Nawigacja

Видання IPN укр

Archiwalia – Gdańsk

Pamiątki wojenne Stefana Seroki

  • Nieśmiertelnik Stefana Seroki z okresu służby w Kriegsmarine (IPN Gd 892/2) Nieśmiertelnik Stefana Seroki z okresu służby w Kriegsmarine (IPN Gd 892/2)
  • Karta jeńca wojennego upoważniająca do otrzymania posiłku (IPN Gd 892/1) Karta jeńca wojennego upoważniająca do otrzymania posiłku (IPN Gd 892/1)
  • Karta jeńca wojennego upoważniająca do otrzymania posiłku (IPN Gd 892/1) Karta jeńca wojennego upoważniająca do otrzymania posiłku (IPN Gd 892/1)
  • Karta pocztowa informująca o dostaniu się do niewoli brytyjskiej (IPN Gd 892/1) Karta pocztowa informująca o dostaniu się do niewoli brytyjskiej (IPN Gd 892/1)
  • Karta pocztowa informująca o dostaniu się do niewoli brytyjskiej (IPN Gd 892/1) Karta pocztowa informująca o dostaniu się do niewoli brytyjskiej (IPN Gd 892/1)
  • Książeczka żołdu Stefana Seroki, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (IPN Gd 892/3) Książeczka żołdu Stefana Seroki, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (IPN Gd 892/3)

W czasie II wojny światowej w szeregach Wehrmachtu znalazło się ok. 375 000 Polaków. W armii niemieckiej znaleźli się w różny sposób. Polacy, którzy mieszkali przed wojną w Niemczech posiadali obywatelstwo niemieckie, i w związku z tym podlegali obowiązkowi służby wojskowej. Ten obowiązek objął także w 1939 r. polskich mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, którzy po aneksji miasta automatycznie stali się obywatelami III Rzeszy. W 1941 r. po ogłoszeniu rozporządzenia o Niemieckiej Liście Narodowej (volksliście) do armii niemieckiej zaczęto powoływać osoby wpisane do III grupy, aczkolwiek nie cieszyły się one zaufaniem władz niemieckich. Nie wolno było tworzyć odrębnych pododdziałów złożonych z żołnierzy tej grupy, lecz w miarę możliwości rozdzielać ich pojedynczo lub po kilku w różnych plutonach. Ta ostrożność, jak się okazało, była uzasadniona. Ponad 89 000 Polaków wcielonych do Wehrmachtu w wyniku dezercji lub wzięcia do niewoli przez wojska alianckie zasiliło szeregi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie stanowiąc ponad 35% ich stanu.

Jednym z nich był p. Stefan Seroka, który przekazał do Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku swoje pamiątki z okresu służby wojskowej w Kriegsmarine i II Korpusie Polskim.

do góry