Nawigacja

2023

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (LWK OHP)

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła działalność na rzecz upamiętniania historii dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w 2008 roku, kiedy to został zorganizowany pierwszy wyjazd na Wołyń, gdzie wolontariusze OHP z pomocą lokalnej społeczności porządkowali polskie cmentarze i miejsca pamięci. Od tamtej pory lubelska komenda OHP corocznie organizuje wyjazdy do Ukrainy, Białorusi i Litwy, a liczba ich uczestników urosła z osiemnastu do blisko stu trzydziestu osób. Młodzież biorąca udział w obozach to najczęściej ta nazywana „trudną”. Dbanie o miejsca pamięci stanowi dla młodych ludzi nie tylko niepowtarzalną lekcję żywej historii, ale również szacunku dla pracy, tradycji i wartości patriotycznych. Uczestnicy wyjazdów opiekują się cmentarzami i upamiętnieniami położonymi w ponad pięćdziesięciu miejscowościach. Są wśród nich między innymi groby legionistów komendanta Piłsudskiego, żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, ofiar rzezi na Wołyniu, a także groby żołnierzy Dwudziestej Siódmej Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Poza opieką nad mogiłami kadra organizacji bierze udział w różnorodnych przedsięwzięciach, takich jak pielgrzymki, uroczystości, projekty edukacyjne, rajdy czy spływy kajakowe. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami: Konsulatem Generalnym RP w Łucku, parafiami rzymskokatolickimi, Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym Ukrainy imienia Łesi Ukrainki w Łucku czy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie.

do góry