Nawigacja

2021

Elżbieta Rusinko

Urodziła się 9 września 1966 roku. Elżbieta Rusinko jest nauczycielką historii i dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy. Pracę zawodową łączy z aktywną działalnością na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Od kilkunastu lat pełni funkcję prezesa jarosławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jest także prezesem stowarzyszenia „Dziedzictwo Kresów”. Dzięki jej otwartości na współpracę z IPN oraz warszawskim Domem Spotkań z Historią w Jarosławiu odbywają się cykliczne spotkania, prelekcje i wykłady na temat dziejów dawnych rubieży. Z jej inicjatywy od 2009 roku organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej. Wystawy, prelekcje, koncerty i spotkania autorskie z roku na rok przyciągają coraz większą publiczność. Celem imprezy jest ukazanie różnorodności narodowościowej, kulturowej i religijnej dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Elżbieta Rusinko jest także inicjatorką Festiwalu Piosenki Kresowej, Jarosławskiej Księgi Kresowian oraz Galerii Kresowej. Dzięki niej na Starym Cmentarzu w Jarosławiu stanął pomnik Ofiar Ludobójstwa Ukraińskich Nacjonalistów. Kultywując pamięć o przeszłości, Elżbieta Rusinko nie zapomina o teraźniejszości, z zaangażowaniem niosąc pomoc rodakom za wschodnią granicą. Za dokumentowanie polskiego dziedzictwa w tej części regionu oraz za kultywowanie pamięci o przodkach i ofiarach zbrodni wołyńskiej została odznaczona Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

do góry