Nawigacja

2022

Jarosław Górecki

Jest harcmistrzem wywodzącym się z Hufca ZHP Zgierz im. Wojska Polskiego, wieloletnim komendantem letnich obozów harcerskich na Wołyniu. Obecnie pełni rolę społecznego dyrektora Centrum Dialogu w Kostiuchnówce na Ukrainie.

W 1997 r.  harcerze ze zgierskiego hufca przeprowadzili pod jego kierunkiem rekonesans cmentarzy żołnierzy Legionów Polskich na Wołyniu. Rok później druhny i druhowie wykonali pierwsze prace porządkowe i renowacyjne na cmentarzu w Polskim Lasku w rejonie Kos-tiuchnówki. W kolejnych latach Jarosław Górecki wraz z rozrastającą się grupą harcerzy uporządkował cmentarze legionowe m.in. w Wołczecku, Maniewiczach i Koszyszczach. Harcerze wykonali wszystkie prace samodzielnie – często zmagając się z trudnościami terenowymi.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 w ubiegłym roku odbyła się kolejna edycja „Harcerskiej służby na Wschodzie”. Polscy i ukraińscy harcerze porządkowali cmentarze, kwatery, groby i pomniki związane z walkami Legionów Polskich na Wołyniu oraz miejsca pamięci związane z wojną polsko-bolszewicką i II wojną światową. Opieką objęto także cywilne cmentarze na Wołyniu, Równieńszczyźnie i Tarnopolszczyźnie. W marcu tego roku harcerze przeprowadzili prace porządkowe w legionowej kwaterze cmentarza Na Górce w Kowlu. Dzięki zaangażowaniu hm. Góreckiego znacząco wzrosła świadomość patriotyczna młodego pokolenia, a cmentarze legionowe na Wołyniu zostały przywrócone zbiorowej pamięci.

Jako dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka Jarosław Górecki realizuje projekty edukacyjne, skierowane do młodzieży z Polski i Ukrainy. Angażuje się także w inne przedsięwzięcia propagujące historię Wołynia – był m.in. przewodnikiem ekip filmowych TVP realizujących edukacyjne filmy dokumentalne „Polska Góra była ich redutą… Kostiuchnówka 1916” czy „Chocim 1621”.

do góry