Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2010 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego – Warszawa, 24 lutego 2011

  • Katarzyna Joanna Skolarczyk odbiera gratulacje od prof. Tomasza Szaroty Katarzyna Joanna Skolarczyk odbiera gratulacje od prof. Tomasza Szaroty
  • Mateusz Staroń odbiera gratulacje od prof. Andrzeja Paczkowskiego Mateusz Staroń odbiera gratulacje od prof. Andrzeja Paczkowskiego
  • dr Przemysław Jastrzębski odbiera nagrodę z rąk p.o. Prezesa IPN dr. Franciszka Gryciuka dr Przemysław Jastrzębski odbiera nagrodę z rąk p.o. Prezesa IPN dr. Franciszka Gryciuka
  • Bartłomiej Kapica odbiera nagrodę z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego Bartłomiej Kapica odbiera nagrodę z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego
  • Kamila Kędziora odbiera nagrodę z rąk prof. Tomasza Szaroty Kamila Kędziora odbiera nagrodę z rąk prof. Tomasza Szaroty

24 lutego o godzinie 15:30 w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2010 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego.

W kategorii prac doktorskich Komisja Konkursowa przyznała dwie II nagrody: dla Pauliny Codogni (ISP PAN) za pracę pod tytułem Wybory czerwcowe 1989 r. – u progu przemiany ustrojowej oraz dla Przemysława Jastrzębskiego (UAM) za pracę Myśl Narodowa (1921-1939)Studium politologiczno-prasoznawcze. Wyróżnienie zdobył Oleh Razyhrayev (UMCS) za pracę Policja państwowa w województwie wołyńskim w latach 1919-1939.

W kategorii prac magisterskich I nagrodę otrzymała Kamila Kędziora (Uniwersytet Wrocławski) za pracę pod tytułemNazewnictwo ulic Wrocławia w latach 1945-1994 Wyróżnienia przyznano Katarzynie Joannie Skolarczyk za pracę Żeby zapalić innych, trzeba samemu płonąć… – historia Ryszarda SiwcaBartłomiejowi Kapicy (UAM) za pracę Działalność Władysława Bieńkowskiego w latach 1970-1980 oraz jego koncepcje reformy systemu komunistycznego w Polsce;Mateuszowi Staroniowi (UMCS) za pracę Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego w 1918 r. Losy legionistów po traktacie brzeskim.

Konkurs organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk skierowany jest do autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich z zakresu historii Polski i Polaków w XX wieku. Nadesłane prace magisterskie i doktorskie oceniła komisja w składzie: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, prof. dr hab. Tomasz Szarota, doc. dr hab. Marek Kornat oraz prof. dr hab. Antoni Dudek.

do góry