Nawigacja

Archiwalia – Łódź

Sprawa operacyjna „Synod”

  • Plan SB KP MO w Łęczycy dotyczący „zabezpieczenia” uroczystości milenijnych w Tumie oraz poprzedzających je rekolekcji, 15 maja 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 43) Plan SB KP MO w Łęczycy dotyczący „zabezpieczenia” uroczystości milenijnych w Tumie oraz poprzedzających je rekolekcji, 15 maja 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 43)
  • Plan sytuacyjny miejsca uroczystości milenijnych w Tumie wraz z trasą przejazdu biskupów, b.d. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 71) Plan sytuacyjny miejsca uroczystości milenijnych w Tumie wraz z trasą przejazdu biskupów, b.d. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 71)
  • Wierni zgromadzeni przed ołtarzem polowym wokół kolegiaty tumskiej, 11 czerwca 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 146) Wierni zgromadzeni przed ołtarzem polowym wokół kolegiaty tumskiej, 11 czerwca 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 146)
  • Powitanie prymasa Stefana Wyszyńskiego przez tumskich parafian, 11 czerwca 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 152) Powitanie prymasa Stefana Wyszyńskiego przez tumskich parafian, 11 czerwca 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 152)
  • Arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła w trakcie koncelebrowanej mszy świętej, 11 czerwca 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 160) Arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła w trakcie koncelebrowanej mszy świętej, 11 czerwca 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 160)
  • Arcybiskup metropolita poznański Antoni Baraniak, proboszcz parafii tumskiej ks. Władysław Chmiel, prymas Stefan Wyszyński i arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła podczas mszy świętej, 11 czerwca 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 168) Arcybiskup metropolita poznański Antoni Baraniak, proboszcz parafii tumskiej ks. Władysław Chmiel, prymas Stefan Wyszyński i arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła podczas mszy świętej, 11 czerwca 1967 r. (AIPN Łd, pf 10/810, k. 168)

Główne obchody Milenium Chrztu Polski w diecezji łódzkiej zorganizowano 10–11 czerwca 1967 r., a najważniejszym ich punktem były uroczystości w kolegiacie tumskiej 11 czerwca. Wydarzenie to zgromadziło ok. 7 tys. wiernych, a udział w nich wzięli m.in. prymas Stefan Wyszyński i arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. Służba Bezpieczeństwa planowała m.in. nie dopuścić do „wrogich” wystąpień uczestników zgromadzenia, a także dokumentować wystąpienia duchownych i osób świeckich uczestniczących w uroczystościach. W zasobie łódzkiego Oddziału IPN przechowywane są materiały sprawy operacyjnej „Synod” dotyczące działań SB KP MO w Łęczycy w ramach „zabezpieczenia operacyjnego” uroczystości w Tumie oraz poprzedzających je rekolekcji na terenie dekanatu łęczyckiego. Na szczególną uwagę zasługują plany opracowane przez SB, informacje sporządzone na podstawie doniesień OZI oraz fotografie z obchodów milenijnych.

Oprac. Krzysztof Kolasa

do góry