Nawigacja

Видання IPN укр

Archiwalia – Gdańsk

Kwestionariusz ewidencyjny kryptonim „Reporter”

  • Notatka służbowa ze spotkania z po (pomoc obywatelska) pseudonim „Top”, Gdańsk 16 kwietnia 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 9) Notatka służbowa ze spotkania z po (pomoc obywatelska) pseudonim „Top”, Gdańsk 16 kwietnia 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 9)
  • Notatka służbowa ze spotkania z po (pomoc obywatelska) pseudonim „Top”, Gdańsk 16 kwietnia 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 10) Notatka służbowa ze spotkania z po (pomoc obywatelska) pseudonim „Top”, Gdańsk 16 kwietnia 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 10)
  • Informacja o kolportowaniu przeźroczy z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, Gdańsk 19 maja 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 73) Informacja o kolportowaniu przeźroczy z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, Gdańsk 19 maja 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 73)
  • Informacja o kolportowaniu przeźroczy z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, Gdańsk 19 maja 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 74) Informacja o kolportowaniu przeźroczy z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, Gdańsk 19 maja 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 74)
  • Informacja o kolportowaniu przeźroczy z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, Gdańsk 19 maja 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 75) Informacja o kolportowaniu przeźroczy z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, Gdańsk 19 maja 1970 r. (IPN Gd 0027/3565, s. 75)
  • Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 15) Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 15)
  • Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 16) Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 16)
  • Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 17) Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 17)
  • Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 18) Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 18)
  • Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 19) Przeźrocze z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565, s. 19)

Kwestionariusz ewidencyjny kryptonim „ Reporter” dot. Mariana Grzybowskiego, imię ojca Józef, ur. 26 stycznia 1949 r. Kontrola operacyjna studenta Politechniki Gdańskiej, kolportującego przeźrocza dot. wypadków marcowych 1968 r.

Opublikowane materiały pochodzą z kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Reporter”. Zawierają: informację o kolportowaniu przeźroczy z wystąpień studenckich w marcu 1968 r. w Gdańsku, notatkę służbową ze spotkania z po (pomoc obywatelska) pseudonim „Top”, przeźrocza kolportowane wśród studentów Politechniki Gdańskiej (IPN Gd 0027/3565)

W marcu 1968 r. przez ośrodki akademickie w Polsce przeszła fala protestów. Studenci domagali się przede wszystkim poszanowania konstytucji i przestrzegania podstawowych swobód obywatelskich. Protesty studenckie w Gdańsku miały miejsce w dniach 12-16 marca 1968 r. Rozpoczęły się od wiecu na Politechnice Gdańskiej, a ich kulminacją były walki uliczne w rejonie Politechniki i w centrum gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Do stłumienia wystąpień władze użyły sił milicji i „aktywu robotniczego” (czyli uzbrojonych w pałki członków ORMO), w akcji brali udział także wojskowi ubrani po cywilnemu. W ich wyniku zatrzymano 301 osób, wobec 132 wszczęto postępowanie karne. Dalsze represje obejmowały relegowanie z uczelni, wcielenie do wojska, najbardziej aktywnych studentów objęto również inwigilacją. Także autonomia uczelni została w znaczący sposób ograniczona.

Jedną ze spraw założonych w związku z wystąpieniami studenckimi był kwestionariusz ewidencyjny kryptonim „Reporter”. W jego ramach rozpracowywano studentów Politechniki Gdańskiej Janusza Wypiora i Mariusza Grzybowskiego. Sprawa została wszczęta pod doniesieniu po (pomoc obywatelska) pseudonim „Top” z dnia 16 kwietnia 1970 r., że Janusz Wypiór kolportuje w Domu Studenckim nr 9 przeźrocza, na których widać, jak milicjanci biją studentów pałkami. Z oboma studentami funkcjonariusze przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze, a Mariusz Grzybowski został zmuszony do oddania przeźroczy. Sprawa została zakończona 29 czerwca 1970 r., jednak Mariusz Grzybowski został poddany dalszej kontroli operacyjnej w ramach sprawy obiektowej kryptonim „Patent”.

do góry