Nawigacja

Archiwalia – Gdańsk

Kartoteka adresowa mieszkańców Tczewa za lata 1939-1945

  • Kartoteka adresowa mieszkańców Tczewa z lat 1939-1945 mająca postać metalowych blaszek (IPN Gd 40) Kartoteka adresowa mieszkańców Tczewa z lat 1939-1945 mająca postać metalowych blaszek (IPN Gd 40)
  • Skrzynki z blaszkami tworzącymi kartotekę adresową mieszkańców Tczewa z lat 1939-1945 (IPN Gd 40) Skrzynki z blaszkami tworzącymi kartotekę adresową mieszkańców Tczewa z lat 1939-1945 (IPN Gd 40)
  • Przykładowa blaszka z danymi adresowymi z kartoteki mieszkańców Tczewa z lat 1939-1945 (IPN Gd 40) Przykładowa blaszka z danymi adresowymi z kartoteki mieszkańców Tczewa z lat 1939-1945 (IPN Gd 40)
  • Objaśnienie skrótów i symboli stosowanych w niemieckiej kartotece ewidencyjnej pochodzące z akt jednej ze spraw karnych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (IPN Gd 607/129, k. 544) Objaśnienie skrótów i symboli stosowanych w niemieckiej kartotece ewidencyjnej pochodzące z akt jednej ze spraw karnych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (IPN Gd 607/129, k. 544)

Kartoteka adresowa mieszkańców Tczewa z lat 1939-1945 mająca postać metalowych blaszek stanowi unikatowy materiał ewidencyjny (IPN Gd 40).

Kartoteka została przekazana do zasobu archiwalnego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku w 2001 r. W nieznanych okolicznościach najpóźniej w latach osiemdziesiątych XX w. kartoteka została podzielona, ponieważ jej druga część znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Gdańsku.

W aktach jednej ze spraw karnych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku znajdują się dokumenty wyjaśniające skróty i symbole stosowane w niemieckiej kartotece ewidencyjnej. Informacje, wybite na blaszce zawierają: imię, nazwisko, datę urodzenia, ulicę, miejscowość, dzielnicę, zawód, przynależność państwową, wyznanie, grupę uposażenia, numer dokumentu, informacje skąd przybyła dana osoba (IPN Gd 607/129).

do góry