Nawigacja

Видання IPN укр

2021

Jerzy Giza

  • Jerzy Giza. Zdjęcie ze zbiorów laureata.
    Jerzy Giza. Zdjęcie ze zbiorów laureata.

Pochodzący z rodziny o tradycjach patriotycznych pedagog, publicysta i działacz społeczny. Prezes Towarzystwa im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, Komitetu Uczczenia Pamięci Sądeczan Pomordowanych na Wschodzie, Instytutu Katyńskiego, Sądeckiej Rodziny Katyńskiej i Klubów Służby Niepodległości. Współzałożyciel Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego, jego sekretarz i wiceprezes, członek Komisji Historycznej TJP. Współpracownik władz RP na uchodźstwie.

Czynnie zaangażowany w organizację uroczystości i koncertów patriotycznych, inicjator wystaw historycznych czy tablic upamiętniających miejsca i postacie związane z działalnością niepodległościową. Jerzy Giza jest też autorem szeregu artykułów, biogramów i publikacji historycznych, m.in. „Nowosądecka lista katyńska”, „Sądeccy generałowie w służbie polskiej i obcej”, „Cmentarz Komunalny w Nowym Sączu – rejestr zasłużonych”, „Sądeccy kawalerowie Virtuti Militari 1918–1920)”, „Sądecki garnizon i jego żołnierze 1918–1922”, „Organizacja Wolność”.

Uczestniczył w działalności opozycyjnej krakowskich i sądeckich środowisk niepodległościowych. Wskutek nacisków ze strony SB został w 1988 roku zwolniony z pracy w Szkole Podstawowej nr 13 w Krakowie. Po 1989 roku utworzył i objął dyrekcję Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego – pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce, a w 1999 roku również Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta.

Obecnie Jerzy Giza jest zaangażowany w działania mające na celu przywrócenie Garnizonu Wojskowego na Sądecczyźnie.

do góry