Nawigacja

Видання IPN укр

2022

Edward Müller

Edward Müller. Fot. ze zbiorów prywatnych

Polityk, działacz związkowy, opozycjonista represjonowany w okresie PRL, twórca prywatnego archiwum „Solidarności”.

Edward Müller wstąpił do NSZZ „Solidarność” w 1980 roku, pracując w Zakładach Przemysłu Cukierniczego „Pomorzanka” w Słupsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował podziemne struktury związku. Od 1982 roku działał w Okręgowym Komitecie Oporu w Słupsku i tajnym zakładowym komitecie oporu w zakładzie pracy. W styczniu 1982 roku został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, a jesienią 1982 roku internowany i osadzony w wojskowym obozie specjalnym w Chełmnie. W obozie brał udział w akcjach protestacyjnych, głodówkach i akcji ustawienia krzyża na wewnętrznym placu obozowym. W 1983 roku wyrokiem Pomorskiego Sądu Wojskowego został skazany na rok i 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę.

Pomimo represji i wyroku dalej prowadził działalność wydawniczą i kolporterską, co doprowadziło do ponownego aresztowania i osadzenia w Areszcie Śledczym w Warszawie. Po powrocie do Słupska kontynuował działalność opozycyjną. W drugiej połowie lat 80. współpracował z Komitetem Helsińskim w Polsce i stał na czele słupskiej „Solidarności”. Wydawał podziemne czasopisma: „Oko”, „Pobudkę”, „Ucho” i „Rewers”. Organizował także kolonie letnie dla dzieci działaczy „Solidarności”. W 1989 roku stanął na czele Tymczasowego Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1989–1993 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1996 roku należał do Ruchu Odbudowy Polski, był członkiem Rady Naczelnej. 

Od 2005 roku Edward Müller współpracuje z Oddziałowym Archiwum IPN w Gdańsku, do którego sukcesywnie w latach 2005–2019 przekazywał swoją bogatą kolekcję dokumentów związanych z działalnością w pomorskiej „Solidarności”, uzupełnioną o materiały audiowizualne i fotograficzne. Archiwum Edwarda Müllera zawiera unikalne materiały filmowe, a także bogaty zbiór druków ulotnych oraz czasopism bezdebitowych, które dzięki jego sumienności i dbałości archiwisty amatora przetrwały do naszych czasów. Kolekcja przekazana przez Edwarda Müllera jest jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji w zbiorach IPN.

Od 1987 roku (do dziś) Edward Müller pracuje w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, jednocześnie prowadząc aktywną działalność społeczną.

do góry