Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Laureaci Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2011

  • Obrazek

Komunikat Komisji oceniającej prace nadesłane na Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2011

W dniu 16 stycznia 2012 r. zebrała się Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa IPN oraz Dyrektora Instytutu Historii PAN, w składzie: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Tomasz Szarota, dr hab. prof. IH PAN Marek Kornat, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, prof. dr hab. Antoni Dudek, dr Władysław Bułhak – sekretarz. Komisja zapoznała się z pracami nadesłanymi w terminie do 30 listopada 2011 r. stwierdzając, że spełniają one (z jednym wyjątkiem) warunki wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Komisja postanowiła zgodnie skonstatować wyjątkowo wysoki poziom zgłoszonych w roku zeszłym do konkursu prac magisterskich.

Po analizie prac Komisja postanowiła przyznać:

  • 1. W kategorii prac doktorskich I nagrodę w kwocie 25 tys. złotych Panu dr. Piotrowi Stankowi za pracę „Stefan Korboński (1901–1989). Działalność polityczna i społeczna”. Wyróżnienie przyznano Panu dr. Wojciechowi Marciniakowi za pracę „Repatriacja obywateli polskich z głębi terytorium ZSRR w latach 1945–1946” i Panu dr. Dominikowi Pickowi za pracę „Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN w latach 1971–1983”.
  • 2. W kategorii prac magisterskich dwie równorzędne II nagrody w kwocie 5 tys. zł: Pani Malwinie Garydze za pracę „Komitet Krakowski PZPR 1982–1990. Struktura. Obsada Personalna. Działalność” i Pani Gabrieli Nastałek, za pracę „Filmowy portret problemów społeczeństwa polskiego w latach 50-tych XX wieku na przykładzie »czarnej serii« polskiego dokumentu”.

    Jednocześnie przyznano cztery wyróżnienia: Pani Joannie Marii Sarneckiej za pracę „Stanisław Pietraszko – zapomniany w sprawie zabójstwa Stanisława Pyjasa”, Panu Przemysławowi Bibikowi, za pracę „Kazimierz Smoleń. Więzień nazistowskich obozów koncentracyjnych, organizator i dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau”,Panu Marcinowi Giełzakowi za pracę „Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego”, wreszciePanu Michałowi Przeperskiemu za pracę „PRL i Polacy w badaniach sondażowych RWE (1962–1969)”.

Nagrody finansowe zostaną wypłacone laureatom jako honoraria autorskie; IPN i IH PAN wydadzą pracę laureata I nagrody w formie książki, prace laureatów II nagrody zostaną wydane w całości lub w części, podobnie jak prace osób wyróżnionych.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom miało miejsce 8 lutego 2012 r. w warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN, przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

do góry