Nawigacja

Видання IPN укр

2021

Ks. Władysław Palmowski

  • Ks. Władysław Palmowski. Fot. Bartosz Duleba
    Ks. Władysław Palmowski. Fot. Bartosz Duleba

Kapelan „Solidarności” i osób represjonowanych w stanie wojennym w Krakowie Nowej Hucie. Już 13 grudnia 1981 roku organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie Bieżanowie. Współtworzył pierwsze struktury podziemnej „Solidarności”. Był jednym ze współzałożycieli Komitetu Ocalenia Solidarności w Nowej Hucie, członkiem kierownictwa tajnej struktury „GROT”, a jednocześnie kapelanem „Solidarności” w Nowej Hucie. Zainicjował powstanie Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej (SFPP), który w latach 1983–1989 objął swym zasięgiem prawie 7 tysięcy członków „Solidarności” zakładów pracy Nowej Huty. Kończąc działalność, przekazał zgromadzone fundusze legalnym władzom NSZZ „Solidarność”.

Równocześnie ks. Palmowski był organizatorem duszpasterstwa środowiska robotniczo-inteligenckiego w Nowej Hucie, skąd w 1983 roku został przeniesiony przez krakowską Kurię do parafii Straconki pod Bielskiem-Białą, a następnie na Pomorze, gdzie w kolejnych parafiach budował kościoły. Ks. Palmowski zaangażował się też w przywrócenie pamięci historycznej o więźniach KL Stutthof: jest inicjatorem odnawiania mogił pomordowanych więźniów oraz budowy kościoła-pomnika w Nawczu, upamiętniającego ofiary marszu śmierci z 1945 roku. Po objęciu parafii w Morawicy pod Krakowem w 2003 roku zaangażował się w liczne przedsięwzięcia upamiętniające zmagania o wolność, gromadząc w tym miejscu liczne środowiska niepodległościowe. Zbudował pomnik Polskie Orły i Górę Przemienienia – ze ścieżką dydaktyczną „Dzieje Narodu Polskiego” i pomnikami twórców Niepodległości. Angażował się w upowszechnianie wiedzy o dziejów Polski.

do góry