Nawigacja

Видання IPN укр

2019

Stefan Adamski

  • Stefan Adamski
    Stefan Adamski

Harcmistrz Stefan Adamski jest przewodniczącym Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Od początku lat 90. XX wieku aktywnie angażował się w rozwój, a faktycznie odrodzenie polskich struktur harcerskich we Lwowie.

W kolejnych latach, dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, harcerze otrzymali własną siedzibę – Stanicę Harcerską we Lwowie. Służy ona harcerzom na Ukrainie, ale także przyjeżdżającym z innych krajów, organizowane są tutaj m.in. kursy instruktorskie.

Stefan Adamski angażuje się także w organizację licznych uroczystości o charakterze patriotycznym, co nabiera szczególnego znaczenia poza granicami Polski.

Aktywnie wspierał poszukiwania polskich żołnierzy z września 1939 r. na ziemi lwowskiej, które przyniosły godny pochówek blisko 130 z nich w wydzielonej kwaterze wojskowej na starym cmentarzu w Mościskach.

Najważniejszym elementem jego działalności jest jednak wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków na Ukrainie w oparciu o wartości patriotyczne, co w dużej mierze przyczynia się do podtrzymywania polskości w coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej na Ukrainie.

do góry