Nawigacja

Видання IPN укр

2022

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „First to Fight”

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „First to Fight”. Fot. Bartosz Duleba

Grupa „First to Fight” powstała w 2010 roku z inicjatywy Andrzeja Mazura, Adama Czajki i Sebastiana Kłody. Tworzą ją przedstawiciele młodej polskiej emigracji zarobkowej z różnych zakątków Wielkiej Brytanii. Obecnie grupa liczy 9 członków.

Grupa odtwarza umundurowanie 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 3. Dywizji Strzelców Karpackich, Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich oraz Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet. Członkowie LHG „First to Fight” biorą udział we wszystkich najważniejszych polskich uroczystościach upamiętniających historię II wojny światowej, organizowanych w Wielkiej Brytanii. Uczestniczą również w zlotach brytyjskich grup rekonstrukcji historycznej. Ich działalność ma nieoceniony wpływ na upowszechnianie wśród Polonii oraz wśród Brytyjczyków wiedzy o wkładzie Polski w alianckie zwycięstwo nad Niemcami hitlerowskimi.

Poza działaniami związanymi z rekonstrukcją historyczną członkowie „First to Fight” utrzymują stały kontakt z ostatnimi żyjącymi kombatantami – m.in. w Domu Polskim w Penrhos, gdzie opiekują się nimi, a nawet spędzają wspólnie święta. Rekonstruktorzy z „First to Fight” współpracują z polskimi organizacjami kombatanckimi na Wyspach Brytyjskich oraz dbają o polskie cmentarze wojskowe i biorą udział w uroczystościach patriotycznych w miejscach upamiętnienia żołnierzy polskich w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Holandii.

Bezpośredni kontakt z kombatantami, którzy przeżyli sowieckie łagry, wywózki, piekło obozów i walkę z niemieckim okupantem, jest dla nich niezapomnianą lekcją historii i wspólnym przeżyciem. Pomimo rozproszenia po całej Anglii, pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych prowadzą regularną, różnorodną działalność społeczną, a swoją pasją potrafią zarażać innych.

do góry