Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Laureaci Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2013

  • Zaproszenie
    Zaproszenie

Protokół posiedzenia Komisji oceniającej prace nadesłane  na Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Komisja powołana przez Prezesa IPN oraz Dyrektora Instytutu Historii PAN, po zapoznaniu się w odpowiednim trybie z nadesłanymi w terminie do 30 listopada 2013 r. pracami magisterskimi w liczbie 24 oraz pracami doktorskimi w liczbie 8, spotkała się w pełnym składzie w dniu 5 marca 2014 r. Po dyskusji wokół opinii odnośnie do ww. prac, sporządzonych przez swoich członków, Komisja postanowiła przyznać:

  1. w kategorii prac doktorskich dwie różnorzędne II nagrody w kwocie 12,5 tys. złotych Pani dr Magdalenie Heruday-Kiełczewskiej za pracę „Solidarność nad Sekwaną: działalność Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność" w Paryżu 1981–1989" i Panu dr. Bartłomiejowi Różyckiemu za pracę „Polska Ludowa wobec Hiszpanii frankistowskiej i hiszpańskiej transformacji ustrojowej 1945–1977". Dwa wyróżnienia przyznano Pani dr Dominice Czarneckiej za pracę „Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w PRL i III Rzeczypospolitej" i Panu dr. Krzysztofowi Zajączkowskiemu za pracę „Westerplatte. Mechanizmy kształtowania się i funkcjonowania miejsca pamięci".       
  2. w kategorii prac magisterskich I nagrodę w kwocie 10 tys. zł: Pani mgr Kindze Żelazko za pracę „Metody kamuflażu zbrodni nazistowskich na ludności żydowskiej", dwie równorzędne II nagrody w kwocie 5 tys. zł: Panu mgr. Adamowi Zabłockiemu za pracę „Urząd Bezpieczeństwa w Suwałkach 1944-1956. Powstanie i działalność"  i Panu mgr. Pawłowi Wronie, za pracę „Armia Komendanta. Związek Strzelecki na Lubelszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej". Jednocześnie przyznano dwa wyróżnienia: Panu mgr. Adamowi Radosławowi Suławce za pracę „Ukraiński Jeremiasz. Życie i działalność biskupa stanisławowskiego bł. Grzegorza Chomyszyna (1867–1945) i Panu mgr. Tomaszowi Leszkowiczowi „Polityka prasowa PZPR w latach 1971–1975".

Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (przewodniczący)  
Prof. dr hab. Andrzej Chojnowski 
Prof. dr hab. Tomasz Szarota 
Dr hab. Marek Kornat
Dr hab. Krzysztof Kosiński 
Prof. dr hab. Antoni Dudek
Dr Władysław Bułhak (sekretarz)

do góry