Nawigacja

2022

Wiesław Kapel

Od 2006 r. pełni funkcję wójta gminy Lubaczów. Jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć, dzięki którym Lubaczów i okolice stały się centrum kultury kresowej. Mieszkańcy gminy angażują się w prace nad odkrywaniem i zabezpieczaniem śladów przeszłości. Zapomniane dziedzictwo udało się wypromować m.in. przez budowę Kresowej Osady w Baszni Dolnej – odzwierciedlającej wielokulturowość dawnych rubieży Rzeczypospolitej Polskiej, odbudowę tzw. „Pastorówki” w Podlesiu, dzwonnicy oraz zabytkowej plebanii w Baszni Dolnej czy rewitalizację stacji kolejowej w Baszni oraz linii kolejowej nr 101 na trasie Jarosław – Sokal. Staraniem wójta na terenie powiatu umieszczono pomniki i tablice ku czci mieszkańców gminy Lubaczów, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA podczas II wojny światowej.

Od 2008 r. organizowany jest Festiwal Dziedzictwa Kresów, trwający w Lubaczowie i okolicach przez cały miesiąc. Wiesław Kapel to inicjator licznych rekonstrukcji historycznych, koncertów, wystaw, konferencji oraz innych wydarzeń kulturalnych i naukowych. Zainspirował mieszkańców Lubaczowa do stworzenia Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy”.

Współtworzył takie projekty edukacyjne jak: „Kultura pamięci o dawnych Kresach”, „Kresowa OFFensywa kulturowa”, „Kresowa Niepodległa”, „Kresy w polskiej świadomości narodowej – dziedzictwo i współczesność”.

W trosce o zachowanie polskiego materialnego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie zorganizował odbudowę kościółka w Hruszowie, pomnika Jana III Sobieskiego w Niemirowie i renowację zabytkowych nagrobków na tamtejszym polskim cmentarzu.

Wiesław Kapel aktywnie podtrzymuje więzi Lubaczowa z partnerskimi miastami na Ukrainie, Węgrzech i Słowacji. Jego wielką zasługą jest niesienie wymiernej, stałej pomocy rodakom na Wschodzie i stworzenie bezpiecznego azylu dla uchodźców z Ukrainy.

do góry