Nawigacja

2022

Włodzimierz Bolecki – wyróżnienie

Włodzimierz Bolecki jest historykiem i teoretykiem literatury oraz krytykiem literackim. W stanie wojennym publikował pod pseudonimem Jerzy Malewski. Pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zawodowo związał się z Instytutem Badań Literackich PAN, w którym w latach 1991–2014 kierował Pracownią Poetyki Historycznej. W 1995 r. objął profesurę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Literatury Romantyzmu i Współczesnej. Od 2005 r. pracuje także w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Gościnnie wykładał w wielu uczelniach zagranicznych.

Włodzimierz Bolecki jest autorem prac o twórczości m.in. Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza czy Brunona Schulza. Specjalizuje się w zagadnie-niach poetyki i historii literatury XX w.

Ponadto w dorobku laureata znajduje się pierwsza w Polsce monografia Józefa „Cata” Mackiewicza, jednego z największych pisarzy emigracyjnych, którego Czesław Miłosz zaliczył do najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Bolecki dał tą publikacją dowód swej odwagi badawczej w dążeniu do prawdy, do obiektywnego ukazania życia i twórczości pisarza.

Profesor Bolecki w swoim dorobku posiada również scenariusze filmów dokumentalnych poświęconych Józefowi Mackiewiczowi („Jedynie prawda jest ciekawa”, 1996, reż. Robert Kaczmarek), Czesławowi Miłoszowi („Czesława Miłosza historia literatury polskiej XX wieku”, 1999, reż. Ewa Pytka-Chylarecka) oraz paryskiej „Kulturze” i Jerzemu Giedroyciowi („Tratwa kultury”, 1996, reż. Adam Kuczyński).

W 2019 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego i działalność na rzecz nauki.

 

do góry