Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Znamy wyniki XV edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Komisja Konkursowa podjęła decyzję w sprawie przyznania nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich.

20 grudnia 2022 roku, w siedzibie Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej XV edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano prace obronione pomiędzy 1 listopada 2021 a 31 października 2022 r. Zebrani członkowie Komisji Konkursowej podczas posiedzenia podjęli następujące rozstrzygnięcia:

Prace doktorskie:

  • I nagroda: nie przyznano
  • II nagroda: Relacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Włoskiej Partii Komunistycznej w latach 1948-1990 – Bartosz Gromko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  • Wyróżnienie: Brygadowe Koło Młodych „Pogoń” 1949–1967 – Renata Maria Żegunia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Wyróżnienie: Obóz w okupowanym Konstantynowie k. Łodzi (1940–1943) w systemie obozów przesiedleńczych Kraju Warty – Monika Jania-Szczechowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Wyróżnienie: Przyczyny i charakter ubóstwa popegeerowskiego w świetle koncepcji Amartyi Kumara Sena. Studium przypadku wojewódzkiego zachodniopomorskiego – Damian Szymczak (Uniwersytet Łódzki)
  • Wyróżnienie: Codzienność i świąteczność środowiska robotniczego Nowej Huty w latach 1949–1989. Perspektywa socjohistoryczna  – Artur Jatkowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Prace magisterskie:

  • I nagroda: Reforma rolna w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944-1948 – Mariusz Fornagiel (Uniwersytet Jagielloński)
  • II nagroda: nie przyznano
  • Wyróżnienie: Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876–1942) – Tomasz Nocoń (Uniwersytet Śląski)
  • Wyróżnienie: Sprawa Jana Kaima (1947–1949) – Michał Puchalski (Uniwersytet Warszawski)

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie podany w późniejszym czasie na stronach organizatorów konkursu: Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

do góry