Nawigacja

Archiwalia – Centrala

Sprawa Operacyjna Rozpracowania o kryptonimie "Maniacy"

  • Notatka służbowa sporządzona przez plut. Jerzego Tulińskiego dyżurnego z Komendy Miejskiej MO w Radomiu opisująca przyjęcie zgłoszenia o groźbie pobicia od adwokata [Andrzeja Grabińskiego]. (sygn. IPN BU 0285/226 t. 7, k. 365) Notatka służbowa sporządzona przez plut. Jerzego Tulińskiego dyżurnego z Komendy Miejskiej MO w Radomiu opisująca przyjęcie zgłoszenia o groźbie pobicia od adwokata [Andrzeja Grabińskiego]. (sygn. IPN BU 0285/226 t. 7, k. 365)
  • Notatka służbowa z dnia 30 grudnia 1976 r. plut. Wesołowskiego z Komendy Miejskiej MO w Radomiu, interweniującego w Sądzie Rejonowym w Radomiu (Sąd Wojewódzki i Rejonowy w Radomiu w tym okresie mieściły się w jednym gmachu przy ul. Nowotki 10, aktualnie Notatka służbowa z dnia 30 grudnia 1976 r. plut. Wesołowskiego z Komendy Miejskiej MO w Radomiu, interweniującego w Sądzie Rejonowym w Radomiu (Sąd Wojewódzki i Rejonowy w Radomiu w tym okresie mieściły się w jednym gmachu przy ul. Nowotki 10, aktualnie
  • Meldunek do dyżurnego Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1976 r., opisujący m.in. zajście w sądzie, prawdopodobnie podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu płk. Mariana Mozgawę (występującymi w teksie przedstawicielami g Meldunek do dyżurnego Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1976 r., opisujący m.in. zajście w sądzie, prawdopodobnie podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu płk. Mariana Mozgawę (występującymi w teksie przedstawicielami g
  • Notatka służbowa sporządzona przez ppor. W. [Włodzimierza] Rosłańca, opisująca przebieg pobicia Andrzeja Grabińskiego i Mirosława Chojeckiego. Należy zaznaczyć, że ppor. Rosłaniec był w tym czasie funkcjonariuszem Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Komend Notatka służbowa sporządzona przez ppor. W. [Włodzimierza] Rosłańca, opisująca przebieg pobicia Andrzeja Grabińskiego i Mirosława Chojeckiego. Należy zaznaczyć, że ppor. Rosłaniec był w tym czasie funkcjonariuszem Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Komend
  • Notatka służbowa sporządzona przez ppor. W. [Włodzimierza] Rosłańca, opisująca przebieg pobicia Andrzeja Grabińskiego i Mirosława Chojeckiego. Należy zaznaczyć, że ppor. Rosłaniec był w tym czasie funkcjonariuszem Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Komend Notatka służbowa sporządzona przez ppor. W. [Włodzimierza] Rosłańca, opisująca przebieg pobicia Andrzeja Grabińskiego i Mirosława Chojeckiego. Należy zaznaczyć, że ppor. Rosłaniec był w tym czasie funkcjonariuszem Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Komend

Opublikowane poniżej dokumenty pochodzą ze Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie "Maniacy", prowadzonej od 8 listopada 1976 do 18 czerwca 1979 r. przez Wydział III Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO w Radomiu - sygn. IPN BU 0285/226 t. 7.

Została ona wszczęta przez SB w związku z działalnością Komitetu Obrony Robotników na rzecz osób represjonowanych za udział w wydarzeniach radomskiego czerwca 1976 r.
     W trakcie swych działań radomska SB stosowała szeroki wachlarz środków mających zniechęcić działaczy KOR-u i osoby z nimi współpracujące do angażowania się w udzielanie pomocy poszkodowanym. Najczęściej praktykowanymi metodami były zatrzymania, rewizje, przesłuchania, nękanie głuchymi telefonami w porach nocnych, jak również inicjowanie różnych środowisk do pisania skarg pełnych oburzenia na działalność KOR-u.
     Drastycznym przykładem jest opisywane wydarzenie - zainspirowane niewątpliwie przez funkcjonariuszy SB pobicie w dniu 30 grudnia 1976 r. adwokata Andrzeja Grabińskiego oraz Mirosława Chojeckiego przez robotników Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Radoskór" w budynku Sądu Wojewódzkiego.

do góry