Nawigacja

Archiwalia – Gdańsk

Plakat „Solidarność”

  • Plakat Jerzego Janiszewskiego z autografami Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy-Gwiazdy. Dar pana Zenona Kwoki (IPN Gd 536/19)
    Plakat Jerzego Janiszewskiego z autografami Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy-Gwiazdy. Dar pana Zenona Kwoki (IPN Gd 536/19)

Strajki sierpniowe wyzwoliły ogromną energię społeczną, która zaowocowała między innymi w dziedzinie kultury: nowymi utworami literackimi, muzycznymi i filmowymi, które na bieżąco starały się jak najdokładniej oddać ducha swojego czasu. Symbolem tych dni, a następnie całego ruchu, stał się również znak graficzny zaprojektowany przez absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku Jerzego Janiszewskiego. Jak wspomina sam autor: „Chodziłem do stoczni, oglądałem na co dzień, jak ludzie się trzymają za ręce, pod rękę, jak razem śpiewają. Chciałem połączyć te litery w łańcuch, aby «s» przechodziło w «o», «o» w «l» itd. Wtedy zauważyłem że z tych liter rodzą się sylwetki ludzi trzymających się za ręce. Flaga była wtedy atrybutem strajku, strajk był już ogólnopolski, było ewidentne, że flaga po prostu musi być! Tak samo wiedziałem, że flaga musi wystrzelić do góry z ramienia litery «N». Pracowałem szybko – w ciągu dwóch dni, z dnia na dzień, zrobiłem kilka szkiców malując odręcznie pędzlem i zobaczyłem, że to ma swoje proporcje, że to wyszło.”

Logo NSZZ „Solidarność” stało się symbolem znanym na całym świecie, a czcionkę użytą do jego powstania nazwano, początkowo ironicznie, „solidarycą”. Na plakacie Jerzego Janiszewskiego podarowanym Oddziałowemu Archiwum IPN w Gdańsku przez p. Zenona Kwokę znajdują się ponadto autografy czołowych działaczy opozycyjnych i strajkowych: Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy-Gwiazdy (IPN Gd 536/19).

do góry