Nawigacja

Konferencje

Educare necesse est...

  • Logo cyklu konferencji "Educare necesse est..."
    Logo cyklu konferencji "Educare necesse est..."

Cykl konferencji „Educare necesse est…” to wspólny projekt Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

W 2019 r. do grona organizatorów konferencji dołączyło Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Konferencje pomyślane są jako forum spotkania i wymiany doświadczeń dwóch środowisk – archiwistów i historyków, na co dzień pracujących z materiałami źródłowymi, oraz nauczycieli i edukatorów wykorzystujących dokumenty archiwalne w praktyce szkolnej.

Dotychczas odbyło się siedem konferencji z tego cyklu:

- Educare necesse est… - Ale jak i dlaczego? (Warszawa, 2016 r.)

- Educare necesse est… - Powrót do źródeł (Warszawa, 2017 r.)

- Educare necesse est… -  Patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej (Warszawa, 2018 r.)

- Educare necesse est…  - Dziedzictwo pamięci (Warszawa, 2019 r.)

- Educare necesse est… - Rzeczpospolita małych ojczyzn (Warszawa, 2021 r. – on-line)

- Educare necesse est… - My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w. (Warszawa, 2022 r.)

- Educare necesse est… - Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w. (Warszawa, 2023 r.).

do góry