowa” (Kijów) 3-9 IV 2009, nr 14
Popek L., Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, „Ziemia Jastkowska” 2009, nr 3
Romanek J., Działania krasnostawskiej „bezpieki” wobec PSL i jego działaczy w latach 1945-1947, „Zaczyn” 2009, nr 1
Romanek J., Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie łukowskim w latach 1945-1947, „Zaczyn”, 2009, nr 2
Romanek J., Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie tomaszowskim w latach 1945-1947, „Zaczyn” 2009, nr 3
Sawicki J., Walka o pomnik, „Tygodnik Powszechny” 2 VIII 2009, nr 31
Sawicki J., Stempowski T., Znane i nieznane. Wrzesień w fotografii, „Tygodnik Powszechny” (dodatek specjalny Wojna zwykłych ludzi) 6 IX 2009 r., nr 36
Stempowski T., Siostry, „Tygodnik Powszechny” (dodatek specjalny Wojna zwykłych ludzi) 6 IX 2009 r., nr 36
Stempowski T., Złamany szlaban, „Tygodnik Powszechny” (dodatek specjalny Wojna zwykłych ludzi) 6 IX 2009 r., nr 36
Skubisz Ł., Gniazdo Orłów. Rozmowa z Gustawem Zemłą, „sedina.pl magazyn. Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina” 2009
Sołtysiak M., Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Jana Sońty „Ośki”, „Życie Powiśla” 2009, nr 2
Wołk G., Polska Partia Niepodległościowa, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 12
Wójcik B., „Nie walczymy pięścią, ale ideą”. Polskie Stronnictwo Ludowe na Rzeszowszczyźnie wobec represji komunistycznych w latach 1945-1949, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2009, nr 10-11

do góry