Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Nagrody w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku zostały wręczone – Warszawa, 19 czerwca 2015

 • Laureaci VIII edycji Konkursu Najlepszy Debiut Historyczny Roku wraz z organizatorami konkursu z IPN i IH PAN Laureaci VIII edycji Konkursu Najlepszy Debiut Historyczny Roku wraz z organizatorami konkursu z IPN i IH PAN
 • Nagrody młodym debiutantom wręczył prezes IPN dr Łukasz Kamiński Nagrody młodym debiutantom wręczył prezes IPN dr Łukasz Kamiński
 • Dr Anna Maria Jackowska odbiera nagrodę z rąk dr. Andrzej Koryna Dr Anna Maria Jackowska odbiera nagrodę z rąk dr. Andrzej Koryna
 • Dr Andrzej Koryn w swoim wystąpieniu wspomniał o rosnącej liczbie nadsyłanych do konkursu prac Dr Andrzej Koryn w swoim wystąpieniu wspomniał o rosnącej liczbie nadsyłanych do konkursu prac
 • Dr Piotr Grzelczak odbiera nagrodę z rąk dr. Łukasza Kamińskiego Dr Piotr Grzelczak odbiera nagrodę z rąk dr. Łukasza Kamińskiego
 • W tegorocznej edycji konkursu przyznano łącznie dziesięć nagród i wyróżnień. W kategorii prac doktorskich jury przyznało dwie II nagrody i trzy wyróżnienia, w kategorii prac magisterskich nagrodę I, nagrodę II i trzy wyróżnienia W tegorocznej edycji konkursu przyznano łącznie dziesięć nagród i wyróżnień. W kategorii prac doktorskich jury przyznało dwie II nagrody i trzy wyróżnienia, w kategorii prac magisterskich nagrodę I, nagrodę II i trzy wyróżnienia
 • Dr Aleksandra Kmak-Pamirska odbiera wyróżnienie z rąk przewodniczącego Jury, prof. Andrzeja Paczkowskiego Dr Aleksandra Kmak-Pamirska odbiera wyróżnienie z rąk przewodniczącego Jury, prof. Andrzeja Paczkowskiego
 • Od lewej w pierwszym rzędzie siedzą: prof. Andrzej Paczkowski – przewodniczący Jury konkursu, dr Andrzej Koryn – przedstawiciel IH PAN, dr Łukasz Kamiński – prezes IPN Od lewej w pierwszym rzędzie siedzą: prof. Andrzej Paczkowski – przewodniczący Jury konkursu, dr Andrzej Koryn – przedstawiciel IH PAN, dr Łukasz Kamiński – prezes IPN
 • Dr Jarosław Dulewicz odbiera wyróżnienie z rąk dr. Andrzej Koryna Dr Jarosław Dulewicz odbiera wyróżnienie z rąk dr. Andrzej Koryna
 • Dr Rafał Łatka odbiera nagrodę z rąk dr. Łukasza Kamińskiego Dr Rafał Łatka odbiera nagrodę z rąk dr. Łukasza Kamińskiego
 • Uroczystość prowadził dr Władysław Bułhak Uroczystość prowadził dr Władysław Bułhak
 • Jakub Szumski odbiera nagrodę z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego Jakub Szumski odbiera nagrodę z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego
 • Łukasz Dryblak – laureat II nagrody w kategorii prac magisterskich Łukasz Dryblak – laureat II nagrody w kategorii prac magisterskich
 • Paulina Kleszno odbiera wyróżnienie z rąk dr. Łukasza Kamińskiego Paulina Kleszno odbiera wyróżnienie z rąk dr. Łukasza Kamińskiego
 • Zdjęcie pamiątkowe na zakończenie uroczystości Zdjęcie pamiątkowe na zakończenie uroczystości

Uroczystość wręczenia nagród w ósmej edycji konkursu Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii PAN odbyła się w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki. Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Jerzy Eisler, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, dr hab., prof. IH PAN Marek Kornat, dr hab., prof. IH PAN Krzysztof Kosiński, dr Władysław Bułhak (sekretarz) przyznała nagrody jak zwykle w dwóch kategoriach.

W kategorii prac doktorskich dwie różnorzędne II nagrody otrzymali:

 • dr Anna Maria Jackowska za pracę „Polskie świadectwa o terrorze stalinowskim przekazywane francuskiej opinii publicznej w latach 1947–1951”
 • dr Piotr Grzelczak za pracę „Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989”

Wyróżnienia w tej samej kategorii: 

 • dr Aleksandra Kmak-Pamirska za pracę „Biskup Carl Maria Splett w pamięci historycznej”
 • dr Jarosław Dulewicz za pracę „»Miasta w ruchu«. Codzienność w uprzemysławianych ośrodkach miejskich w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku”
 • dr Rafał Łatka za pracę „Polityka władz Polski Ludowej wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980–1989”

W kategorii prac magisterskich:

 • I nagroda: mgr Jakub Szumski za pracę „Rozliczenia z ekipą Gierka (wrzesień 1980 – grudzień 1981)”
 • II nagroda: mgr Łukasz Dryblak za pracę „Mniejszość i emigracja rosyjska w Polsce na przestrzeni lat 1926–1935. Polityka państwa polskiego wobec Rosjan oraz ich działalność polityczna i stosunek do Polski”

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich: 

 • mgr Paulina Kleszno za pracę „Między kontestacją a buntem. Krakowskie Juwenalia 1956–1981”
 • mgr Tomasz E. Bielecki za pracę „Rekrutacja Obcokrajowców do sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy. Podstawy prawne i próba analizy postaw wcielonych”
 • mgr Patryk Oprawa za pracę „Młodzi, gniewni, niepokorni – zarys historii Federacji Młodzieży Walczącej w latach 1984–1990”.

Foto: Piotr Gajewski

do góry