Nawigacja

Видання IPN укр

Archiwalia – Gdańsk

Sprawa karna przeciwko Danucie Siedzikównie ps. Inka

 • Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Sopot, 20 lipca 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 5) Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Sopot, 20 lipca 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 5)
 • Protokół konfrontacji ze świadkiem. Gdańsk 30 lipca 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 67) Protokół konfrontacji ze świadkiem. Gdańsk 30 lipca 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 67)
 • Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Gdańsk 31 lipca 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 104) Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Gdańsk 31 lipca 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 104)
 • Zapiski znalezione przy Danucie Siedzikównie (IPN Gd 323/1, s. 119) Zapiski znalezione przy Danucie Siedzikównie (IPN Gd 323/1, s. 119)
 • Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 136) Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 136)
 • Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 137) Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 137)
 • Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 138) Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 138)
 • Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 139) Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 139)
 • Prośba o łaskę napisana przez adwokata Danuty Siedzikówny. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 143) Prośba o łaskę napisana przez adwokata Danuty Siedzikówny. Gdańsk 3 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 143)
 • Protokół wykonania wyroku śmierci. Gdańsk 28 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 152) Protokół wykonania wyroku śmierci. Gdańsk 28 sierpnia 1946 r. (IPN Gd 323/1, s. 152)
 • Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o unieważnieniu wyroku. Gdańsk 10 czerwca 1991 r. (IPN Gd 323/1, s. 155) Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o unieważnieniu wyroku. Gdańsk 10 czerwca 1991 r. (IPN Gd 323/1, s. 155)
 • Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o unieważnieniu wyroku. Gdańsk 10 czerwca 1991 r. (IPN Gd 323/1, s. 156) Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o unieważnieniu wyroku. Gdańsk 10 czerwca 1991 r. (IPN Gd 323/1, s. 156)
 • Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o unieważnieniu wyroku. Gdańsk 10 czerwca 1991 r. (IPN Gd 323/1, s. 157) Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o unieważnieniu wyroku. Gdańsk 10 czerwca 1991 r. (IPN Gd 323/1, s. 157)

Opublikowane wyżej materiały pochodzą z akt sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku przeciwko Danucie Siedzikównie pseudonim „Inka”. Zawierają: postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego, protokół konfrontacji ze świadkiem, postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej, zapiski znalezione przy Danucie Siedzikównie, wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku, prośbę o łaskę napisaną przez adwokata Danuty Siedzikówny, protokół wykonania wyroku śmierci, postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o unieważnieniu wyroku (IPN Gd 323/1).

Danuta Helena Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie (pow. Hajnówka), po wybuchu II wojny światowej jej ojciec został w 1940 r. wywieziony do łagru (zmarł w 1943 r. w Teheranie), a matka zamordowana przez gestapo pod Białymstokiem w 1943 r. Na przełomie 1943 i 1944 r. razem z siostrą Wiesławą wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie przeszła szkolenie medyczne. W czerwcu 1945 r. została aresztowana przez NKWD za współpracę z antykomunistycznym podziemiem. Uwolniona z konwoju przez patrol wileńskiej AK, podjęła służbę jako sanitariuszka. Przybrała wówczas pseudonim „Inka”. Na przełomie 1945 i 1946 r. z dokumentami na nazwisko Danuta Obuchowicz, rozpoczęła pracę w nadleśnictwie Miłomłyn (pow. Ostróda), gdzie wiosną 1946 r. nawiązała kontakt ze szwadronem 5 Brygady Wileńskiej AK dowodzonym przez ppor. Zdzisława Badochę pseudonim „Żelazny”. Po jego śmierci 28 czerwca 1946 r., nowy dowódca szwadronu ppor. Olgierd Christa pseudonim „Leszek” wysłał Danutę Siedzikównę (używającej nazwiska Ina Zalewska) do Gdańska po zaopatrzenie medyczne. Tam nad ranem 20 lipca 1946 r. w mieszkaniu niedaleko gmachu Politechniki Gdańskiej została aresztowana. Umieszczono ją w więzieniu gdańskim na ul. Kurkowej. Mimo ciężkiego śledztwa nie podała żadnych informacji na temat 5 Brygady AK. 31 lipca 1946 r. został sporządzony akt oskarżenia. Danuta Siedzikówna została oskarżona o przynależność do nielegalnej organizacji, udział w napadach na funkcjonariuszy MO i UB oraz podżeganie do ich zabójstwa. 3 sierpnia 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał wyrok śmierci. Był on sprzeczny z obowiązującym prawem, gdyż „Inka” nie skończyła jeszcze 18 lat. Danuta Siedzikówna odmówiła napisania prośby o łaskę; zrobił to za nią jej adwokat. 19 sierpnia Bolesław Bierut odmówił zastosowania prawa łaski. 28 sierpnia 1946 r. wyrok został wykonany. Danuta Siedzikówna została rozstrzelana w gdańskim więzieniu razem z innym żołnierzem 5 Wileńskiej Brygady AK Feliksem Selmanowiczen pseudonim „Zagończyk”. Ich ciała pochowano w nieznanym miejscu.

10 czerwca 1991 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku wydał postanowienie o uznaniu wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego za nieważny.

We wrześniu 2014 r. ciało Danuty Siedzikówny zostało odnalezione w nieoznaczonym grobie na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

do góry