Nawigacja

Archiwalia – Gdańsk

Obwieszczenie niemieckich władz okupacyjnych z 1942 r.

  • Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Dystrykt Warszawski (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Warschau) z dnia 16 października 1942 r. o powieszeniu 50 osób w odwecie za wysadzenie w nocy z 7 na 8 października 1942 r. linii kolejowych koło Warszawy (IPN Gd 536/42)
    Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Dystrykt Warszawski z dnia 16 października 1942 r. (IPN Gd 536/42)

Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Dystrykt Warszawski (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Warschau) z dnia 16 października 1942 r. o powieszeniu 50 osób w odwecie za wysadzenie w nocy z 7 na 8 października 1942 r. linii kolejowych koło Warszawy (IPN Gd 536/42).

Dokument został przekazany do zasobu Archiwum przez anonimowego darczyńcę w 2016 r. Został sporządzony w języku polskim i niemieckim.

Obwieszczenie zostało wydane w wyniku przeprowadzenia przez Armię Krajową akcji kryptonim „Wieniec”. Była to pierwsza tak duża akcja podziemia na terenie okupowanej Polski skierowana przeciwko niemieckiemu transportowi kolejowemu, przeprowadzona w nocy z 7 na 8 października 1942 r. Według założeń miała sparaliżować ruch kolejowy w węźle warszawskim przez zniszczenie torów kolejowych na wszystkich trasach prowadzących do Warszawy. Armia Krajowa nie przyznała się do zorganizowania dywersji. Podjęto także działania maskujące, które miały przekonać Niemców, że atak na warszawski węzeł kolejowy był dziełem Sowietów. Powyższe starania zakończyły się jednak niepowodzeniem, gdyż władze okupacyjne postanowiły wykorzystać akty dywersji jako pretekst do wzmożenia terroru wobec ludności Warszawy. Dnia 15 października 1942 r. w odwecie za przeprowadzoną akcję Niemcy rozstrzelali na Wydmach Łuże w Puszczy Kampinoskiej 39 więźniów Pawiaka, a o świcie następnego dnia w pięciu punktach na peryferiach Warszawy publicznie powieszono kolejnych 50 więźniów.

do góry