Nawigacja

Archiwalia - Bydgoszcz

Życiorys własnoręcznie spisany przez Mariana Rejewskiego

  • Życiorys spisany przez Mariana Rejewskiego (IPN By 044/200, k. 259) Życiorys spisany przez Mariana Rejewskiego (IPN By 044/200, k. 259)
  • Życiorys spisany przez Mariana Rejewskiego (IPN By 044/200, k. 259) Życiorys spisany przez Mariana Rejewskiego (IPN By 044/200, k. 259)

Życiorys własnoręcznie spisany przez Mariana Rejewskiego w dniu 20 kwietnia 1948 r. w Bydgoszczy z akt sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej kryptonim „Kryptolog” sygn. 1726/II dotyczącej Mariana Rejewskiego, wybitnego polskiego matematyka i kryptologa, któremu udało się złamać szyfr Enigmy (IPN By 044/200).

do góry