Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Wyniki X edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

 • Debiut Historyczny Roku

Jury Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień autorom nadesłanych prac doktorskich i magisterskich.

Do konkursu zgłoszonych zostało 35 prac naukowych z 18 ośrodków akademickich z całej Polski, obronionych pomiędzy 1 października 2015 r. a 31 października 2016 r. Spośród nich 11 to doktoraty, a pozostałe 24 – prace magisterskie. Poniżej publikujemy wyniki

W kategorii prac doktorskich jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody II stopnia. Nagrodzone prace to:

 • „Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919–1921”, autorstwa Michała Ceglarka,
 •  „Dyplomacja Królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce w latach 1945–1981” autorstwa Katarzyny Nuckowskiej-Cherek,

Jury przyznało trzy wyróżnienia w kategorii prac doktorskich:

 • Halina Bogusz, „Opieka paliatywna i hospicyjna w Poznaniu w latach 1986–2004”
 • Radosław Gil, „Służba oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w ludowym Wojsku Polskim”
 • Barbara Kasprzyk,  „Fabryka a miasto. Rozwój Skarżyska-Kamiennej w latach 1922–1955”

W kategorii prac magisterskich również nie wyłoniono jednego zwycięzcy. Dwie równorzędne nagrody II stopnia przyznano pracom:

 •  „Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r.”, autorstwa Natalii Olszewskiej
 • „Papież Pius XII w propagandzie komunistycznej w Polsce w latach 1945–1958”, autorstwa Marcina Sanaka

Trzy wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali:

 • Zofia Antkiewicz, „Cukier krzepi. Propaganda spożycia cukru w latach 1925–1932”
 • Konrad Banaś, „Władysław Wolski. Meandry kariery komunistycznego działacza 1944–1950”
 • Łukasz Szkwarek, „NSZZ „Solidarność”. Podregion Miastko w latach 1980–1981”

Obecni na posiedzeniu członkowie jury: prof. J. Draus, dr hab. S. Cenckiewicz, prof. J. Eisler, prof. M. Kornat, dr hab. K. Kosiński, prof. W. Polak, prof. W. Suleja, prof. T. Szarota, prof. T. Wolsza. 

Sekretarz: dr P. Libera.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki. Termin wręczenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych IPN i IH PAN w najbliższym czasie.

do góry