Nawigacja

2021

Ks. Adam Przywuski

Urodził się 14 lipca 1960 roku w Białej Podlaskiej. 11 czerwca 1988 roku został wyświęcony na kapłana. Na Ukrainie posługuje od dwudziestu lat. Początkowo był wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku, gdzie prowadził zajęcia z homiletyki, retoryki i teologii życia wewnętrznego. W 2003 roku został mianowany proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Latyczowie, słynącego z cudownego obrazu Matki Bożej Latyczowskiej, Patronki Nowej Ewangelizacji. Dzięki jego staraniom podominikańskie zabudowania klasztorne zmieniły się w dom rekolekcyjny i dom pielgrzyma, goszczący często pątników z Polski. Prócz opieki nad wizerunkiem Królowej Podola i Wołynia, ksiądz Przywuski jest także strażnikiem polskiej tradycji i kultury. Opiekuje się zapomnianymi cmentarzami, m.in. odnowił mogiły pochowanych w Latyczowie żołnierzy poległych w 1920 roku oraz grób Polikseny Paderewskiej, matki Ignacego. Do renowacji grobów zaprasza uczniów polskich szkół, m.in. z Jaworzyny Śląskiej czy Legnicy. Ksiądz proboszcz dba także o dawne kościoły katolickie, zabezpieczając je przed dewastacją i profanacją. Z zapałem angażuje się także w działania edukacyjne, m.in. w prezentację wystaw IPN, czy działania w ramach Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Chętnie współpracuje także z organizacjami Polaków na Ukrainie.

► Obejrzyj notację z ks. Adamem Przywuskim

do góry