Nawigacja

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2019 r.)

Artykuły naukowe

Badura A., Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego w Zagłębiu Dąbrowskim w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa [w:] Wiara i Niepodległość. Religijne i patriotyczne tradycje terenów diecezji sosnowieckiej (XIX–XX wiek), red. A. Dziurok, ks. M. Trąba, Katowice–Warszawa–Sosnowiec 2019.

Bagieński W., Agent „Regina” i afera z lodówkami, czyli wpadka trójmiejskiej „Solidarności Walczącej” we wrześniu 1987 r. [w:] Solidarność Walcząca 1982–1990: Studia i szkice, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin–Warszawa 2019.

Bagieński W., Aleksandra Ładosia kręta droga do PRL, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2019, nr 1 (33).

Bagieński W., Antykomunistyczna „dywersja ideologiczna” jako zagrożenie dla PRL [w:] Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019.

Bagieński W., Próba wprowadzenia „nielegała” wywiadu PRL w struktury Solidarności Walczącej za pośrednictwem agenta ze struktur kierowniczych tej organizacji [w:] Solidarność Walcząca 1982–1990: Studia i szkice, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin–Warszawa 2019.

Bagieński W., Reprymenda w moskiewskiej centrali. Relacja ministra spraw wewnętrznych Władysława Wichy z pobytu na uroczystościach 40-lecia sowieckich organów bezpieczeństwa w grudniu 1957 r., „Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne” 2019, nr 36.

Bagieński W., Wacław Komar – przyczynek do biografii (lata 19091945), „Komunizm. System – ludzie – dokumentacja” 2018, nr 7 (druk 2019).

Balbus T., „30 rosyjskich bandytów zostało zastrzelonych”. Majerańce pod Wilnem 1 marca 1944 r. [w:] W służbie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959–2017), red. nauk. T. Balbus i J. Bednarek, Warszawa 2019.

Białek S., Dymitr Ostaszewski. Naczelnik Centralnego Więzienia Karnego w Strzelcach Opolskich w latach 1950–1951 [w:] W służbie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959–2017), red. nauk. T. Balbus i J. Bednarek, Warszawa 2019.

Borowiec J., Przestępczość funkcjonariuszy UB województwa rzeszowskiego w latach 1944–1956, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2018, t. 30 (druk 2019).

Busse K., Józef Ignacy Monkosa [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, Warszawa 2019.

Busse K., Klasztor ojców bernardynów w Radecznicy jako przykład represji sądowych państwa komunistycznego wobec Kościoła katolickiego – stan badań [w:] Na tym miejscu chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie. W setną rocznicę rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy (1919–2019), red. I. M. Janusz, A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2019.

Busse K., Praktyka postępowania z dokumentacją funduszu operacyjnego na przykładzie zachowanego zasobu archiwalnego po KW MO/WUSW w Radomiu (1975–1990) [w:] „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Chilińska M., Edita Jankauskiene (1965–2017), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Cisłowska S., Jan Andrzej Maciejewski [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, Warszawa 2019.

Czwarno S., Kujawa W., Archiwum rodzinne Ewy i Jerzego Stolarskich przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Archiwum Pełnego Pamięci, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Czyżewski A., Pomnikowa Michalina? Uwagi na marginesie książki P. Ossowskiego, Czerwona Michalina? Michalina Tatarkówna-Majkowska. Prządka–działaczka–łodzianka, Łódź 2017, [recenzja], „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Dardzińska J., „Był Gomułka, Gierek jest…”. Listy anonimowe obywateli jako wyraz kontestacji władzy komunistycznej w latach 1970–1975 [w:] Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970–1975, red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów–Warszawa 2019.

Dąbrowski F., Absolwenci Wyższej Szkoły Wojennej w rzeczywistości dyktatury komunistycznej: zarys losów [w:] U progu stulecia: studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, red. R. Parafianowicz, Warszawa 2019.

Dyrcz R., Zmiany w przepisach dotyczących udostępniania badaczom i publicystom akt z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2017, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Dźwigał M., Gańczak F., Franciszek Piesik [w:] Die Todesopfer an der Berliner Mauer 1961–1989. Ein biographisches Handbuch, Hg. H.-H. Hertle, M. Nooke, Berlin 2019.

Dźwigał M., Skubisz Ł., Zamieszki z udziałem junaków Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” i ludności cywilnej w Szczecinie z 1 sierpnia 1948 r. w świetle materiałów źródłowych, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Formella S., Przygotowania do wizyty Jana Pawła II w Trójmieście w 1987 r. oraz jej przebieg w świetle akt sprawy obiektowej o kryptonimie „Zorza II” [w:] Papieskie pielgrzymki w PRL, red. W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, Gdańsk 2019.

Formella S., „Smutni panowie” a literatura kaszubsko-pomorska. Literatura kaszubsko-pomorska w pierwszej połowie lat 70. XX wieku w świetle materiałów archiwalnych Służby Bezpieczeństwa [w:] Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub, red. D. Kalinowski, Słupsk–Wejherowo 2019.

Formella S., „Ubecka” powieść z kluczem. „Worek Judaszów” Zbigniewa Nienackiego a rzeczywistość historyczna [w:] Twórczość na zamówienie, red. S. Ligarski, R. Łatka, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Adam Dydziński [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Bogusław Owoc [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Irena Telesz-Burczyk [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Józefa Mielnik [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Leszek Lechowski [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Olsztyńskie Zakłady Graficzne [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Ośrodek Odosobnienia w Iławie [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Ryszard Albert Kułakowski [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Stefan Nowakowski [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Stefan Ruchlewicz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Gieszczyńska R., Tadeusz Poźniak [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Grabowski Ł., Organizacja i zadania Departamentu Wojsk Ochrony Pogranicza w świetle dwóch instrukcji wprowadzonych w 1946 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Hanus W., Gen. Brig. Włodzimierz Muś (1918–1993). An exemplary model of a military career in the People's Republic of Poland [w:] „Humanities and Social Sciences”, Vol. XXIII, 25 (4/2018) October – December 2018 (druk 2019).

Hanus W., Porozumienie i współpraca polskiego podziemia niepodległościowego z OUN-UPA na Narolszczyźnie w latach 1945–1947, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2018, t. 30 (druk 2019).

Hordecki B., Kościański R., W kręgu nauczycieli oraz koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy [w:] Zbigniew Wielgosz (1929–2017). Historyk mediewista, badacz i popularyzator historii regionalnej, red. V. Julkowska, Poznań–Kościan 2019.

Kaczmarczyk W., Lotnicy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa. Wybrane aspekty [w:] Wojna światów – materiały pokonferencyjne, Koszalin 2019.

Kasprzykowski A., Bargieł Janusz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Bibuła [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Dzwonek [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Gołdynia Grzegorz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Informator NSZZ „Solidarność” [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Kurierek Bielski [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Łopatka Józef [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Machowiak Mieczysław [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Parafia św. Mikołaja w Bielsku-Białej [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Paszek Krzysztof [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Powada Zbigniew [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Sakaluk Kazimiera [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Solidarność. Informator NSZZ «Solidarność» przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Szafrańska Teresa [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Szczur Zdzisław [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kasprzykowski A., Szmigiel Kazimierz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Kolasa K., Pilarski S., Proces działaczy NSZZ „Solidarność” z Tomaszowa Mazowieckiego jako przykład represyjnej działalności sądownictwa powszechnego w okresie stanu wojennego, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Kopczyński M., Sympozjum naukowe „Problemy archiwalnych systemów informatycznych” Łódź 16–17 października 2017 r. [sprawozdanie], „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Kościański R., Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu w latach 1945–1954. Powstanie – struktura – działalność operacyjna, „Dzieje Najnowszeˮ 2018, nr 4 (druk 2019).

Kościański R., Źródła do dziejów Kościoła katolickiego w zasobie archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, „Archiva Ecclesiastica” 2019, nr 12.

Kraśnicka–Zajdler U., Marian Rembowski wojewoda białostocki w latach 1924–1927 [w:] Wojewodowie białostoccy 1919–1944, red. nauk. K. Sychowicz, J. Wasilewski, Białystok–Warszawa 2019.

Kraśnicka–Zajdler U., Marian Zyndram-Kościałkowski wojewoda białostocki w latach 1930–1934 [w:] Wojewodowie białostoccy 1919–1944, red. nauk. K. Sychowicz, J. Wasilewski, Białystok–Warszawa 2019.

Kraśnicka–Zajdler U., Stefan Bądzyński wojewoda białostocki w latach 1919–1920 [w:] Wojewodowie białostoccy 1919–1944, red. nauk. K. Sychowicz, J. Wasilewski, Białystok–Warszawa 2019.

Kraśnicka–Zajdler U., Stefan Popielawski wojewoda białostocki w latach 1920–1924 [w:] Wojewodowie białostoccy 1919–1944, red. nauk. K. Sychowicz, J. Wasilewski, Białystok–Warszawa 2019.

Kraśnicka–Zajdler U., Stefan Wiktor Pasławski wojewoda białostocki w latach 1934–1936 [w:] Wojewodowie białostoccy 1919–1944, red. nauk. K. Sychowicz, J. Wasilewski, Białystok–Warszawa 2019.

Kruk B., Linia kolejowa Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów. Historia i stan dzisiejszy [w:] A jednak kolej! Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu, red. D. Keller, B. Kruk, T. Przerwa, Lubin 2019.

Kruk B., Na torach Niepodległej Polski. Rzecz o taborze kolejowym, jego produkcji i przeznaczeniu [w:] Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2018 (druk 2019).

Kujawa J., Zwalczanie przestępczości kryminalnej w powiecie rzeszowskim w latach 1944–1948 [w:] W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1918–2019), red. M. Skiba, P. Szopa, Rzeszów – Warszawa 2019 (w przygotowaniu).

Majewski M., Brat Marszałka na Łubiance. Własnoręczne zeznania ministra Jana Piłsudskiego z grudnia 1939 r. [w:] W służbie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959–2017), red. nauk. T. Balbus i J. Bednarek, Warszawa 2019.

Majewski M., W polsko-ukraińskiej grupie roboczej [w:] W służbie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959–2017), red. nauk. T. Balbus i J. Bednarek, Warszawa 2019.

Malec M. (współautor), ks. Adolf Chojnacki [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Malec M., Represje wobec księdza Adolfa Chojnackiego [w:] Sen o wolności, głód nadziei. Wokół protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie, red. C. Kuta, ks. J. Marecki, Kraków 2019.

Małyszka A., „Być albo nie być” [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Małyszka A., Nauczyciel [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Małyszka A., Swarzędzkie drogi do niepodległości [w:] Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 związani z ziemią swarzędzką, red. A. Bartoszek, E. Dobiński, A. Małyszka, M. Pokorski, Swarzędz 2019.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., A Női Ligára vonatkozó levéltári iratok a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete Központi és Területi Levéltáraiban, valamint hasznosíthatóságuk a szervezet történetének feltárásában, Betekintő” 2019, nr 13.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Obraz kobiety rozpowszechniany w kobiecej prasie podziemnej (1939–1945) [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2019.

Mielczarski M. (współautor), Jan Strama [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Mielczarski M. (współautor), Komunikat Sekcji Informacji KZ NSZZ „Solidarność” NZPS Podhale [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Mielczarski M. (współautor), Serwis Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” Małopolska [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Mielczarski M. (współautor), Władysława Obrochta (z domu Strama) [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Mielczarski M. (współautor), Wydawnictwo Kraków [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Mielczarski M., Daniel Mosio [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Mielczarski M., Jan Żurek [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Mielczarski M., Michał Żurek [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Mielczarski M., Wacław Martyniak [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Namsołek P., W służbie wilnianom. Powstanie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w 1988 roku i pierwsze lata działalności [w:] Pamięć Kresów – Kresy w pamięci, red. B. Tracz, Katowice–Gliwice–Warszawa 2019.

Nisiobęcka A., Adaptacja reemigrantów z Francji do komunistycznej rzeczywistości w Polsce Ludowej w latach 1945–1954, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 2018, t. 79 (druk 2019).

Nisiobęcka A., Niepożądani – Francja wobec emigracji polskiej w latach 1930–1944, „Studia Historyczne” 2017, z. 3 (druk 2019).

Pazda J., Pisma drugiego obiegu w strukturze zasobu archiwalnego Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku [w:] Druki niezależne w Polsce w latach 1945–1990, red. G. Schlender, Kalisz 2019.

Perzyna P., Dostęp do Archiwum IPN w kontekście ochrony danych osobowych [w:] Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2019.

Perzyna P., Epilog życia Błażeja Stolarskiego. Suplement do biografii, „Zeszyty Wiejskie” 2018, t. 24 (druk 2019).

Perzyna P., Próby stworzenia archiwalnych systemów informatycznych w polskich archiwach [w:] Problemy archiwalnych systemów informatycznych, red. J. Bednarek i P. Perzyna, Warszawa‒Łódź 2019.

Perzyna P., Zakres działania i sytuacja kadrowa pionu archiwalnego SB KWMO/ WUSW w Łodzi w latach 1956–1990 [w:] W służbie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959–2017), red. nauk. T. Balbus i J. Bednarek, Warszawa 2019.

Piekaruś D., Przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie. Przyczynek do badań, „Aparat Represji w Polsce Ludowej” 2018, nr 1 (16) (druk 2019).

Piwowar J., Niemiecki obóz w Działdowie (Soldau) w świetle zachowanych akt niemieckiej Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie/Płocku [w:] Polska pod okupacją 1939–1945, t. 3, red. M. Przegiętka, Warszawa 2019.

Rybarczyk P., „Taddy”, czyli bydgoskie lata Tadeusza Nowakowskiego (Szkic do portretu) [w:] Tadeusz Nowakowski, bydgoszczanin, dziennikarz, emigrant, red. M. Czachorowska, M. Guzek, Bydgoszcz 2019.

Sacewicz K., Antykomunista w komunizmie. Adam Roman Keller w świetle aktu oskarżenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (18 sierpnia 1953 r.) [w:] Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, t. 2, red. S. Nowakowski, K. Sacewicz, Olsztyn 2019.

Sacewicz K., Centralna prasa Polski Podziemnej wobec konferencji jałtańskiej i jej następstw [w:] Jałta. Rzeczywistość, mit i pamięć, red. S. Łukaszewicz, Warszawa 2019.

Sacewicz K., Gwardia Ludowa w świetle opracowania Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej pt. Informacja o działalności agentur Kominternu w Polsce (sierpień-wrzesień 1942 r.) [w:] Polska pod okupacją 1939–1945, t. 3, red. M. Przegiętka, Warszawa 2019.

Sacewicz K., Taktyka komunistycznego frontu ludowego i antyfaszystowskiego w świetle publicystyki Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu – przyczynek do rozważań nad zorganizowanymi antykomunistycznymi postawami społecznymi w międzywojennej Polsce, „Echa Przeszłości” 2019, t. 20/1.

Sacewicz K., Zanim była Ofensywa Tet. Sytuacja operacyjna wojsk amerykańskich i sojuszniczych w Wietnamie Południowym w 1967 r. i jej wpływ na walki w dolinie Dak To w świetle materiałów Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Krytyka źródła, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2019, nr 34.

Sacewicz K., Zorganizowane antykomunistyczne inicjatywy społeczne w II Rzeczypospolitej [w:] Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019.

Skrzypek A., Niezależne Zrzeszenie Wolność, Równość, Niepodległość [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019.

Sodel R., Proces płk. Franciszka Skibińskiego jako przykład wykluczenia żołnierzy PSZ z kadry dowódczej Ludowego Wojska Polskiego [w:] Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1947), red. P. Chmielowiec, K. A. Tochman, Rzeszów–Warszawa 2018 (druk 2019).

Szłapka M., Działalność biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego Józefa Padewskiego w latach 1946–1951 w świetle dokumentów zgromadzonych w zasobie Archiwum IPN, „Komunizm. System – ludzie – dokumentacja” 2018, nr 7 (druk 2019).

Szłapka M., Działalność ośrodka duszpasterstwa akademickiego oo. dominikanów w Poznaniu w latach 1976–1989 [w:] Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989), red. R. Łatka, Warszawa 2019.

Tomasik P., Polityk w mundurze. Służba Adama Doboszyńskiego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939–1943 [w:] Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1947), red. P. Chmielowiec, K. A. Tochman, Rzeszów–Warszawa 2018 (druk 2019).

Węgrzyn M., Julagi. Zapomniane obozy pracy dla Żydów na terenie Krakowa (1942–1943), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11 (druk 2019).

Witalec R., Akcyjny Bank Związkowy we Lwowie (1902–1914) [w:] Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji, red. G. Zamoyski, Rzeszów 2018 (druk 2019).

Witalec R., Historia Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego. Wyzwania badawcze [w:] Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku. Ludzie, struktury, idee, red. P. Pleskot, Warszawa 2019.

Witalec R., Ziemiańskie piętno. Ostatni właściciele Wiśniowej w obiektywie komunistycznego aparatu represji, „Barbizon Wiśniowski” 2018, nr 12 (druk 2019).

Ziobroń R., Czy obóz był? Refleksje nad postawami wybranych osobowości piłsudczykowskich na emigracji [w:] Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania, red. S. Pilarski, Łódź–Warszawa 2019.

Żuławnik M., Bolesław Jędrzejewski (1896–1987) [w:] Ludzie Towarzystwa Naukowego Płockiego. Słownik biograficzny (1820–2020), red. M. Kamińska, Płock 2019.

 

Artykuły popularnonaukowe

Badura A., Nie tylko „Spomnienia organizacyjne i walk Kompanii Załęskiej”. Dokumenty powstańcze w zbiorach katowickiego IPN, „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” 2018, nr 1.

Balbus T., „Patrzyli na świeże kwiaty na grobach”, „Gość Niedzielny” 2019, nr 9 (dodatek Młodzi, niezłomni, wyklęci. Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w stalinowskiej Polsce).

Balbus T., Władysław Cisek „Rom” – szef wywiadu Dolnośląskiego WiN, „Kwartalnik Wyklęci” 2019, nr 2/14.

Barczykowski G., Przybyłka Ł., Śmierć pod kontrolą, Więzienie w Rawiczu w latach 1945–1956, „Nasz Dziennik” 29 XI 2019.

Barczykowski G., Przybyłka Ł., Zbrodnie na kratami, Centralne Więzienie we Wronkach w latach 1945–1956, „Nasz Dziennik” 11 X 2019.

Benczew B., Niemiecki szpieg w Rafako, czyli prlowskie i bułgarskie specsłużby na tropie, „IPA FUN”2019, nr 3(37).

Benczew B., „Ręce do góry!” czyli kryminalne epizody z Nowej Wsi z roku 1938, „IPA FUN” 2019, nr 4(38).

Benczew B., Stop! Kontrola! Odpust św. Krzysztofa w czasach PRL-u, „IPA FUN” 2019, nr 1(35).

Benczew B., Trupy w Chorzowie, czyli sylwestrowa tragedia, „IPA FUN” 2019, nr 2(36).

Benczew B., Z bronią w ręku, czyli przez zieloną granicę…, „Nowiny Raciborskie” 2019, nr 9.

Białek S., 400 Jahre Geburtsjubiläum von Pfarrer Daniel Rausch, „Christophoribote” 2019, nr 3.

Borkowski Ł., Podporucznik „Żelazny”. Z Dąbrowy Górniczej do partyzantki „Łupaszki”, „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” 2018, nr 1.

Czyżewski P., Archiwum IPN – nowoczesne narzędzie dostępu do rzetelnej wiedzy o przeszłości, „Niepodległa de Novo” 2019, nr 4.

Czyżewski P., Wasilków u zarania niepodległości, „Gazeta Wasilkowska” 2019, nr 158.

Dźwigał T., Duża historia w i o jednej książce. Kilka słów o reportażu Józefa Kisielewskiego „Ziemia gromadzi prochy”, „Pamięć i Przyszłość” 2019, nr 2.

Gryman A., Pięć lat w konspiracji, „Gość Niedzielny” 2019, nr 9 (dodatek Młodzi, niezłomni, wyklęci. Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w stalinowskiej Polsce).

Hanus W., Jan Gorączka „Lont” [w:] Zapomniani Wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej, red. J. Bednarek, M. Biernat, Warszawa 2019.

Kapusta M., 75. Rocznica Akcji „Koppe”, „Dwutygodnik miejski Kraków.pl” 2019, nr 12.

Kapusta M., Drzewiec, „Kurier Zwierzyniecki” 2019, nr 6.

Kapusta M., Harcerskie drużyny na Zwierzyńcu, Historia Szczepu „Arkona 18”. Część 4, „Kurier Zwierzyniecki” 2019, nr 2.

Kapusta M., Odrodzenie harcerstwa, „Dziennik Polski”, 30 kwietnia 2019.

Kasprzykowski A., 38. rocznica podbeskidzkiego strajku. Krzyże na rocznicę, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 2.

Kasprzykowski A., Beskidzki Sierpień’80, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 8.

Kasprzykowski A., Co oni wiedzą o Solidarności?, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 11.

Kasprzykowski A., IX Konkurs „Solidarni” za nami, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 2.

Kasprzykowski A., Krzyże na rocznicę, „Kurier.BB – Gazeta Miejska” 2019, nr 2.

Kasprzykowski A., Licealiści w kolebce „Solidarności”, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 4.

Kasprzykowski A., Podbeskidzie w encyklopedii, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 9.

Kasprzykowski A., Rondo Trzeciego Szeregu, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 6.

Kasprzykowski A., Tropami podziemnej Solidarności, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 12.

Kasprzykowski A., Tropili Pannę S., „Kurier.BB – Gazeta Miejska” 2019, nr 12.

Kasprzykowski A., W rocznicę stanu wojennego, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 12.

Kasprzykowski A., Zimowe zwycięstwo. 38. rocznica podbeskidzkiego strajku, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 1.

Kasprzykowski A., Zmarł Janusz Bargieł, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 9.

Kasprzykowski A., Zmarł Zdzisław Greffling, „Solidarność Podbeskidzia” 2019, nr 5.

Kołtun A., Śmierć za służbę w AK – opowieść o Zofii Pelczarskiej, „Nasz Dziennik”, 18 XII 2019.

Kontrwywiad Polski Podziemnej płacił za walkę cenę najwyższą. Z dr. hab. Tomaszem Balbusem rozmawia Kajetan Rajski, „Kwartalnik Wyklęci” 2019, nr 2.

Kościański R., Adam Roszak – niepokorny więzień UB, „Gazeta Kościańska” 2019, nr 19.

Kościański R., „Generał Orkan” z kościańskiego tartaku, „Gazeta Kościańska” 2019, nr 47.

Kościański R., O jedność ideologiczną cz. I – (UB wobec PPR), „Gazeta Kościańska” 2019, nr 49.

Kościański R., O jedność ideologiczną cz. II – (UB wobec PPS), „Gazeta Kościańska” 2019, nr 50.

Kościański R., Przypadki pewnego adwokata, „Gazeta Kościańska” 2019, nr 46.

Kościański R., „Ściskaliśmy bezsilnie pięściˮ [w:] Upływa szybko życie. Materiały z sesji popularnonaukowej „Adam Tomaszewski – życie i dziełoˮ, red. T. Masłowska, J. Zielonka, Kościan 2019.

Kościański R., Śmierć księdza Klemta, „Gazeta Kościańska” 2019, nr 16.

Kościański R., Śmierć milicjantów w lesie koło Kopaszewa w 1952 roku, „Gazeta Kościańska” 2019, nr 21.

Kwaśniak M., Szandruk i Diaczenko – jeden cel, dwie drogi, wSieci Historii 2019, nr 4(71).

Lisiecki K., Strażnicy pamięci. Domowe archiwa kryją bezcenne dokumenty i zdjęcia, „Nasz Dziennik” 2019, nr 158 (Dodatek Historyczny IPN).

Morawski R., Groby Pańskie w czasach zniewolenia, „wSieci Historii” 2019, nr 4(71), cykl „Opowieści IPN”.

Morawski R., Kryptonim „Lato-79”, „wSieci Historii” 2019, nr 6(73), cykl „Opowieści IPN”.

Morawski R., Patriotyczne dekoracje żłobków bożonarodzeniowych, „wSieci Historii” 2019, nr 11-12(78-79), cykl „Opowieści IPN”.

Napierała J., Prywatne Humanistyczne Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 2019, nr 3.

Perzyna P., Nieheroiczny państwowiec. Błażej Stolarski (1880–1939), „Biuletyn IPN” 2019, nr 9.

Perzyna P., Zagadka śmierci wicemarszałka rozwiązana, „Łódzkie.pl. Ziemia Łódzka – czasopismo samorządowe województwa łódzkiego” 2019, nr 8.

Piekaruś D., Dla swoich interesów osobistych wszystko zdolni są uczynić, czyli likwidacja sekretarza PPR, „Gazeta Polska” 2019, nr 49.

Piekaruś D., Do walki, towarzysze!, „Gazeta Polska” 2019, nr 46.

Piekaruś D., Piotr Smagała „Sroka”, [w:] Zapomniani Wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej, red. J. Bednarek, M. Biernat, Warszawa 2019.

Piekaruś D., Służba Bezpieczeństwa RUSW w Łęcznej wobec III pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski – Lublin 9 czerwca 1987 r., „Merkuriusz Łęczyński” 2019, nr 32.

Pietruszka M., Most w Białobrzegach – ostatnia zdrada „Motora”, „Jednodniówka Wykus” 2019, nr 24.

Pietruszka M., Radomskie skrzydła. Historia powstania lotniska i jego losy we wrześniu 1939 r. w relacjach świadków, „Kuryer Kielecki” 2019, nr 5.

Poboży R., Ty będziesz następny!, „wSieci Historii”2019, nr 3(70), cykl „Opowieści IPN”.

Sacewicz K., Kilka uwag o podporządkowaniu KPRP/KPP Kominternowi i Związkowi Sowieckiemu, „Niepodległa De Novo” 2019, nr 4.

Sacewicz K., Od walki na słowa do walk ulicznych. Krwawe obchody..., czyli jak PPS i KPRP/KPP „świętowały” 1 maja w pierwszym dziesięcioleciu Niepodległej, „Niepodległa De Novo” 2019, nr 4.

Sawicki J., Służba Zwycięstwu Polski, „Biuletyn IPN” 2019, nr 11.

Szcześniak R., Zniszczenie pomnika Chopina w Warszawie „wSieci Historii” 2019, nr 9-10(76-77), cykl „Opowieści IPN”.

Ślusarski K., Królewska wizyta u polskich lotników w Wielkiej Brytanii, „wSieci Historii” 2019, nr 1(68), cykl „Archiwum IPN”.

Ślusarski K., Niemieckie hełmy milicjantów, „wSieci Historii” 2019, nr 5(72), cykl „Opowieści IPN”.

Ślusarski K., Polskie wojsko na pl. Świętego Piotra, „wSieci Historii” 2019, nr 7-8(74-75), cykl „Archiwum IPN”.

Wasilewski W., Kongres Stanów Zjednoczonych wobec sprawy Katynia, „Polska Zbrojna” 13 IV 2018 (nr okazyjny).

Wasilewski W., Wspólnicy zbrodniarzy, „Nasz Dziennik” 3 IV 2019.

Wasilewski W., Zakazana pamięć, „Nasz Dziennik” 3 IV 2019.

Zielony P., Wybuch w rotundzie PKO, „wSieci Historii” 2019, nr 2(69), cykl „Opowieści IPN”.

Zielony P., Wystawa Archiwum IPN „Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937–1938”, „Biuletyn IPN” 2019, nr 1-2.

do góry