Nawigacja

Видання IPN укр

Archiwalia - Bydgoszcz

Różaniec wykonany z chleba

  • Różaniec z chleba wykonany przez Jana Perejczuka podczas internowania w 1982 r. w Potulicach (IPN By 463/1)
    Różaniec z chleba wykonany przez Jana Perejczuka podczas internowania w 1982 r. w Potulicach (IPN By 463/1)

Różaniec wykonany z chleba przez działacza bydgoskiej opozycji Jana Perejczuka w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach w okresie internowania w 1982 r. Dar prywatny Jana Perejczuka (IPN By 463/1).

do góry