Nawigacja

Archiwalia – Łódź

Proces Eugenii Pohl/Pol

  • Pierwsze dwie strony wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie przeciwko Eugenii Pohl/Pol, 2 kwietnia 1974 r. (AIPN Łd, 503/106, t. 2, k. 370–371) Pierwsze dwie strony wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie przeciwko Eugenii Pohl/Pol, 2 kwietnia 1974 r. (AIPN Łd, 503/106, t. 2, k. 370–371)
  • Pierwsze dwie strony wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie przeciwko Eugenii Pohl/Pol, 2 kwietnia 1974 r. (AIPN Łd, 503/106, t. 2, k. 370–371) Pierwsze dwie strony wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie przeciwko Eugenii Pohl/Pol, 2 kwietnia 1974 r. (AIPN Łd, 503/106, t. 2, k. 370–371)
  • Dokument poświadczający wpisanie Eugenii Pohl na niemiecką listę narodową (volkslista), 28 października 1941 r. (AIPN Łd, 503/106, t. 10, k. 5/1) Dokument poświadczający wpisanie Eugenii Pohl na niemiecką listę narodową (volkslista), 28 października 1941 r. (AIPN Łd, 503/106, t. 10, k. 5/1)
  • W głębi Eugenia Pohl podczas apelu grupy więźniarek w części obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi przeznaczonego dla dziewcząt, b.d. (AIPN Łd, 503/106, t. 25, k. 2/2) W głębi Eugenia Pohl podczas apelu grupy więźniarek w części obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi przeznaczonego dla dziewcząt, b.d. (AIPN Łd, 503/106, t. 25, k. 2/2)
  • Apel grupy więźniów w części obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi przeznaczonej dla chłopców, b.d. (AIPN Łd, 503/106, t. 25, k. 12/1) Apel grupy więźniów w części obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi przeznaczonej dla chłopców, b.d. (AIPN Łd, 503/106, t. 25, k. 12/1)
  • Więźniowie obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi podczas pracy, b.d. (AIPN Łd, 503/106, t. 25, k. 10/1) Więźniowie obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi podczas pracy, b.d. (AIPN Łd, 503/106, t. 25, k. 10/1)
  • Fotografie wykonane dla potrzeb ewidencji więźniów obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi, 1943 r. (AIPN Łd, 503/106, t. 25, k. 14/2–3) Fotografie wykonane dla potrzeb ewidencji więźniów obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi, 1943 r. (AIPN Łd, 503/106, t. 25, k. 14/2–3)

Obóz dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi (Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt) został utworzony w grudniu 1942 r. na obszarze wydzielonym z getta i funkcjonował do końca okupacji niemieckiej Łodzi, tj. do stycznia 1945 r. Dodatkowo na początku 1943 r. otwarto oddział dla dziewcząt w Dzierżąźni. Prześladowania i codzienne obcowanie ze śmiercią pozostawiły trwałe ślady na psychice i zdrowiu dzieci, które przeżyły obóz. Jedną z najokrutniejszych strażniczek była Eugenia Pohl/Pol, skazana 2 kwietnia 1974 r. przez Sąd Wojewódzki w Łodzi na 25 lat pozbawienia wolności. W zasobie Oddziału IPN w Łodzi znajdują się materiały śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką dla m. Łodzi, jak również akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KM MO w Łodzi oraz wspomnianej powyżej sprawy karnej. Na szczególną uwagę zasługuje obszerny materiał dowodowy (dokumenty i fotografie z okresu II wojny światowej) oraz nagrania dźwiękowe z procesu.

Oprac. Krzysztof Kolasa

do góry