Nawigacja

Видання IPN укр

Archiwalia – Łódź

Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz

  • Pismo okólne Dowództwa Policji Bezpieczeństwa i SD Generalnego Gubernatorstwa dotyczące aresztowania gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Warszawa, 2 kwietnia 1942 r. (AIPN Ld 1/270, k. 6–8) Pismo okólne Dowództwa Policji Bezpieczeństwa i SD Generalnego Gubernatorstwa dotyczące aresztowania gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Warszawa, 2 kwietnia 1942 r. (AIPN Ld 1/270, k. 6–8)
  • Pismo okólne Dowództwa Policji Bezpieczeństwa i SD Generalnego Gubernatorstwa dotyczące aresztowania gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Warszawa, 2 kwietnia 1942 r. (AIPN Ld 1/270, k. 6–8) Pismo okólne Dowództwa Policji Bezpieczeństwa i SD Generalnego Gubernatorstwa dotyczące aresztowania gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Warszawa, 2 kwietnia 1942 r. (AIPN Ld 1/270, k. 6–8)
  • Pismo okólne Dowództwa Policji Bezpieczeństwa i SD Generalnego Gubernatorstwa dotyczące aresztowania gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Warszawa, 2 kwietnia 1942 r. (AIPN Ld 1/270, k. 6–8) Pismo okólne Dowództwa Policji Bezpieczeństwa i SD Generalnego Gubernatorstwa dotyczące aresztowania gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Warszawa, 2 kwietnia 1942 r. (AIPN Ld 1/270, k. 6–8)
  • Michał Tokarzewski-Karaszewicz w mundurze gen. brygady, b.d. (AIPN Ld 1/270, k. 15) Michał Tokarzewski-Karaszewicz w mundurze gen. brygady, b.d. (AIPN Ld 1/270, k. 15)

W zasobie łódzkiego Oddziału IPN znajduje się zespół Tajnej Policji Państwowej. Oddział w Łodzi z lat 1939–1944, będący największym tego typu zbiorem w skali kraju. W obrębie akt administracyjnych Oddziału II K Wydziału II Gestapo znajdują się interesujące materiały dotyczące działalności polskiego ruchu oporu. Na szczególną uwagę zasługuje pismo okólne Dowództwa Policji Bezpieczeństwa i SD Generalnego Gubernatorstwa z 2 kwietnia 1942 r. Zawiadamiano w nim o doniesieniu konfidenta informującego o dotarciu 24 marca 1942 r. do Warszawy rozkazu gen. Władysława Sikorskiego, na mocy którego dowództwo sił zbrojnych w kraju – w miejsce gen. Stefana Roweckiego „Grota” – miał objąć gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. W celu aresztowania ostatniego z wymienionych, mającego jakoby przybyć do Warszawy, nakazano prowadzenie zaostrzonych kontroli podróżnych przekraczających granice GG na podstawie paszportów dyplomatycznych. W załączeniu przesłano rysopis i fotografie generała.

Oprac. Krzysztof Kolasa

do góry