Nawigacja

Видання IPN укр

Archiwalia – Łódź

Strajki studenckie w Łodzi (styczeń–luty 1981 r.)

  • Spotkanie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Janusza Górskiego ze studentami strajkującymi na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zbiór: Lech Spaszewski (AIPN Łd, 472/1) Spotkanie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Janusza Górskiego ze studentami strajkującymi na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zbiór: Lech Spaszewski (AIPN Łd, 472/1)
  • Występ Aleksandra Grotowskiego w trakcie strajku studenckiego na Uniwersytecie Łódzkim. Zbiór: Lech Spaszewski (AIPN Łd, 472/3) Występ Aleksandra Grotowskiego w trakcie strajku studenckiego na Uniwersytecie Łódzkim. Zbiór: Lech Spaszewski (AIPN Łd, 472/3)
  • Członkowie Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej: Maciej Maciejewski, Adam Więckowski, Marek Perliński, Piotr Kociołek. Zbiór: Lech Spaszewski (AIPN Łd, 472/6) Członkowie Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej: Maciej Maciejewski, Adam Więckowski, Marek Perliński, Piotr Kociołek. Zbiór: Lech Spaszewski (AIPN Łd, 472/6)
  • Uczestnicy strajku studenckiego. Zbiór: Lech Spaszewski (AIPN Łd, 472/10/4) Uczestnicy strajku studenckiego. Zbiór: Lech Spaszewski (AIPN Łd, 472/10/4)

W styczniu i lutym 1981 roku na łódzkich uczelniach trwał najdłuższy w powojennej Europie strajk studencki. Głównymi postulatami były: rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wprowadzenie autonomii uczelni w sprawach naukowych i dydaktycznych, zniesienie cenzury i przymusu nauczania języka rosyjskiego oraz skrócenie czasu służby wojskowej studentów. Negocjacje prowadził ze strony rządowej minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Janusz Górski, natomiast stronie studenckiej przewodziła Międzyuczelniana Komisja Porozumiewawcza, w skład której wchodzili m.in.: Piotr Kociołek, Maciej Maciejewski, Marek Perliński i Wojciech Walczak. Po miesięcznym proteście podpisane zostało porozumienie zawierające m.in. zgodę na rejestrację NZS, skrócenie służby wojskowej i poprawę sytuacji bytowej studentów. W zasobie Oddziału łódzkiego IPN znajduje się zbiór fotografii przekazanych przez Lecha Spaszewskiego, będących zapisem atmosfery negocjacji, jak również „codziennego życia” strajkujących.

Oprac. Sebastian Pilarski

do góry