Nawigacja

Видання IPN укр

2021

Ojcowie redemptoryści posługujący w Radiu Maryja

  • Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Zdjęcie ze zbiorów laureata.
    Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Zdjęcie ze zbiorów laureata.

Rozgłośnia, założona przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów), od 30 lat przybliża słuchaczom, obok treści religijnych czy społecznych, także historię Polski. Dzięki audycjom, takim jak „Rozmowy niedokończone” czy „Aktualności dnia”, utrwalana jest pamięci o przeszłości, zarówno tej dawnej, jak i najnowszej. W 1998 roku redaktorzy Radia Maryja zaapelowali do słuchaczy o przekazywanie świadectw dotyczących czasów niemieckiej okupacji. Reakcja odbiorców zaowocowała ujawnieniem ogromnej skali pomocy niesionej przez Polaków skazanym na zagładę Żydom. Na podstawie zebranych świadectw została wydana dwutomowa publikacja pt. „Godni synowie naszej Ojczyzny”. Jej nowe wydanie zostało uzupełnione o tłumaczenie relacji na język angielski.

Ojcowie redemptoryści nie ustają w utrwalaniu pamięci o bohaterstwie Polaków w czasie II wojny światowej. W prowadzonym przez nich Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny  Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu powstała Kaplica Pamięci, w której uwieczniono nazwiska ponad tysiąca Polaków, którzy za pomoc Żydom ponieśli śmierć z rąk niemieckiego okupanta.

W sierpniu 2020 roku ojcowie redemptoryści otworzyli również Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Na stu trzymetrowych postumentach, ustawionych w wyłożonej granitem alei tworzącej kontur granic Polski, wypisane są nazwiska kilkudziesięciu tysięcy osób zaangażowanych w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, a także upamiętnienie sprawiedliwych Ukraińców, którzy zostali zamordowani przez swych rodaków  za niesienie pomocy Polakom. Ważnym obiektem w Parku jest pawilon o symbolicznej nazwie „Polska krwią uświęcona”, ze spisem miejscowości, w których podczas II wojny światowej Polacy byli prześladowani, aresztowani, torturowani i zabijani przez niemieckiego okupanta. Jest to także miejsce oddania hołdu polskim patriotom, jeńcom wojennym czy ofiarom zbrodni katyńskiej.

do góry